Не. На защото е започнало работа, а защото е работило кратък период- само две седмици, по ТД по чл.68 и освободено с изтичане срока на договора.
Здравейте!
Получихме отказ за парично обезщетение за безработица- накратко: служителя е освободен от работа по взаимно съгласие /чл.325/ на 30.06. Обекта, от който е освободен е ресторант, който се помещава на вторият етаж на сграда. На първия етаж на същата сграда се помещава хранителен магазин. На 30.06. на собственичката на магазина й се ражда внуче и тя иска да отиде там за две седмици. Познавайки добре освободеното лице, го наема на работа в магазина от 06.07. Назначаваме го по чл.68 ал.1 т.1 от КТ с посочен срок и освобождаваме /при завръщане на собственичката/.по чл. 325 ал.1 т.3.
НОИ спират отпускането на паричното обезщетение. Сега очакваме ревизия.
Как бихте процедирали в тази ситуация?
Колеги, какво е вашето тълкувание?
Купили сте ги с 20%- продавате с 9%.
След 01.07. ще продължите да ги купувате с 20 и да продавате с 9.
Няма ли да продължите да ги купувате с 20% ДДС?
Здравейте,
чета указанията на НАП, относно намалената ставка на ДДС.
1.1 Легални определения - .... приготвена или неприготвена храна и/или напитки за човешка консумация, следвани от достатъчно подпомагащи услуги, които позволяват незабавното им консумиране." -   понатам е обяснено какво включват "подпомагащи услуги" и условията на които трябва да отговаря обекта, за да въведе 9% ДДС. Ясно е, че за спиртни напитки, вино и бира, както и коктейли, в които са вложени ставката остава 20%.
Следователно -
 1. хотел /той си е с 9% за нощувките/, с лоби бар - който има маси за сядане и услуга по сервиране /само/ на напитки за клиентите - ще приложи 9% ДДС за всички напитки без алкохолните?
2. Сладкарница - предлагаща торти и напитки, но на самообслужване- остава на 20%- защото не приготвя храната на място, има няколко маси за сядане, но те са на самообслужване?
Вашето мнение?
Съгласно "Договор за доверително управление на парична сума", съгласно който клиента ще преведе договорената сума до края на следващият ден /първи ден от следващият месец/.
Здравейте!
Продажба на недвижим имот- сграда. Изповядване на сделката пред нотариус ще е последния ден от месеца, сумата ще бъде преведена след няколко дни.  До колко дни след изповядване на сделката може да се издаде фактура?
"Според мен по-уязвими сте за това:
Стойноста на земята и себестпйноста на изградения обект възлизат общо на 200 единици, продажната цена ще бъде 100 единици.
То бива да продавате на загуба, ама на половин цена... :hmmm:"

След неколкократни неуспешни опити обекта да бъде продаден на по-висока цена, собствениците слониха да го продадат макар и на занижена, "все нещо да вземат". Резултат разбира се не ги устройва, но вече всеки е поел по пътя си и искат да приключат взаимоотношения. Обаче НАП....
Не, с купувача не сме свързани лица. Капитала на дружеството е 5000лв. След продажбата на този актив /последен/, оставаме с неразпределена печалба от предходни години, загуба /след реализирането на тази сделка/, задължения към съдружник- непогасени, каса и банка без наличност. Съдружниците, всеки от тях поема по свой път с различен бизнес, съвместни проекти повече няма да осъществяват. Искат, след дерегистрация по ДДС да заличим фирмата. Възможно ли е това с тези задължения?
Здравейте!
ООД купува УПИ. Покупката е финансирана със средства предоставени от единия съдружник, като Допълнителни парични вноски. Върху терена се изгражда обект. Сега предстои продажба на обекта /етап АКТ14/ и УПИ-то. Стойноста на земята и себестпйноста на изградения обект възлизат общо на 200 единици, продажната цена ще бъде 100 единици. След сделката ще остане задължение към съдружника, Допълнителни парични вноски, които няма да може ООД-то да му възстанови. След сделката дейността на дружеството ще бъде спряна, няма други обекти, Остават -не върнато авансови вноски, наразпределена печалба, 0лв. каса и банка. Как се гледа на това при проверка?
Здравейте!
Получавам болничен от служителка за 45 дена преди раждане /45дни до термин/. Разждането настъпва  дни по-рано.
1“ Болничен- 03.01-16.02.20г./раждането настъпва на 31.01.20/
2“ Болничен- 31.01-12.03
3“Болничен- 13.03-16.05
До тук 135 дена.
Подава заявление за ползване на 275 дни . 135+275 са 410дни. Съответно от 17.05.20 до 31.01.2021, са 262 дни. Останалите 13?  В приложение 10 нанасяйки дати от 07.05-31.01.2021 ми дава неправилно изчисление /дните са по малко/!
Здравейте!
Къде посочвате сумата на внесените и съответно възстановените средства на собственика, внесени в дружеството като "Допълнителнителни парични вноски по чл.134". В Декл. по чл.92 част 5 "взаимоотношения със свързни лица" или в  декл. по чл.50?
Благодаря за съдействието!
А мога ли да ползвам ДДС за разходи  и комисионните на банката?
Здравейте!
Собствениците на ООД взимат решение и закупуват- лек автомобил чрез финансов лизинг.
Лек автомобил изплащан с финансов лизинг- нямаме право да ползваме ддс, както на първоначалната така и на месечните вноски!
Изплатените лихви по лизинга, ползваме ли като разход? Съответно всички съпътстващи разходи - данъци, автокаско, застраховки? Начисляваме ли амортизация?
Моля, извинете ме ако въпроса е елементарен за вас! Според това което прочетох, за ДДС-то е ясно, но за останалите разходи не съм сигурна!
Скоро имах проверка на една фирма, след възстановяване на ДДС. Съответно също ме попитаха защо няма начислени лихви. Приложих им това. И как ако си на загуба да начисляваш лихви?
Да, правилно сте разбрала!
По- горе споменах, че шеста год. не е платено. При разговора със счетоводителя, той каза, че предната /петата/ год. си е признал прихода за разход /явно му е бил осчетоводен като приход, а не в клиенти по аванси/. Понеже няма повече да се работи с този доставчик, към края на год. за да изравня салдата осчет. 401/709.Явно неправилно!
 :blush:Сега това салдо в 402 си остава така!
Да, но аванса не е платен и няма да се плати
и за това се приложи чл.46 ал.2
салдото по 401 е= 0
Дали ще е правилно?
Аванса е за материали, има приотокол с който са си ги извели от техния склад. Съответно сме ги получили. Но не знам защо не са се платили шест години /възможно е да има рекламации но не са документирани/. При нас /ако имаше Фактура за материали/ с приспадане на аванса, ще се осчетоводят 601/ 401, 611/601.
мога ли сега 601/402  :blush:
обаче така се оказва - 401/709 например 960лв.
                                          601/ 402                    800лв.
 :blush: :noexpression: :blink:
за авансовата фактура
402/
4531/ 401
не е платен.
След разговор със счетоводството на доставчика, си отписахме съоветните задължения/вземания, на основание чл.46 и 37 от ЗКПО
след това:
401/ 709
НО, е пропусната  с/ка 402, която остава със салдо???