Здравейте, може ли да ми дадете правилен отговор на следното:
Доставям стоки в страна от ЕС, стоките, които купувам са също от Страна от ЕС, получавам от клиента ни, рекламация за доставената стока и той иска да му намалим от общата фактурна стойност, съответно аз издавам Кредитно Известие са стойността на рекламацията. Също така изисквам от нашият доставчик да ми издаде Кредитно известие , отново стойностно за стоката, която сме закупили от него. Моля да ми кажете кои са правилните контировки, защото когато въвеждам КИ ми излиза сметка 304 на кредит стойностно или да използвам разчетни сметки за рекламации 441, кое е правилно в случая. Благодаря Ви.
Здравейте колеги, сигурно въпроса, който здавам е много коментиран, но сега се сблъсквам и ми е нужно вашето компетентно мнение.
Става въпрос за самоосигуряващо се лице, което притежава като физическо лице товарен автомобил, този автомобил ще бъде отдаден под наем от физическото лице на самоосигуряващото се лице в ЕООД, тоест едно и също лице са /свързани лице/, наемната цена ще е пазарната. Ще има ли право самоосигуряващото се лице да ползва автомобила 50/50, както за икономическата дейност, така и за лични нужди. Как че се осчетоводи разхода и съответно ДДС-то, което е за лични нужди. Много Ви Благодаря.
Сега чета, че след като си декларирал суми с характер документално необосновано, увеличен е фин резултат, попълва се част  част VII на ГДД и след това се дължи данък дивидент на тази сума и се подава Декларация по чл.55 ал.1 ЗДДФЛ и чл. 201 ал.1 ЗКПО, така ли се процедира?
Много Благодаря. А какво ще кажете дали трябва тази сума да се отрази като скрито разпределение на печалбата в данъчната декларация раздел VII.
И още нещо тази сума, с която се увеличава финансовият резултат, попълва ли се в част VII за скрито разпределение на печалбата?
Много Ви Благодаря. Сега преобразубах финансовият резултат. От тук нататък трябва да начисля данъка, който трябва да се отрази в ОПР и така попълнен се подава в НСИ, правилно ли е?
Благодаря ви за отговорите, просто за пръв път ще преобразувам фин резултат и затова съм толкова обстоятелствена.
Извинете разликата в отчетите в нси и в ГДД?
А разликата в отчетите в носи и ГДД?
тоест приключвам ли ги в 123 , или само в данъчната декларация си попълвам клетката за преобразуване на резултат, но нали ще имам разлика в ОПР? Благодаря.
но нали първо трябва да подам в нси отчетите за да ми се издаде входящ номер за данъчната декларация?
Винаги ли се приключват директно с 123?
Колеги, моля за съдействие. Имам разходи, които са направени от дебитната фирмена карта на стойност 2000лв за цялата година 2019.
Осчетоводявани са 609/503. с аналитичност докъментално необосновани разходи. Как се приключва 609 сметка месечна и разбира се как се приключва при годишно приключване. 123/609?
но присъстват ли сумите от 609 в ОПР ако се преобразува финансовият резултат в данъчната декларация, какво става с отчетите, които са подадени в нси. Моля за изяснение.Благодаря.
elliss_bg , как приключвате сметката 4942 с валутни разлики ли?
Да прав сте, използвам тази сметка 999 като междинна за да мога правилно да осчетоводя операциите, тъй като както писах програмата не ми позволява по друг начин. Така и ще направя, както и вие писахте, ще отнеса набраната сума по дебита на сметката 999 към валутни разлики 624. Благодаря
Не ми позволява софтуера самата кореспонденция между две валутни сметки - няма как кредит сметка в паундо 100 единици а в сметка евро 117 единици, по този начин и в лева ще се различават.
Коректно ли е да отнеса сметка 999 във валутни разлики?
Здравейте колеги, моля за помощ при решаване на следният въпрос:
Имам две валутни сметки в паунди и в евро, прехвърлям от сметка паунди в сметка евро - 100 паунда. Изниква следният проблем: 100 паунда са равни на 117 евро и тъй като счетоводният софтуер не позволява кореспонденция между двете сметки, се използва междинна сметка 999 , а именно:

504 евро/ 5041 паунда - 100 паунда = 220лв  или 117 евро = 230 лв - по този начин не става
 ето така е правено:
999 - 100 паунда = 220лв  / 100 паунда = 220лв
504 евро - 117 евро = 230 лв / 999 - 117 евро = 230 лв

и ето сега имам натрупано дебитно салдо по сметка 999 и незнам как е редно да го приключа, много ще съм ви благодарна да ми дадете съвет. Благодаря.

Няна как да стане,

504 eur / 5041 gbp - ??? ( 11 818 eur са 10 000 gbp) .
Програмата не позволява кореспонденция между две валути.

При така съставена счетоводна операция ( която е вярна) сумата от 11818 лв излиза и в двете аналитичности
504 eur-  сметка се увеличава с 11818EUR и, а 504 gbp -  сметка се намалява със същите суми. и остава на кредит с разликата.
Може ли да използвам задбалансова сметка, например:
999/5041 - 10 000 gbp
504/999 -  11 818 eur
но после какво става с тази задбалансова сметка?
Добре, но нали дебитирам с по голяма сума отколкото кредитирам?
Здравейте, моля да ми дадете решение на следният въпрос:
Имам две валутни сметки едната в GBP (5041)и другата в EUR(504). Постъпват пари 10000 паунда в сметка GBP, тези 10 000 паунда трябва да ги прехвърля в евровата сметка, но объркването е тотално защото, когато дебитирам евровата сметка тези 10000 паунда са 11 818 евро, какво правим с тази разлика, моля кажете как е най правилно да се осчетоводи. Благодаря Ви.

Много Благодаря за отговора, както винаги irenabrili имате правилните решения на казусите :good: