Здравейте!Вчера получихме фактура за гориво за 7000л.Днес я платихме по банков път и чакаме доставката.Кога трябва да  се уведоми  НАП?Нужно ли е издаването и на друг документ освен фактурата и пл.нареждане?Благодаря!
Здравейте!
Бихте ли ми помогнали в тълкуването на следния текс от страницата на МЗХ:
"Важно е да се знае, че за разлика от предходната година кандидатите ще могат да заявяват само площи, в обхвата на границите на имотите, за които е регистрирал правно основание за ползването им в срок до 15 февруари 2016г. "
Какво означава да е "регистрирал правно основание"?-да са сключени договорите до 15.02 или някъде трябва да бъдат представени?
Благодаря!
Няма склад и МОЛ.Благодаря!
Всъщност ЗП в момента е свекърът ми,мъжът ми иска да поеме дейността,а аз съм завършила счетоводство и контрол преди 15г. и се мъча да вляза в час.... :smile1:
Здравейте!Въпросът ми е елементарен,но сега се уча.Предварително благодаря,ако ми отговорите!
Как е правилно да се осчетоводи закупуването на дребни резервни части и използването им за ремонт.Имам 2 варианта,кой е по-правилен,или и двата не са:
600/501
301/600
610/301
302/610
или:
301/501
600/301
610/600
302/610
600-р-ди за м-ли;501-каса;301-м-ли;610-р-ди за осн.д-ст;302 -прод-я;
Благодаря!А има ли 5% отстъпка ,ако ДДФЛ се плати до края на март?Нещо такова май четох.
Здравейте!Бихте ли ми написали какви декларации е длъжен да подава ЗП-ФЛ,който е регистриран по ЗДДС и е работодател. Знам,че всеки месец до 14то число се подава декларация за ДДС,до 25то-декларация 1 и 6(само за работниците),веднъж в годината-ГДД ,декларация 6(за ЗПто),баланс,ОПР до 30.04.Греша ли?Има ли и други неща?Благодаря предварително!
Здравейте!Знаете ли дали това се отнася за ЗП?:
До 29 февруари 2016 г. дружествата, на които вече е бил напълно приспаднат ДДС за закупена стока над 5 хил.  лв., ще трябва да подадат по електронен път декларация в Националната агенция по приходите, че ще приложат определена от финансовото министерство методика за разпределение на направените преки разходи. Ако не направят това, или не приложат методиката, ще се счита, че ползват активите само за лични нужди. В тези случаи те ще трябва да платят ДДС за всички изминали данъчни периоди от момента на придобиване на стоката.
Благодаря ви за отговорите!
А за ЗП с трима работника и 2000 дка земя,нужно ли е да се закупува счетов.програма и може ли да препоръчате такава?
Здравейте!Знаете ли дали ЗП може да назначи на работа счетоводител на 4 ч.работен ден?
611/609     400.0,2=80
123/611    400.0,2=80
Нещо такова май
Не съм работещ счетоводител,но намерих това
Сметка 609 се кредитира при отнасяне на съответния разход по предназначение срещу дебитиране на сметка 207 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи и сметки от групи 61 Разходи за дейността
Според мен:
303/611      1000.0,2=2000
701/303       9600.0,2=1920    по себестойност
609/303       400.0,2=80           бонификация по себестойност(това всъщност е загубата)
411/701        9600.0,3=2880
Питах я,смотолеви нещо и не ми даде никакви стари документи да разгледам.
Благодаря ви още веднъж!
Да,имали ,харчили.Ама как парите се озоваха в касата и ги няма...Така ли ще стои тази сметка с тази наличност,която липсва?????
А иначе всички данъци си ги плащат.Ако това са пари от субсидиите,които получават за единица площ(защото само това им остава като печалва и си ги разделят),нали са обложени с данък вече един път....
Облагат се на 60% признати разходи.А и се чудя как проверяващите я данъчни инспектори не са й направили проблем до сега...