Не не съм казала, че са в трудово- правни, попитах кой е най правилният начин в случай на ЕСА от собственик на ЕООД, това което намерих като данъчен коментар е че на СОЛ ще се признаят разходите по ЕСА , полагащи личен труд само на база на членствено правоотношение (т.е. без договор) – тоест СОЛ
Намерих нещо, което може да е от полза на тези от Вас, които се сблъскват с подобен казус.
За експлоатацията на лек автомобил от собственик на ЕООД, е достатъчно лицето да е самоосигуряващо се лице -
-лицата, полагащи личен труд по реда на т. 26 от § 1 на ЗДДФЛ, т.е. собственици и съдружници, полагащи личен труд само на база на членствено правоотношение (т.е. без договор) –
, когато обаче, се командирова лицето, тогава задължително при всяко пътуване да се оформя и граждански договор с определяне на съответните конкретни задачи, за които лицето се командирова.
Здравейте Колеги, моля тези от Вас които са имали подобни случаи да помогнат>
Става дума за следното. Собственик на ЕООД, ще използва под наем/наема е сключен между физическото лице, което е и собственика на ЕООД-то/ лек автомобил 50:50.
Тъй като в ЗКПО е писано, че разходите свързани с експоатация на автомобил, се признават, когато лицето е в трудово-правни взаимоотношения с дружеството.
Достатъчно ли е това, че собственика на ЕООД-то е самоосигуряващо се лице, ако не как най правилно би било да се оформи за да се ползват разходите за автомобила. Много Ви Благодаря!
Разпределям 105 263.16*5%=5263.16
Лицето взима чисти 100 000 лв
Всъщност кои правилните счетоводните записвания, за сума от 100 000 лв:
609/501 105 263.16лв
493/454      5263.16 лв
501/493      5263.16 лв 
454/503       5263.16 лв
Преобразуваме фин резултат с 105 263.16
А всъщност с този данък 5 263.16 преобразувам печалбата в ГДД, сега подавам до края на 01.2021 декларация по чл.55
Подавам и декларация по чл.73. Правилно ли мисля?
Благодаря, а именно:
609/501 100 000
        454  5000
, предполагам с данъка 5000 лв, ще трябва да увелича печалбата, при подаване на ГДД?
Какви са счетоводните записвания и за данъка, т.е ако имам 100 000 лв изтеглени пари, начислявам 5% , а именно 5000 лв.

609/501 100 000

 , а данъка?
Здравейте, бихте ли ми помогнали как да се осчетоводи , скрито разпределение на печалбата.
В 2020 година ще се декларира сума, която е изразходена неправомерно, т.е теглени са пари от банкова карта. Успоредно с това за всяко тримесичие е разпределян дивидент за сметка на неразпределената печалба от минали години. Сега сигурно, ще е нарушение, че не са показани тези пари, за съответното тримесичие, но в крайна сметка ще се декларират за 4-тото тримесичие.
Бихте ли ми казали как да ги осчетоводя
Дт  609 с аналитичност скрито разпределение на печалбата
Кт  501
, а данъка 5%
Кои са точните контировки
Подава се декларация по чл.55 до края на месеца нали?
Както и се включват в декларация по чл.73?
Благодаря!
Да знам объркано е, затова се обръщам ако някой е имал някакъв подобен случай. Благодаря Ви за отговорите.
Да става, но досега съм нямала начисляване в кредит на 498, ако направя 498/501, тогава ще ми остане дебитно салдо, това е проблема, как от 422 да ги прехвърля към 498 на кредит и после да закрия 498/ 501, тоест начислен заем към дружеството и после върнат.
Добре, кажете ми как трябва да ги отразя, като 422 е ма дебит 30000 как да я приключа,
498 в момента е без салдо. Как да начисля този заем и да изчистя 422, няма проблем за лихвата, ще я начисля.
Много Ви благодаря за отговора eli501, но в 2020 г сметка 111 е приключена и няма салдо, салдо има само по 422 и то дебитно, затова незнам как да изчистя тези пари. Ако ги върна в касата, тогава касовата наличност ще се увеличи с 30000 лв, и трябва да ги изчистя или като дивидент, а те всъщност са заем към собственика. ????
Била е допусната грешка, записванията са следните и сега се опитвам по най правилноят начин да ги коригирам, затова моля за съдействие:
111/422 30000

А по 111 кт е записано само начално салдо 30 000

Каквото и да ДТ или КТ ми остава салдо???
Идеята е да покажа, че това е заем от собственика към ЕООД- то . Ако кредитирам 422 и дебитирам 498 тогава, ще ми остане салдо/ дебитно/ по 498, идеята е да се закрие всичко, и да се покаже че заема е върнат.
Колеги, връщам се отново да дадете съвет как могат да се коригират тези сметки:
Още в началото на откриване на ЕООД е записана сума 30 000 лв по кредита на сметка 111 Общи резерви, са съжаляние само със салдо кредитно. В следващата година сметката е закрита с операцията 111/422. Сега сметка 422 е сдебитно салдо, Мога ли по някакъв начин да коригирам, защото тези 30 000 лв всъщност са заем към собственика. 493/501, но тези пари се водят по дебита на 422, моля кажете как да постъпя. Благодаря.
Здравейте, може ли да ми дадете правилен отговор на следното:
Доставям стоки в страна от ЕС, стоките, които купувам са също от Страна от ЕС, получавам от клиента ни, рекламация за доставената стока и той иска да му намалим от общата фактурна стойност, съответно аз издавам Кредитно Известие са стойността на рекламацията. Също така изисквам от нашият доставчик да ми издаде Кредитно известие , отново стойностно за стоката, която сме закупили от него. Моля да ми кажете кои са правилните контировки, защото когато въвеждам КИ ми излиза сметка 304 на кредит стойностно или да използвам разчетни сметки за рекламации 441, кое е правилно в случая. Благодаря Ви.
Здравейте колеги, сигурно въпроса, който здавам е много коментиран, но сега се сблъсквам и ми е нужно вашето компетентно мнение.
Става въпрос за самоосигуряващо се лице, което притежава като физическо лице товарен автомобил, този автомобил ще бъде отдаден под наем от физическото лице на самоосигуряващото се лице в ЕООД, тоест едно и също лице са /свързани лице/, наемната цена ще е пазарната. Ще има ли право самоосигуряващото се лице да ползва автомобила 50/50, както за икономическата дейност, така и за лични нужди. Как че се осчетоводи разхода и съответно ДДС-то, което е за лични нужди. Много Ви Благодаря.
Сега чета, че след като си декларирал суми с характер документално необосновано, увеличен е фин резултат, попълва се част  част VII на ГДД и след това се дължи данък дивидент на тази сума и се подава Декларация по чл.55 ал.1 ЗДДФЛ и чл. 201 ал.1 ЗКПО, така ли се процедира?