Благодаря, но тук наемът го разглеждат като приход, който не е, по скоро разчет.

Физическо лице, в качеството на ЕТ е регистрирано по ЗДДС . Като ЕТ извършва търговия на дребно, а като физическо лице отдава помещения под наем/СИО/ на фирми/ регистрирани и нерегистрирани по ДДС/, за които доставки начислява ДДС на половината от наема. Помещението не се води в активите на фирмата. Фактурите са издадени с  егн на физическото лице и ДДС № на фирмата.  Фактурите са отразени в дневника. Моля за предложения как да се осчетоводи казуса!
Благодаря :good:
Здравейте,
имам три болнични - първият за 2 дни, следващ продължение за 7 дни и още един за 10 дни първичен. Между болничните няма прекъсване. Колко дни трябва да са за сметка на работодател?
http://noi.bg/eservicesbg/cashbenefits/esoftware
 с електронния подпис отваряте: Уеб-приложение на НОИ "Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни" и от там фирмата за която ще подавате трябва да ви упълномощи.
грешно е подадено още през юни
Здравейте колеги, за промяна на кода по ЕКАТТЕ имам подадени уведомления още през юни месец, но сега трябва на един от служителите да се промени кода на 00000, с код корекция с дата 01.04.2017г и като допълнителни споразумение или с код заличаване на вече подаденото и след това наново подаване с дата 01.04.2017.
здравейте,
работник веднага след майчинство желае да му се прекрати труд. договор. При попълване на труд. книжка в графата за месечно възнаграждение попълва се заплатата, на която е назначено, която съвпада с минималната за страната, или с преназначаване увеличението през годините на мин. заплата. Как е правилно?
Здравейте, преди месец са подадени уведомления за пререгистрация до 30.10.2017 на всички работници. Не се е взело в предвид шофьора, който разнася стока из цялата страна и трябва да е с код 0000, тъй като работното място му се променя. Може ли за него конкретно да се подаде още веднъж уведомлението и трябва ли да бъде с код корекция или да се подаде като за първи път?
Здравейте,
имаме издадена фактура за месец 07 с една сума, а е с касов бон с друга. Фактурата е  за 147, касовия бон е за 174, Грешката се установява едва днес, как да се коригира допуснатата грешка? Моля за съвет!
Здравейте,
може ли с допълнително споразумение да се премине на СИРВ и нова длъжност?
Благодаря, много голеги. А трябва ли да се подадат две  Д6, както съм описала.
А как тълкувате тази точка от наредбата "13) (*) Когато подадените декларации образец № 1 за коригиране/заличаване на данни водят до намаляване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 или осигурителната каса подават едновременно и декларация образец № 6 с попълнен код за корекция, с която намаляват размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4"
Здравейте,
трябва да коригирам Д1 за месец ноември 2016г.  в посока намаление за 1 бр служител, подавам с код корекция,  това води и до подаване на коригираща  Д6. За да коригирам Д6 за осигоровките в поле 7.1  - код корекция с намалените стойности за всички служители,  в поле 7.2 където е данъкът от м, октомври си остава код 0 и редовната стойност. След това подавам още веднъж д 6, като в поле 7.1 нищо не се попълва, а в поле 7.2 данъкът за м. ноември само с разликата. а като дата попълвам 12.2016. Правилно ли разсъждавам?
Благодаря, притесни ме факта, че в справката на ФЛ, Д6 я няма като подадена, а в справката на ЮЛ я има.
Здравейте,
на СОЛ собственик на ЕТ е подадена годишна Д6, но не на ФЛ, а на ЕТ (ЮЛ), трябва ли да се заличи от ЮЛ и да се пусне наново на ФЛ.
Благодаря за споделеното мнение, успех и на Вас :)