Здравейте!
Получавам болничен от служителка за 45 дена преди раждане /45дни до термин/. Разждането настъпва  дни по-рано.
1“ Болничен- 03.01-16.02.20г./раждането настъпва на 31.01.20/
2“ Болничен- 31.01-12.03
3“Болничен- 13.03-16.05
До тук 135 дена.
Подава заявление за ползване на 275 дни . 135+275 са 410дни. Съответно от 17.05.20 до 31.01.2021, са 262 дни. Останалите 13?  В приложение 10 нанасяйки дати от 07.05-31.01.2021 ми дава неправилно изчисление /дните са по малко/!
Здравейте!
Къде посочвате сумата на внесените и съответно възстановените средства на собственика, внесени в дружеството като "Допълнителнителни парични вноски по чл.134". В Декл. по чл.92 част 5 "взаимоотношения със свързни лица" или в  декл. по чл.50?
Благодаря за съдействието!
А мога ли да ползвам ДДС за разходи  и комисионните на банката?
Здравейте!
Собствениците на ООД взимат решение и закупуват- лек автомобил чрез финансов лизинг.
Лек автомобил изплащан с финансов лизинг- нямаме право да ползваме ддс, както на първоначалната така и на месечните вноски!
Изплатените лихви по лизинга, ползваме ли като разход? Съответно всички съпътстващи разходи - данъци, автокаско, застраховки? Начисляваме ли амортизация?
Моля, извинете ме ако въпроса е елементарен за вас! Според това което прочетох, за ДДС-то е ясно, но за останалите разходи не съм сигурна!
Скоро имах проверка на една фирма, след възстановяване на ДДС. Съответно също ме попитаха защо няма начислени лихви. Приложих им това. И как ако си на загуба да начисляваш лихви?
Да, правилно сте разбрала!
По- горе споменах, че шеста год. не е платено. При разговора със счетоводителя, той каза, че предната /петата/ год. си е признал прихода за разход /явно му е бил осчетоводен като приход, а не в клиенти по аванси/. Понеже няма повече да се работи с този доставчик, към края на год. за да изравня салдата осчет. 401/709.Явно неправилно!
 :blush:Сега това салдо в 402 си остава така!
Да, но аванса не е платен и няма да се плати
и за това се приложи чл.46 ал.2
салдото по 401 е= 0
Дали ще е правилно?
Аванса е за материали, има приотокол с който са си ги извели от техния склад. Съответно сме ги получили. Но не знам защо не са се платили шест години /възможно е да има рекламации но не са документирани/. При нас /ако имаше Фактура за материали/ с приспадане на аванса, ще се осчетоводят 601/ 401, 611/601.
мога ли сега 601/402  :blush:
обаче така се оказва - 401/709 например 960лв.
                                          601/ 402                    800лв.
 :blush: :noexpression: :blink:
за авансовата фактура
402/
4531/ 401
не е платен.
След разговор със счетоводството на доставчика, си отписахме съоветните задължения/вземания, на основание чл.46 и 37 от ЗКПО
след това:
401/ 709
НО, е пропусната  с/ка 402, която остава със салдо???
Да, но аванса не е платен и няма да се плати
и за това се приложи чл.46 ал.2

Здравейте!
към 31.12.2018г. е отписано по давност задължение към доставчик  с/ки 401/709
НО това задължение е било фактурирано като Аванс и осчетоводено 
402    /401
4531/
 на 401 с/ка салдото е коректно, задължението е признато като приход /по-горе/
с/ка 402 е останала със салдото за аванса
Може ли някой да ме насочи какви счетоводни операции да направя?
Здравейте!
От както сме с новите касови апарати 31.03.2019г., при плащане през ПОС терминал, трябва на касовият апарат да се маркира като плащане с- "дебитни/кредитни карти" Всеки месец обаче имам по няколко плащания през ПОС, които са маркирани като платени в брой или някой от другите кодове- плащане с "чек" например. Ясно е, че е при евентуална проверка касата няма да им е равна. Друг проблем може ли да създаде тази неточност?
Може ли някой да  ми даде насоки?
Здравейте!
Строителна фирма- създадена преди 5 год., със код по НКИД 6810, и първите две години купува и продава някои земи.В началото на 2018 започва строеж, завършва го 2019г. /след подаден отчет за 2018/. Сега е необходимо да сменим НКИД от 68.10 на 41.20, тъй като ще кандидатстваме за членство в Камарата на строителите. Според НСИ, НКПД може да се на основание приходи- т.е. при реализирани по- голям дял приходи от продажба на продукция /в случая апартаменти/ Това ще се случи след поване на годишен отчет за 2019г.. Сега започва нов строеж, назначавам нови работници. Кой код да посоча в ТД 68.10 или 41.20?
Не трябва да я попълвам? :blush:
Здравейте,
съдружник в няколко ООД,
1-СОЛ е в едно от тях, в което за 2018г. има печалба над 300хил. лв. /след приспадане на загуби остават 100хил. облагаеми/
2-Договор за покупка и продажба на МПС през 2018г., в който фигурира и името на съпругата му т.е. сделката ще се посочи в декл. по чл.50 и на двамата,
3-Предоставени заеми в две от Дружествата
4-Назначен на Трудов договор в други две дружества /за кратко, в различни периоди за 2018г./
5-Получил и доходи от наем!

В декл. по чл. 50, попълвам следните образци:
- Приложение 1-Доходи от трудови правоотношения,
- Приложение 4- Доходи от наеми;
- Приложение 5- Прехвърляне на имущество;
- Приложение 11- Предоставени заеми;
Въпроса ми е за Образец 2004- Справка за окончателния размер на осигурителния доход.  Как да я попълня?
Здравейте,
получихме Насрещна проверка. Наш доставчик, не е отразил в дневника си Издадените фактури за месец ноември 2017г. Посъветваха ни да си внесем ДДС-то, за да не се стигне до ревизия. Може и в текущ период м. 03. 2019г. 
Както споменах фактурите са с дата м.11 2017г., трябва ли да коригирам ГДД за 2017г., при положение, че в м.03.2019г. ще анулирам фактурите /с минус/???
И изобщо как се процедира в такива случаи???
До сега не ми се беше случвало, моля за съвет??!!...
да месечно справки към НСИ, към общините декл, по чл.116 за данъка, предвижда се от септември 2019 ги задължат да използват софтуер....
Хотела не работи с никакъв софтуер. На рецепция нямат компютър и не е нужен. От счетоводството издават само фактурите за банковите плащания.
Здравейте,
Хотел- фактурите платени в брой или с ПОС терминал се издават на кочан, първи етаж на хотела са търговски площи отдадени под наем- плащането на наемите е по банка.
За нощувките и наемите платени по банков път издавам фактура от "онлайн фактуриране.бг". Лоби бара не издава фактури, но от два месеца два от наемите се плащат в брой, фактурата я издавам от "онлайн фактуриране.бг", а касовият бон от апарата на лобито /там ДДС е 20%/. Нямаме СУПТО. За тези два наема мога да си взема фактури на кочан с нова номерация за Лоби бара и така спазвам изискванията на Н-18? Така ли е?