Заради справката вече трябва да се посочват във ведомостта. Аз ги отчитам в месеца, през който са дадени.

Благодаря bobo, т е сега ако ги дадем в септември , трябва да вървят към августовската заплата или  даваме ваучери през септември и фигурират във фиша за септември . /в декември ще има разлика /  нещо се обърках - хем не са обвързани със заплата , хем после в тая справка ще направят въртел заради датите ,
Здравейте , за първи път ще даваме ваучери за храна и то от месец септември . Видях че повечето не ги включват във ведомостта , тъй като те са соц„ придобивка , а не част от възнаграждението.
При нас заплатите вървят с 10 дни след месеца, в който е положен труда . Може ли ваучерите да се раздават в месеца, за който се отнасят ? /ако ги включа в ТРЗ програмата - вероятно ще има разминаване след това в справката по чл 73 - декемврийска заплата , получена в януари , а ваучер за храна в декември  :hmmm:
В програмата създавате осигурител с булстат
През този осигурител създавате Д1
Подавате като влезете с булстат

Благодаря ви много  :good:
Здравейте , трябва за подам за месец май Д 1 на СОЛ застр, агент- Правя Д1 изписвам булстата на код на задълженото лице и после  ЕГН .  При влизане с пик има  лицето с Булстата  и по ЕГН . Отворил е дейност май месец - вижда се на ЕГН , Там подадох и Д1 и е отхвърлена
с текст - изисква се попълването на поле булстат
Може ли съдействие  :hmmm:
Благодаря delphine

Здравейте , имам лице ,което е пенсионирано при нас юли месец.  Следва ли да го включвам в справката по чл 73, 6 , при положение , че ние не сме му основен работодател към 31,12.
/ при опит да го вклююча, програмата генерира 0,00 данъчна основа /
Точно, щом всички са съгласни.

Добре , благодаря ви  :smile1:да , не съм пенсионирала , прочетох чл 328 - там е с предизвестие от работодател ,
Да ползвам 325 по взаимно съгласие и изплащане на всичко дължимо
Направете го по взаимно съгласие.
По 327, ако работникът пусне заявление, ТД няма.

това не го разбрах , тя просто иска и така се договориха да работи до края на май
Добре, ама това не води ли след себе си и евентуално обезщететие по 222 (3)?

Да , ще изплатим 6 брутни заплати и неизползван отпуск , а иначе съм събрала стажа по трудовите книжки , има над 41 год трудов стаж
Наша служителка направи възрастта за пенсиониране на 11.04.2022. Продължава да работи , но последният и  работен ден ще е 31.05 по нейно желание. Колебая се по кой чл. да я пенсионирам - 328 ал 1 т 10 във връзка с чл 326 ал 2 /като пусне едномесечно предизвестие към работодател/ или без предизвестие , поради пенсионране по чл 327 ал 1 т 12 , не съм наясно изобщо и ви моля за съдействие
Здравейте , в декларацията изрично пише , че когато подаващият декларацията няма задължения , може да ползва данъчното облекчение .
При положение , че другият родител има такива и подлежат на принудително събиране в НАП, възможно ли е изобщо да се ползва същото ?
Лицето може да изтегли еднократно половината от сумата при телк 89.99 %
Благодаря , да с КЕП на управителя
Здравейте , може ли да сверим документите за микропредприятие при подаване на ГФО за 2019 :blush:

Заявление Г2
Съкратен отчет - баланс и опр
Декларация чл 13 ал 4 - подава се от представляващия фирмата
Декларация по чл 62 а - която замества Протокол ОС и Поканата
Такса 20 лв по ел. път
Според мене точно за това лице няма какво да коригирате и си подавате редовна само със записа за него.

Благодаря delphine, от НАП ми казаха същото - нова справка само  с пропуснатото лице
В справката по чл 73 ал 1 съм изпуснала доход от дивидент  Как трябва да подам коригираща - само с данните за това лице ли ?
Имаме нов съдружник в ООД, който досега беше на трудов договор в него . Другият съдружник е по ДУК , може ли и новият съдружник - вписан и като управител - да бъде също по ДУК
Здравейте , имам договор за финансов лизинг на автомобил на фирма . Платени са няколко вноски и ООД прехвърля лизинга на единия от собствениците като физическо лице . Има споразумение от лизингодателя за заместване на страна по договор за фин. лизинг. Досега не е издадено КИ от лизингодателя към фирмата  . Трябва ли да бъде издадено такова , за да отпиша задължението към фирмата . При положение че активът не е собстевност на ООД - следва ли  ние да фактурираме нещо.
благодаря Ви