Благодаря , да с КЕП на управителя
Здравейте , може ли да сверим документите за микропредприятие при подаване на ГФО за 2019 :blush:

Заявление Г2
Съкратен отчет - баланс и опр
Декларация чл 13 ал 4 - подава се от представляващия фирмата
Декларация по чл 62 а - която замества Протокол ОС и Поканата
Такса 20 лв по ел. път
Според мене точно за това лице няма какво да коригирате и си подавате редовна само със записа за него.

Благодаря delphine, от НАП ми казаха същото - нова справка само  с пропуснатото лице
В справката по чл 73 ал 1 съм изпуснала доход от дивидент  Как трябва да подам коригираща - само с данните за това лице ли ?
Имаме нов съдружник в ООД, който досега беше на трудов договор в него . Другият съдружник е по ДУК , може ли и новият съдружник - вписан и като управител - да бъде също по ДУК
Здравейте , имам договор за финансов лизинг на автомобил на фирма . Платени са няколко вноски и ООД прехвърля лизинга на единия от собствениците като физическо лице . Има споразумение от лизингодателя за заместване на страна по договор за фин. лизинг. Досега не е издадено КИ от лизингодателя към фирмата  . Трябва ли да бъде издадено такова , за да отпиша задължението към фирмата . При положение че активът не е собстевност на ООД - следва ли  ние да фактурираме нещо.
благодаря Ви
Здравейте , лице , упражняващо свободна професия - застр агент , е регистрирано с булстат - ЕГН. При издаване на болничен лист за осигурител се пише неговото име  , булстат - ЕГН , а месторабота  посочва ли се ?  :blush:
Здравейте , лице е получавало финансова помощ от приятел в чужбина- регулярно в продължение на години .Събраните суми не са харчени и лицето ще купува жилище . Работи само единият член от семейството - декларира ли се подобно нещо , сумите са около 1000 лв на месец , но с годините са станали значителна сума
Здравейте, документите за бащинството в какъв срок се подават  - периодът на ползване на обезщетението е от 02.07 до 16.07- до 10.08 ли е срокът :blush:
Здравейте ,
Фирмата извършва услуги към банка - намиране на клиенти за кредити, разкриване на сметки , картови услуги и т н - за това  получава процент от отпуснатия заем .Не мога да се ориентирам дали услугата е облагаема , тъй като фирмата е регистрирана по ДДС,
Благодаря , delphine  :good:
подава се декларация със ЕГН на лицето,а не със булстат
да , но се пише и булстата, през който се подава Д 1 в ОКД -5
Здравейте , опитах се да прекъсна осигуряване на СОЛ в ЕТ , но върна , че изобщо не е започвало осигуряване през този булстат. От 2002 са внасяни всички осигуровки - ЗО ,  защото е пенсионер, както и Д1 ежемесечно и Д6 годишна . Как да постъпя в този случай :blush:
При ползване на данъчно облекчение по извънтрудови  правоотношения  - ТЕЛК ,  платецът на доход не е удържа данък  на база ТЕЛК - изисква ли се друг документ  от лицето във връзка с правото да ползва това облекчение , или при подаване на Декларация по чл 50 евентуално ,ако има задължения , няма  да може да го ползва , че съвсем се обърках
Здравейте , СОЛ не е декларирал пред платец на доход , че е такъв и същият му е удържал данък и ЗО. При попълване на ГДД тези суми остават в код 307, но дали се  включват  в Т1 и Т2 за изравнителните осигуровки , тъй като в графа 5 пише - дейност СОЛ - той е извършвал услуга , идентична на дейността си като СОЛ - колебая се заради служебната бележка  :blush:

 четох , четох питах  и тук , но за собственик на ЕООД- относно регистрацията на СОЛ не мога да уточня за себе си някои неща - ако лице подаде ОКД - 5 , че спира дейността си като ЕТ   трябва ли да подаде ново ОКД 5 - че започва дейност като свободна професия ,като   в този случай нарушава изискването за свободна професия в допълните разпоредби на чл 29 от ЗДДФЛ,
Лицето обаче ще извършва сходна дейност , като тази на ЕТ - тогава трябва ли да се вписва в регистър Булстат , тъй като от застр компания му изискват да е вписан в регистър Булстат.С две думи няма да работи като ЕТ,  ще има доходи като свободна професия - как ще става осигуряването и може ли да има  едновременно ЕИК и Булстат - ЕГН
Благодаря , Gergana Stoilowa т е в ОКД5 ще посочи, че от съответната дата започва дейност и като свободна професия , /без да е спирал дейността си през еоод /
Здравейте , не съм наясно - ако едно лице е регистрирано като СОЛ - собственик и управител на ЕООД. Сега иска да започне дейност, различна от тази в ЕООД - като свободна професия , трябва ли да се регистрира отново някъде за извършване на тази дейност или ще се осигурява авансово през фирмата и ще изравнява годишно . Свободната професия е застрахователен агент  :blush: