Да, но кагато правя месечното приключване , как е правилно, приключвам ги в гр 61 а след това в гр 70. и в ГДД преобразувам финансовият резултат, така ли е редно? Благодаря.
Здравейте Колеги, бихте ли ми разяснили как се осчетоводяват Документално необосновани разходи. Имам разходи, които съм отнесла в 609 като ДНР, при месечното приключване как се отнасят, а на края на годината? Благодаря
Ако не е тристранна операция, как би трябвало да се оформи по отношение на ДДС-то?
Здравейте, може ли да ми дадете отговор на следното. Товари се стока от Гърция, която трябва да се транспортира до Швеция. Използва се транспорт - две спедиторски фирми, претоварва се в Холандия. Въпросът ми е , ще се третира ли като тристранна операция ако се използват две транспортни фирми и се претоварва стоката в Холандия и след това се транспортира в Швеция. Благодаря.
Много благодаря, но възможно ли е да назнача управител на ТД или само по ДУК може, тъй като праговете за управител с много високи, тук става въпрос за два месеца. и след 135-ят ден майката може ли да ползва 50% от обезшетението. Търся най доброто и практично решение.:)
Здравейте, моля да ми дадете съвет как да се действа в следната ситуация:
Сол е във временно неработоспособност поради бременност и раждане , не са изтекли 135-те дни остават 48 дни за които е издаден болничен лист. СОЛ желае да се върне на работа, тоест да извършва дейност. Има ли право на 50% от обезщетението преди да изтекат 135-те дни или това може да стане след 135-те дни. Кое е най правилно да се назначи управител ли? Много ви благодаря.
Здравейте, бихте ли ми съдействали за следното:
Самоосигуряващо се лице ще прекрати ползването на дните от /за 135-те дни задължително няма право да упражнява дейност нали така/ от 135 до 410 дни, което значи че ще може да получи 50% от обезщетението. Какви осигуровки дължи когато ще ползва 50% от майчинството и върху какъв осигурителен доход.Много ви Благодаря.
Здравейте Колеги, Честита Нова Година с пожелания за много здраве и успешна 2018г.
Моля да ми дадете правилен съвет по отношение на следното. Собственик на ЕООД и същевременно управител ще излиза в майчинство след няколко месеца. Въпросното лице е решило да преустанови дейността на фирмата имам впредвид, че няма да има никакви обороти от обичайната си дейност или от каквато и да е друго, единствено ще има разход който ще е свързан с офис, който лицето няма да го освобождава просто ще го държи като помещение, сот, ЗОВ. Тъй като лицето има ел.подпис може ли само да си подава Декларация 1, Болничните листове в НОИ, както и ГДД, това ще се счете ли за упражняване на дейност? Много ви благодаря.
http://narabota.bg/личен-труд-на-самоосигуряващ-се-съдружник-index356.html
Намерих и това http://narabota.bg/личен-труд-на-самоосигуряващ-се-съдружник-index356.html, незнам как може да се избегне данъка.
Благодаря много. Значи нека да обобщя. За 2016г. си попълвам съставител на отчета собственика на ЕООД-то, тъй като така или инача трябва да го направя , тъй като предният счетоводител не го е попълнил, незнам защо и до тук за 2016г.
За 2017г. собственика взима решение, че ще си води счетоводството , тоест ако се избере същият доход както осигорителният в случаят МОД за СОЛ не дължи допълнителни осигурителни вноски и данък. И абсолютно нищо не променям в Д1 както е подавана досега за МОД за СОЛ. Изплащането има ли значение кога е . Благодаря за насърчаването за новите неща:), просто сега се сблъсквам и искам да е коректно.
Просто незнам как да го оформя, тъй като получих писмо от НАП, че за ГДД по чл.92 от ЗКПО за 2016г. липсват данни за съставителя и и сега в 14-дневен срок трябва да я коригирам. Все пак от тук нататък собственика ще си води счетоводството. За този личен труд чета , че се приравнява на трудово правоотношение по отношение на ЗДДФЛ. А за 2016 и за 2017 г са подавани Декл.1 само като самоосигуряващо се лице. без начислен данък.
Още нещо , в предмет на дейност на тази фирма също е включена дейност , счетоводни услуги, тоест може да изпълнява и дейност като счетоводно предприятие, бихме ли могли да се позовем на това и да избегнем тези облигационни отношения.
Може ли с едно решени , както казвате да се определи, че собственика ще води счетоводството си и да е записана месечното възнаграждение, а осигуровките на тези суми. А не може ли в края на годината да се направи еднао плащне. Съжалявам за многото въпроси, но просто не искам да наруша закона.Благодаря
Но как да се оформи, трябва ли граждански договор?
Здравейте Колеги, обръщам се към вас със следното питане. Имам фирма ЕООД на което едноличният собственик отговаря на условията за водене на счетоводната си дейност, започва да води счетоводството 2017 г. Осигурява се като самоосигуряващо се лице. Как е редно да се представи законово тази услуга. Четох, че независимо че е собственик и тъй като полага личен труд е необходимо да е в облигационно отношение. /граждански договор ли?/Благодаря.
Здравейте колеги. Поредният казус: Ще продавам Трафопост, който е закупен 2005г. Въпросът ми е следният: ще се продава самото съоръжение а не цялото БКТП, т.е машината, която е захранването. Възможно ли е да не начислявам ддс на основание чл.80 ал.1 т.4. именно, че това е дълготраен актив различен от недвижим имот с над 5000лв покупна стойност за който са минали повече от 5 години. Дано да можете да съдействате. Благодаря.
Идеята е да се остане на високият процент, тъй като лицето ще ползва болнични. А ако подам със задна дата Декларация за осигуряване на нисък процент до края на 12.20016, пак със задна дата трябва да подавам такава декларация за висок процент, незнам дали ще е възможно.
Бих искала да направя коригиращи декларации 1 и 6, и ще направя доплащане на осиг.вноски, но как да стане с молба до нап ли?
Подадени са с ниският процент без ОЗМ, а лицето има подадена Декларация, че ще се осигурява на високият процент.