Като при ваучерите за храна е положението. Това, че не е ползвано от служителите, не означава, че не е социален разход за работодателя. Работодателят няма нищо общо с това, когато служителят отиде на лекар и направи иззследвания, примерно,  след това той си иска възстановяване на парите, не от работодателя, а от застрахователя.
Не мен не ми е ясно, за да ползват тези компенсации работниците как трябва да се водят - платен отпуск, неплатен отпуск или да се водят на работа?
Със сигурност не е неплатен, кой ти плаща за неплате отпуск, също така ако има болничен и за него не се дава 60/40.

За мен това е платен годишен отпуск, но какво правим сле изчерпването му? Още повече може да принудиш служителя за 1/2 .
Представят се списъците отделни за март и април, ако засяга периода два месеца. 
А за оборотите искат дневници за продажби/ ако е рег по ДДС/  и ОПР-та за март на двете години.
м.Април 2020 не е изтекъл. Може ли да се подава за него заявление? Защо дневник на продажбите, а не СД по ДДС? Не желая, да стават досояние на всички клиентите ми и взаимоотношенията ми с тях.
според мен всеки ,който внася процент за безработица ще има право при определените условия да кандидатства


И аз смятам, че всеки, който внася за безработица има право, но ДУ не е по КТ и няма как да е в отпуск по чл.173а.
Здравейте!

Във връзка с годишната инвентаризация на салдата и писмата за потвърждаване на салдата ме тормози следния въпрос: Трябва ли салдата да се засичат при доставчика и съответно клиента, в частност авансите и последващите приходи след тях? Може ли да има разлика ако двамата контрагенти водят счетоводството си по различни стандарти МСС и НСС?
Благодаря предварително!