Нямам идея , но е направено горе посоченото предписание.
Има предписание от ИТ - ЗП , като лице , което за своя сметка работи само да оцени рисковете за здравето и безопасността  съгласно изискванията на чл. 16 ал. 5 от ЗЗБУТ и срок до  21.10.2019 г.
ЗП ФЛ ,като лице,което за своя сметка работи  , как само да оцени рисковете за здравето и безопасността съгласно чл.16    ал. 5 от ЗЗБУТ  / става въпрос на 1 декар лозе/
Изготвял ли е някой - моля за помощ , или следва да наеме трудова медицина за да ги изготви , но не си струва да се плаща . Няма нает персонал .
Благодаря предварително !
Какво по точно искате да кажете ? Тр. договор на 1 ч. е вписан в НАП , аз без да знам ,че има такъв договор регистрирам  в НАП договора по чл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ като основен и след един ден ми се заявява от лицето ,че има и друг договор на 1 ч.
Здравейте ,  сключила съм тр. договор с лице по чл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ от КТ / за заместване/ след сключване на тр.договор  лицето  заявява,че има сключен и друг тр. договор на 1 ч. за ден . Необходимо ли е да правя корекция на тр. договор или не ? Благодаря предварително !
Моля да ме извините въпроса е към ххххх
Към отговора на bobo - Моля да ми разясните как точно изчислихте стажа защото при мен се получава друго. Аз изваждам от 11.03.2019 минус 23.07.2018 / от която дата е бил в неплатен отпуск/ и получавам 07 м.18д. От общия стаж ,който го намирам от 17.10.2016 до 11.03.2019 г-   02г.04м.24д минус 07м.18д и получавам 01г.09м.06дни.Къде бъркам - дано да съм била ясна.
Защо с допълнително споразумение ? Би следвало да бъде по чл.110 във връзка с чл. 68 ал. 1  т. 1 от КТ ,защото първия вече е основе  трудов договор  , ако разбира се е в една и същата фирма.
 Този печат се използва само когато трудовия и осигурителният стаж са равни. Когато няма равенство между двата стажа се издава УП 3 и този печат не се нанася  .
Честито на   колегите! Заслужени подаръци, защото винаги са били отзивчиви да помагат , за което и аз им благодаря ! Специални благодарности и на госпожа  Катя Крънчева ! Успех Ви желая !
Според мен може. Ако работника има 5 години тр.стаж   има право на обезщетение от работодателя на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца на основание чл.222 ал.2 от КТ ако през последните пет години не е получавал обезщетение на същото основание.
Браво ! Много добре изготвена таблица !
Първо искам да искажа благодарност на колегите за изказаните мнения с което ми помогнахте много ,защото бяха много ясни . В допълнение на горното  бих искала да попитам :  ЕООД ,който се осигурява само по ДУК както бях задала въпроса по-горе ,но  има закупен автомобил  ,който се води на ЕООД-то и се ползва само за основната дейност на  на ЕООД-то. Ако реши да премине от ДУК на самоосигуряващо се лице с личен труд , разходите по експлоатацията на автомобила за който е ползван данъчен кредит по закупуването , ще окажат ли някакво влияние .В смисъл ще продължават ли да се ползват всички разходи за автомобила ако премине от ДУК на самоосигуряващо се лице с личен труд. Благодаря Ви предварително !
ЕООД - Кое се признава за разход осигуровките по ДУК  плюс  заплата или осигуровките като СОЛ с полагане на личен труд в ЕООД то.Кое е по- правилно ? Моля за помощ ! 100 % собственост на капитал 1 управител , извършва проектиране .Благодаря  :
Колко часа е бил първия тр.договор ,след като вие сте били втори работодател?
Във фирмата която работя няма работници, които не са използвали платените отпуски за 2017 г. Нужно ли е на всеки работник  да пускам уведомление по чл.37 а от НРВПО  -колко дни отпуск има право да ползва през 2018 дни ,който е  по 20 дни за всички работници и служители на фирмата ? Предварително благодаря !
Като гледам МОД по основните икономически дейности за 2018 г. би следвало да е  945
Аз да се включа макар и не точно по темата , как е назначен при единия работодател на 8 ч. , а при другия на 4 часа ! С какъв график на работното време работи! Благодаря Ви.
Благодаря на всички колеги включили се в казуса !
Ще дам по точни разяснения. лицето има сключен тр. договор  от 08.01.2018г. на осн. чл. 68 ал.1 т.1 от КТ за длъжност личен асистент  на 4 ч. работен ден,който договор е първи и се явява основен за лицето. Има индивидуален график за работното време за
4 часа , като тези 4 часа трябва да бъдат отработени в рамките от 8.00 ч. до 18.00 ч.
При нас лицето кандидатства за позиция на 8 ч. работен ден и този договор при нас ще бъде договор по чл. 111 от КТ , защото вече има основен на 4 ч. Питането ми беше , как да изговя графика за  работно време при нас за работа на 8.00 ч. Надявам се ,че ме разбрахте ! Благодаря предварително!