И аз не разбрах съвсем - дали удължават срока за подаване декларациите по чл. 38 за неактивните фирми в ТР?
Много ми помогнахте и на мен с тази информация. А това коригиране та Т1 и Т2 примерно за 2018 г кога трябва да се извърши, т.е. ако не съм го правила така - закъсняла ли съм с коригирането? Корекцията може ли на гише в НАП да се представи?
Щом фактурата е с нулева ставка ДДС от Европейска фирма, вие имате задължение да си самоначислите 20% ДДС с Протокол по чл. 117, който ще го включите и в дневник покупки, за да си ползвате правото на дан.кредит и в дневник продажби, за да самоначислите ДДС-то.
Щом е грешно издадена фактурата - анулирайте я. Сторнирайте касовият бон.
Да разбирам ли, че фактурата трябва да бъде издадена с нулева ставка на ДДС и обратно начисляване на данъка?
След като анулирате грешната фактура - издайте нова с правилните реквизити. Предполагам, че плащането би трябвало да е по банка?!? Малко объркано е формулиран въпросът ви.
Хммм лошо! Трудът е за изготвяне отчетите на ЕООД и определено касае м.3. Няма ли някакъв шанс за спасяване от глоба за неподадената Д.55?
до marpan_64: Много благодаря за адекватният отговор! Само още нещо да изясня:
1. първо подавам заличаваща Декл.1 за м.3 + коригираща Обр.6 с код-К и нулеви стойности
2. след това подавам редовна Декл.1 за м.4 + коригираща Обр.6 с код-0,т.е. редовните данни и дати за м.4 и нулеви стойности ли отново?
до ХХХХХ - ще се заличава, за да се избегне глоба за неподадена в срок декл.55.
Затова ще подам като данни, че доходът е платен през м.4 и съответно коригирани и редовни декларации 1+6 и ще подам декл.55 м.7
Здравейте,
Съвсем забравих да подам декларация по чл.55 за доход на ФЛ по ГД, който се отнася за положен и платен труд през м.3.
Декларирала съм с декл.1 и 6 на 22,04,19 и съм платила същият ден осигуровки и данъци. Какво мога да направя, за да избегна глобата от неподадена декл. 55?
Бих ли могла да подам заличаващи / коригиращи декл.1 и 6, все едно плащането по ГД на ФЛ е в началото на м.4 и да си поправя СИС и сл.бележка? И ако мога да приложа тази схема - какво точно подавам: правилно ли е да подам заличаваща Декл.1 и после редовни данни обр.1 с вярният период - м.4.....а при Обр.6 - за корекцията на датата как точно става, след като не променям стойностите, а само датите?
И аз благодаря за подробният отговор. Правилно ли и аз съм разбрала, че ако дойде доставчик на стока в офиса и трябва да му платим 200 лв, то тези пари ги извеждаме служебно от касовият апарат, а ако наш служител отчете приход от наложените платежи от Еконт - трябва да ги въведем служебно в КА или пък отчитането на суми по авансови отчети на служители също със служебно въвеждане и извеждане? Накрая касиерката така ще се оплете в края на деня, че започне да се шашка защо не може да си засече касата!
Не. В НАП какво ще декларирате с тази по чл.92 като нямате нито печалба, нито загуба?
Надявам се да сте си подали Декл. по чл. 55 и Спр.73, която е до 15.03 - за деклариране на дивидента!
Какво не е СУПТО?
Не е СУПТО софтуер за управление на продажбите в търговски обект, в който никога не се приемат плащания в брой и в който няма касов апарат.
Няма да има СУПТО в търговски обект, в който няма компютър или няма инсталиран никакъв софтуер за управление на продажбите. Например Word не се смята за СУПТО. Фактури могат да се издават например ръчно от кочан. Ръчното издаване на фактури все още е е забранено.
Не е СУПТО софтуер, в който се въвеждат данни за продажби в търговски обект - например счетоводни и складови програми, ако този софтуер не се намира в самия обект, в който се извършват продажбите. Такъв софтуер не управлява продажбите в търговския обект, а данните в него се въвеждат впоследствие.
Здравейте , имам сключена застраховка живот. Работя по трудов договор  в държавно предприятие, имам ли право на облекчение  за данъка и , а ко е да как се процедира. Застраховката ми е сключена през 2015г.Благодаря Ви предварително.
Давате данни за полицата на работодателя и той ежемесечно ще ви  уддържа от заплатата сумата по застраховката и ще направи съответните преизчисления за намаляване на ДОД, но не повече от 60 лв месечно
Много благодаря за предложенията. Допадна ми
7490  Други професионални дейности, неквалифицирани другаде
Успях да намеря ето това:
13.99 Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде
и остава да реша кое от двете е по-подходящо за дейност, свързана с бродиране на шевици върху тъкани и може би идеята е да се рамкират както картини или като друг вид сувенири
Здравейте,
Фирма ЕООД, която е вписана в ТР в 2018 не е осъществявала дейност, но в НСИ трябва да подам декларация за фирма без дейност, където се изисква да впиша КИД.
Предмета на дейност, с която е вписана е изработка и търговия със СУВЕНИРИ и други стоки собствено производство, но не мога да намеря в класификатора нищо подобно?!?
Да, разбира се - особено в текста, ако пише, че одита е за 2018
Здравейте,
Трябва ли да подавам ГДД по чл.92 на фирма без дейност, т.е. няма никакви приходи от години насам, разходите са само за банкови такси.......НО, тази година собственика иска да бракува застояли повече от 10 години стоки в склада - влошени качества на стоките,  Та, с този брак ще изляза на голяма загуба - за около 25-30 хлв. Ако разполагам с документ от организация за вторични суровини - ще ми бъде ли данъчно признат брака - трябва ли да преобразувам резултата? ГОД подавам ли?
Разчетните отношения по лизинга не ги включвате в данък уикенд, но трябва да включите данъчната амортизация на автомобила - пропорционална част всеки месец до пълното му амортизиране
В крайна сметка видях, че и в сайта на КИК има проверка за ДДС номер и много странно, но ми изписа, че номерът е валиден, името и адреса на фирмата също. Разпечатах си го и приключвам с одисеята! Явно в различните сайтове има различни бъгове
Няколко пъти го въвеждах и много внимавах - бихте ли ми написали вие какъв номер сте въвели на контрагента - Facebook Ireland Ltd?
Аналогичен е случаят с невалиден ДДС номер за Google Ireland - IE6388047V
Здравейте,
Получих фактура от Фейсбук и преди да си направя протокола за самонач. ДДС, реших да проверя валидността на регистрацията на фирмата, но системата ми даде информация, че номерът не е валиден - VAT reg: IE9692928F, Facebook Ireland Ltd, с адрес в Ирландия. Моля, ако някой има подобни фактури да ми подскаже какъв е проблема и мога ли въпреки информацията за невалиден ДДС номер да си подам Протокола?