Здравейте!Става въпрос на ЗП-ФЛ,регистриран по ЗДДС,облагащ се по чл.29 (40/60),който притежава личен товарен автомобил и не е ползвал ДК за него.Може ли въз основа на пътни листи и фактури да ползва ДК за разходите по автомобила?Благодаря!
https://www.pariteni.bg/novini/uslugi/prieha-okonchatelno-promenite-v-zakona-za-gorivata-233847
Не е обнародвано още в Държавен вестник,но ще има време за регистрация.
На 26.09.19 ще се решева дализемеделците да излязат извън обхвата на закона за горивата.
По кой член облагате доходите си?
Здравейте!В § 8 от закона е посочено, че в едномесечен срок от влизането на закона в сила, т.е. до 27.02.2019г., министърът на икономиката издава наредба, с която следва да се уреди подробно и в детайли процедурата по регистрация на дейностите посочени в закона, както и създаването на публичен регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
Здравейте!Може ли Земеделски производител-ФЛ да ползва данъчен кредит за закупено гориво,когато се придвижва до стопанството си?(само за тези разходи  става въпрос)Пишат се пътни листи.Облага се на 60% НПР.Колата е лична собственост,без ползван данъчен кредит,за ремонти по нея не се вземат фактури.Благодаря!
:) Да,ама то е спорно това нещо.Четох,мислих,допитвах се и реших,че правилно е 60 % НПР.Сега получих отговора и как да пусна ГДД  :blink: На всичкото отгоре не ме убедиха,че трябва данъка да е върху  100% от субсидиите.
ЗП ФЛ ,облага се с приспадане на  60 % НПР.Отправих писмо до НАП,но още му се чудя на отговора.
Здравейте!Защо от НАП ми отговарят,че след прекратяване на дейността на ЗП субсидиите ще се облагат 100% ?Някак си не мога да се съглася,не е логично и справедливо.ЗП прекратява дейност от 1.10.2018г.След което декември получава  СЕПП 2018,очакват се СПП 2018 и Зелени 2018 .Отговарят ми : "Начинът на облагане зависи от това дали субсидиите са получени и използвани във връзка с дейността" . Добре,първото е вярно,но как да ги използва за дейността ,като те ги превеждат с една година назад.Ако ги бяха изплащали в годината,за която се отнасят,нямаше да стои този въпрос.Вие как процедирате?
Здравейте!ЗП-ФЛ,облагащо се на НПР 60 % ,прекратява дейност от 1.10.2018г.Подадена е декларация в НАП за прекратяване на дейност и не се плащат осигуровки.Пенсионер е и няма да се занимава повече с това.Трябва ли да се отпише от регистър БУЛСТАТ.Получавам различни отговори и не знам как да постъпим.2019 г. ще има постъпления от субсидии за стопанската 2017/18 г.Затова ще се подава декларация по чл.50 и през 2020г.Булстата му не е ЕГН-то(когато се е регистрирал е било така).Аз мисля ,че е редно да се отпише от регистър БУЛСТАТ или греша?Обадих им се-те казаха,когато вече не му трябва,тогава.В такъв случай трябва ли му още?
Благодаря!Да ,такива са субсидиите-СЕПП,зелени,преразпределителни и за протеинови култури.Чуденката ми е дали може да прекрати дейност и самоосигуряване като ЗП и да получава субсидии,т.е. има доходи(естествено повече фактури няма да издава и получава).Но пък защо не,като те се отнасят за предходната година,когато се е осигурявал...?Малко и дерегистрацията по ЗДДС ми е неизвестна,въпреки прочетеното.Трябва ли да се изчаква оборота за последните 12м да падне под 50 000лв.(регистриран е по чл.96, 2008г.)
Благодаря!А как стоят нещата с дерегистрацията по ЗДДС?
Здравейте!Имам нужда от малко помощ,ще ви бъда благодарна,ако някой ми отговори.Става въпрос за ЗП ФЛ,регистрирано по ЗДДС,облагащо се с 60% НПР.Иска да прекрати дейността си с изтичането на стопанската година,вече е възрастен и се отказва .Има един работник.Бихте ли ми посочили какво е нужно да направи- ще прекрати самоосигуряването,трудовия договор...Трябва ли да поиска дерегистрация по ЗДДС,ще дължи ли ДДС за наличните активи(може ли да ги прехвърли на друг регистриран по ЗДДС ЗП )Кога трябва да подаде декларация за прекратяване на дейност в НАП ,в смисъл,че вече няма да подновява регистрацията си като ЗП,нама да издава фактури,но ще получава субсидии и следващата година.Благодаря предварително!