Това означава че при освобождаване на основание чл.71, няма проблем. Единствено ако попада в ограниченията на чл. 333 от КТ.?
Здравейте Колеги, моля за съвет как да процедирам в следната ситуация.
Назначих служител на длъжност офис асистент със срок на ичпитване 6 месеца по чл.67ал.1т.1 във връзка с чл.70 от КТ. След известно време ми донесе медицинско свидетелство и в него пише Инвалидност: Да - психическо разтройство код f30-f39.,  което доста ме притесни евентуално при съкращаване дали попада под закрила, това което четох е че под закрила са служители които се освобождават на основание чл.328ал.1т.2,3,5,11 и чл.330ал.2т.6. Дали съм разбрала правилно, това означава че ако го освободя на основание на горепосочените основания попадат под закрила или не. Благодаря.
Благодаря, значи това не се отнася за мен , тъй като лицето е български гражданин :blush:
Сега чета, че има разлика в подаването на Декларацията за 4-тото тримесичие а именно:задължените лица трябва да декларират в Националната агенция за приходите дължимите данъци за четвъртото тримесечие на 2014 г. с декларация по образец, утвърден от министъра на финансите. Това се извършва на основание чл. 55, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл. 201, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
На основание чл. 73а, ал. 1 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2014 г., предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи са задължени веднъж годишно, с декларацията по чл. 55, ал. 1, подавана за четвъртото тримесечие на годината, да предоставят в НАП информация за:
1. Доходите от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество.
2. Доходите по договори за управление и контрол, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ, начислени и/или изплатени в полза на чуждестранни физически лица, местни на държава - членка на Европейския съюз.
Бихте ли коментирали?
И още нещо СИС се издава при всяко плащане което е всеки месец, а Служебна бележка кога се издава? Благодаря
Да с физическо лице е сключен договора, тоест аз трябва да се договоря с него как той би искал, ако иска да му се удържа данък за 4-тото четиримесичие аз трябва да подам и да внеса данъка до 31.01.16 , ако съм разбрала правилно.
Здравейте колеги, тъй като сега ми се наложи да се сблъскам с този въпрос а именно удържане на авансов данък върху доход от наем, имам следният случай:
Фирма ЕООД е сключила договор за наем на помещение, което ползва като офис, договора е сключен на 01.11.2016г, въпросът ми е следният, тъй като е 4-тото тримесичие, как да процедирам. От това което разбрах е, че за 4-тото тримесичие, наемателя може да не удържа и да не декларира данъка за този период. т.е от януари започвам да му удържам данъка и така до 30.04.2017г. го внасям и декларирам. Ако не е така, моля да ми разясните.Благодаря.
Да знам че звучи нелогично, но така е уговорена сделката т.е:
Да разбирам ли че трябва да се процедира по следният начин:
2-рата фирма , която за купува стоката от гръцката фирма,получава фактура от гръцката фирма за стоката без ддс, 2-рата българска фирма , която е регистрирана по ддс издава фактура с ДДС на 1-вата българска фирма , която не е регистрирана по ддс , съответно същата продава на Шведската фирма без ДДС , правилно ли мислч?
Забравих да добавя, че 1-ватабългарска фирма не е регистрирана по ДДС, това означава ли че трябва 2-рата българска фирма да ничисли ддс за закупената стока.
Здравейте колеги, моля за малко помощ. 1ва Българска фирма превежда по проформа фактура пари за зкупуване на стока от Гърция на друга 2-ра българска фирма . 2-рата българска фирма купува стоката от Гърция издава фактура на 1-вата българска фирма за  закупената сока, която стока съответно от Гърция директно се транспортира до Швеция.
Моля за малко помощ:
Според мен ДДС се дължи единствено от Шведската фирма права ли съм, че нещо много се обърках.Според вас как ще се фактурира цялата сделка? Благодаря.
Благодаря, може би това е правилното при продажбата от моя страна да не начислявам ддс на основание чл.50 ал.2 от ЗДДС, а по отношение на облагане на маржа трябва да съм регистрирано като дилър лице. т.е не мога да приложа чл 143 от ЗДДС.
Здравейте колеги, моля за съдействие че нещо много се обърках;
Фирмата ни купува от дилър на автомобили втора употреба лек автомобил, да поясня че не се занимаваме с търговия на автомобили втора употреба. Издадена ми е фактура без начислено ДДС на основание чл.143 от ЗДДС. Сега трябва да я осчетоводя и няма да ползвам ДК, но не съм сигурна точно как? Същевременно имам клиент за тази кола и при продажбата мога ли да приложа режима на облагане по чл. 143 от ЗДДС, т.е. да се облажи само маржа, правилно ли е при положение , че не съм регистриран дилър на стоки втора употреба. Много ви благодаря предварително.
Благодаря, Получих ги. Утре ще се занимавам с този въпрос. Хубава вечер :))
darakeva@gmail.com  Благодаря ти.
Благодаря, ако можеш да ме ориентираш по вторият въпрос???
Да по отношение на 1ят въпрос ме притеснява това, че за да приложа чл.50ал.1т.2 трябва да попадам  в хипотезата на чл.70, а аз мисля че не попадам, което следователно води до издаване на фактура с ддс, но не съм сигурна???
Здравейте колеги, може би е доста дискутирана тема , но аз не мога да си разясня някои моменти и моля за съдействие, тъй като чета доста протеворечиви мнения, два са въпросите"
Фирмата ни закупува товарен автомобил - за дейността на фирмата от физическо лице с договор за покупко-продажба и съответно не е ползван данъчен кредит. Сега искаме да продадем автомобила на физическо лице. Въпросът ми е мога ли да не начисля ддс по чл.50 ал.1 т.2 , след като не е ползван ДК или се издава фактура по общият ред и ако се издава за цялата стойност ли или само за маржа. Благодаря.

Вторияъ въпрос : Фирмата ни закупува лек автомобил от регистриран дилър на автомобили втора употреба, който ни издава фактура по чл. 143 от ЗДДС, автомобила го закупуваме с цел препродажба. Когато го продаваме може ли да издам фактурата на основание чл. 143 от ЗДДС тоест да обложа маржа между покупна и продажна цена при положение че не сме регистрирани като дилъри на автомобили втора употреба. Благодаря.
Много ви благодаря.
Да правилно сте ме разбрали, мисля да издам авансова фактура за предплатен наем за мен ще са като приходи за бъдещ период за 24месеца и всеки месец фактурата която издавам ще намалям с вноската, която сме определили да приспадаме. Дано да съм права.
Да разбира се, наема недвижим имот - склад, ще изгражда офис до него.