Намерих и това http://narabota.bg/личен-труд-на-самоосигуряващ-се-съдружник-index356.html, незнам как може да се избегне данъка.
Благодаря много. Значи нека да обобщя. За 2016г. си попълвам съставител на отчета собственика на ЕООД-то, тъй като така или инача трябва да го направя , тъй като предният счетоводител не го е попълнил, незнам защо и до тук за 2016г.
За 2017г. собственика взима решение, че ще си води счетоводството , тоест ако се избере същият доход както осигорителният в случаят МОД за СОЛ не дължи допълнителни осигурителни вноски и данък. И абсолютно нищо не променям в Д1 както е подавана досега за МОД за СОЛ. Изплащането има ли значение кога е . Благодаря за насърчаването за новите неща:), просто сега се сблъсквам и искам да е коректно.
Просто незнам как да го оформя, тъй като получих писмо от НАП, че за ГДД по чл.92 от ЗКПО за 2016г. липсват данни за съставителя и и сега в 14-дневен срок трябва да я коригирам. Все пак от тук нататък собственика ще си води счетоводството. За този личен труд чета , че се приравнява на трудово правоотношение по отношение на ЗДДФЛ. А за 2016 и за 2017 г са подавани Декл.1 само като самоосигуряващо се лице. без начислен данък.
Още нещо , в предмет на дейност на тази фирма също е включена дейност , счетоводни услуги, тоест може да изпълнява и дейност като счетоводно предприятие, бихме ли могли да се позовем на това и да избегнем тези облигационни отношения.
Може ли с едно решени , както казвате да се определи, че собственика ще води счетоводството си и да е записана месечното възнаграждение, а осигуровките на тези суми. А не може ли в края на годината да се направи еднао плащне. Съжалявам за многото въпроси, но просто не искам да наруша закона.Благодаря
Но как да се оформи, трябва ли граждански договор?
Здравейте Колеги, обръщам се към вас със следното питане. Имам фирма ЕООД на което едноличният собственик отговаря на условията за водене на счетоводната си дейност, започва да води счетоводството 2017 г. Осигурява се като самоосигуряващо се лице. Как е редно да се представи законово тази услуга. Четох, че независимо че е собственик и тъй като полага личен труд е необходимо да е в облигационно отношение. /граждански договор ли?/Благодаря.
Здравейте колеги. Поредният казус: Ще продавам Трафопост, който е закупен 2005г. Въпросът ми е следният: ще се продава самото съоръжение а не цялото БКТП, т.е машината, която е захранването. Възможно ли е да не начислявам ддс на основание чл.80 ал.1 т.4. именно, че това е дълготраен актив различен от недвижим имот с над 5000лв покупна стойност за който са минали повече от 5 години. Дано да можете да съдействате. Благодаря.
Идеята е да се остане на високият процент, тъй като лицето ще ползва болнични. А ако подам със задна дата Декларация за осигуряване на нисък процент до края на 12.20016, пак със задна дата трябва да подавам такава декларация за висок процент, незнам дали ще е възможно.
Бих искала да направя коригиращи декларации 1 и 6, и ще направя доплащане на осиг.вноски, но как да стане с молба до нап ли?
Подадени са с ниският процент без ОЗМ, а лицето има подадена Декларация, че ще се осигурява на високият процент.
Да подадени са , сега сигурно трябва да се прави корекция за всичките тези години, защото при заверката на книжката ще ми направят проблем.
Подавани са и Д1 и Д6, но незнам , ако продължа да си внасям вноските на високият процент, без да уведомявам.
Здравейте Колеги, имам следният проблем. Сега виждам следната грешка на предният счетоводител и се чудя какво да направя. Подадена е Декларация за СОЛ на високият процент още през 2009г. всичко добре до 2012г. Сега виждам, че от 2012 са се внасяли осигуровки на ниският процент без да е подавана Декларация в НАП за промяна на осигуряването. Как да постъпя сега според вас, да си внасям осигуровки на висок % и да си подавам декларация 1 или какво??? Незнам. Ако може да ми дадете съвет>
Колеги, намерих отговора, аз ще онагледя примера с моите стойности, дано да съм полезна:

За покупката :
304/401 - 7200
За продажбата :
411/702 - 7500 - фактурата, присътства в дневник продажби , но с нулеви стойности, т.е от кл.9 до кл.25
Съставя се Протокол по чл.90 от ППЗДДС, който начислявам
702/4532 - 50 , в протокола се записва продажна цена , покупна цена и така се определя разликата т. е маржа този марж го разделяте на 1,2 и получавате ДО. В дневник продажби протокола присъства с ДО - 250 лв и ДДС - 50 лв.
За отписване на стоката и за получаване на реалният приход:
702/304 - 7200 лв.
Здравейте Колеги, моля да ми дадете съвет за счетоводни статии за Протокол по чл.90 от ППЗДДС. Продадох автомобил по чл.143 от ЗДДС, издадох фактура с обща стойност 7500 лв, а покупната стойност ми е 7200 лв. Правилни ли са контировките:
411/702 - 7500
702/304 - 7200
609/4532 - 50
Правилно ли е да отнасям самоначисляването на ДДС като разход? Моля пишете как правилно да осчетоводя Протокола, Благодаря.
Благодаря, значи при всички положения се начислява ддс.
Здравейте Колеги, моля за разяснение по следният казус:
Фирма закупува машина преди 10 години, но по някаква причина незная каква я осчетоводява директно на разход за основна дейност. Ползван е данъчен кредит, сега предстои продажба на машината. Задължена ли съм да начислявам ддс , нали имаше основание, но не си спомням какво точно беше за давностен срок от 5 год. от придобиването след което при продажба може да не се начисли ддс. Благодаря дано някой да е наясно и да даде съвет.
Здравейте Колеги, имам следният казус:
 Имаме клиент , който е от Турция, той закупува стока от нас. Тази стока се изпраща директно от България до Холандия и ще се препродаде на холандска фирма. Как да оформя сделката по отношение на ДДС. Благодаря.
Здравейте Колеги. Преди година закупихме лек автомобил от Дилър на автомобили, който издаде фактура без ддс на основание на чл.143 от ЗДДС, автомобила не сме го завеждали като ДА, сега обаче се налага да го продаваме, не мога ли да не начислявам ДДС като основание чл.50 от ЗДДС? Благодаря.