Да прав сте, използвам тази сметка 999 като междинна за да мога правилно да осчетоводя операциите, тъй като както писах програмата не ми позволява по друг начин. Така и ще направя, както и вие писахте, ще отнеса набраната сума по дебита на сметката 999 към валутни разлики 624. Благодаря
Не ми позволява софтуера самата кореспонденция между две валутни сметки - няма как кредит сметка в паундо 100 единици а в сметка евро 117 единици, по този начин и в лева ще се различават.
Коректно ли е да отнеса сметка 999 във валутни разлики?
Здравейте колеги, моля за помощ при решаване на следният въпрос:
Имам две валутни сметки в паунди и в евро, прехвърлям от сметка паунди в сметка евро - 100 паунда. Изниква следният проблем: 100 паунда са равни на 117 евро и тъй като счетоводният софтуер не позволява кореспонденция между двете сметки, се използва междинна сметка 999 , а именно:

504 евро/ 5041 паунда - 100 паунда = 220лв  или 117 евро = 230 лв - по този начин не става
 ето така е правено:
999 - 100 паунда = 220лв  / 100 паунда = 220лв
504 евро - 117 евро = 230 лв / 999 - 117 евро = 230 лв

и ето сега имам натрупано дебитно салдо по сметка 999 и незнам как е редно да го приключа, много ще съм ви благодарна да ми дадете съвет. Благодаря.

Няна как да стане,

504 eur / 5041 gbp - ??? ( 11 818 eur са 10 000 gbp) .
Програмата не позволява кореспонденция между две валути.

При така съставена счетоводна операция ( която е вярна) сумата от 11818 лв излиза и в двете аналитичности
504 eur-  сметка се увеличава с 11818EUR и, а 504 gbp -  сметка се намалява със същите суми. и остава на кредит с разликата.
Може ли да използвам задбалансова сметка, например:
999/5041 - 10 000 gbp
504/999 -  11 818 eur
но после какво става с тази задбалансова сметка?
Добре, но нали дебитирам с по голяма сума отколкото кредитирам?
Здравейте, моля да ми дадете решение на следният въпрос:
Имам две валутни сметки едната в GBP (5041)и другата в EUR(504). Постъпват пари 10000 паунда в сметка GBP, тези 10 000 паунда трябва да ги прехвърля в евровата сметка, но объркването е тотално защото, когато дебитирам евровата сметка тези 10000 паунда са 11 818 евро, какво правим с тази разлика, моля кажете как е най правилно да се осчетоводи. Благодаря Ви.

Много Благодаря за отговора, както винаги irenabrili имате правилните решения на казусите :good:
Тъй като нямам первоначална вноска, тоест имам погасителен план за главница с вкл ддс, за всяка вноска + лихва.
Не имам издадена фактура за стойността без лихвата. Главница+ддс.
Здравейте колеги, тъй като не съм се сблъсквала с подобен казус, моля за помощ. Имам закупен лаптоп на лизинг без първоначална вноска. Издадена ми е фактура за цялата стойност с ДДС. В Погасителният план месечните вноски се приспадат от цялата стойност,. Как е редно да осчетоводя фактурата в дневника по ддс. И след това всеки месец ще осчетоводявам - главница+ддс и лихва отделно. Моля за съдействие. Благодаря.
Много Благодаря Irenabrili, успешна седмица.
Отсрещната страна е констатирала, че има брака, но нищо не е отбелязала в ЧМР- то. Няма как да се върне стока обратно, защото става въпрос за плодове . Мен ме притеснява как такова количество ще го бракувам на основание , че клиента има притенции. Ако
Може някой да даде съвет?
Много Благодаря, irenabrili, винаги имате точни отговори. Още един въпрос, тъй като намаленоето ма тези килограми за мен ще са брак, а от отсрещната страна нямам протокол за брак, просто устно споразумение аз как да бракувам тази стока, имам ли закононпво основание? Благодаря
Добър ден Колеги, може ли да ми дадете съвет как да процедирам . Имам издаден инвойс за доставка на стока , след дооставката на стоката, клиента прави рекламация и му се намалят 2000 кг от доставените килограми, също се намаля и цената на доставената стока, може ли тези изменения да се направят в едно кредитно известие, нещо не ми е ясно как да се направи . Благодаря.
Много Ви Благодаря. Много ми помогнахте👍
При мен документално необоснованите разходи
Са свързани с плащане от фирмена карта за лични нужди.
Отнесла съм ги в 609/503, но дали е правилно сега да преобразувам годишния финансов резулта в ГДД или е трябвало в годината на направеният разход да се отчете като скрито разпределение на печалбат, така или иначе затова съм закъсняла, но искам да си изясня въпроса.
Здраввйте Колеги, пак се връщам на темата след прочет на доста коментари, че тези Документално необосновани разходи, се считат за скрито разпределение на печалбата, които се дейларират в годината на разходването им , като се облагат с 5%  данък. Ще бъде ли грешка ако не съм ги отчела за миналата година, а само да ги отнеса в увеличение на финансовия резултат. Нещо се обърках. Благодаря ви.
Добре, но аз искам да ги изчистя, както и сметка 422 с която са заведени и кой е правилният начин.
Здравейте Колеги, бихте ли ми дали съвет как да постъпя в следната ситуация:
Имам Кт салдо 50 000 по сметка 111 Общи резерви и тази година искам да го изчистя тъй като реално няма такава сума. Странното е, че на правените от предходни години счетоводни записвания са много нелогични. Дт 422/Кт 111 - 50 000. Въобще незнам защо кореспондира със сметка подотчетни лица и как да изчистя и двете сметки, като реално това е била сума, която е внесена от собственика като Общи резерви. Благодаря предварително.