Да правилно сте ме разбрали, мисля да издам авансова фактура за предплатен наем за мен ще са като приходи за бъдещ период за 24месеца и всеки месец фактурата която издавам ще намалям с вноската, която сме определили да приспадаме. Дано да съм права.
Да разбира се, наема недвижим имот - склад, ще изгражда офис до него.
Колеги, моля за съвет. Наемател иска да изгради офис и за тази цел иска това да го направим ние т.е. ще преведе необходимата сума и иска да приспадаме от наема ,направените от него разходи. Как да се отрази тази сума, като авансова фактура ли? Как трябва да се оформи? И как по нататък се прихваща наема, няма да се прихваща цялата сума от наема а половината. Благодаря ви.
Да минало е през АВ и вече е ЕООД, тоест трябва да подам ГДД за 2013г от ЕООД така ли?
Здравейте, имам следния въпрос и ще съм ви благодарна да ми отговорите. Съдружник съм в ООД, което не упражнява дейност, не е регистрирано по ДДС, през годините подаваме нулева ГДД по чл.92 обр.1010а от ЗКПО, през септември 2013г. съдружниците в ООД-то взеха решение да напуснат и така от ООД фирмата стана ЕООД с едноличен собственик аз, всички реквизити на фирмата са запазени. Въпросът ми следният: Трябва ли да подавам две данъчни декларации, едната за периода в която фирмата е била ООД или да подам само една ГДД за цялата година като от ЕООД. Благодаря ви.