Отговорих на първоначалния въпрос   :smile1:
Всеки месец се подава декларация 1,а Д6-един път в годината-до края на април(за предходната година) .Подават се декларации по чл.50 и чл.55(за1-во,2-ро и 3-то тримесечие).
Здравейте!Става въпрос на ЗП-ФЛ,регистриран по ЗДДС,облагащ се по чл.29 (40/60),който притежава личен товарен автомобил и не е ползвал ДК за него.Може ли въз основа на пътни листи и фактури да ползва ДК за разходите по автомобила?Благодаря!
https://www.pariteni.bg/novini/uslugi/prieha-okonchatelno-promenite-v-zakona-za-gorivata-233847
Не е обнародвано още в Държавен вестник,но ще има време за регистрация.
На 26.09.19 ще се решева дализемеделците да излязат извън обхвата на закона за горивата.
По кой член облагате доходите си?
Здравейте!В § 8 от закона е посочено, че в едномесечен срок от влизането на закона в сила, т.е. до 27.02.2019г., министърът на икономиката издава наредба, с която следва да се уреди подробно и в детайли процедурата по регистрация на дейностите посочени в закона, както и създаването на публичен регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
Здравейте!Може ли Земеделски производител-ФЛ да ползва данъчен кредит за закупено гориво,когато се придвижва до стопанството си?(само за тези разходи  става въпрос)Пишат се пътни листи.Облага се на 60% НПР.Колата е лична собственост,без ползван данъчен кредит,за ремонти по нея не се вземат фактури.Благодаря!
:) Да,ама то е спорно това нещо.Четох,мислих,допитвах се и реших,че правилно е 60 % НПР.Сега получих отговора и как да пусна ГДД  :blink: На всичкото отгоре не ме убедиха,че трябва данъка да е върху  100% от субсидиите.
ЗП ФЛ ,облага се с приспадане на  60 % НПР.Отправих писмо до НАП,но още му се чудя на отговора.
Здравейте!Защо от НАП ми отговарят,че след прекратяване на дейността на ЗП субсидиите ще се облагат 100% ?Някак си не мога да се съглася,не е логично и справедливо.ЗП прекратява дейност от 1.10.2018г.След което декември получава  СЕПП 2018,очакват се СПП 2018 и Зелени 2018 .Отговарят ми : "Начинът на облагане зависи от това дали субсидиите са получени и използвани във връзка с дейността" . Добре,първото е вярно,но как да ги използва за дейността ,като те ги превеждат с една година назад.Ако ги бяха изплащали в годината,за която се отнасят,нямаше да стои този въпрос.Вие как процедирате?
Здравейте!ЗП-ФЛ,облагащо се на НПР 60 % ,прекратява дейност от 1.10.2018г.Подадена е декларация в НАП за прекратяване на дейност и не се плащат осигуровки.Пенсионер е и няма да се занимава повече с това.Трябва ли да се отпише от регистър БУЛСТАТ.Получавам различни отговори и не знам как да постъпим.2019 г. ще има постъпления от субсидии за стопанската 2017/18 г.Затова ще се подава декларация по чл.50 и през 2020г.Булстата му не е ЕГН-то(когато се е регистрирал е било така).Аз мисля ,че е редно да се отпише от регистър БУЛСТАТ или греша?Обадих им се-те казаха,когато вече не му трябва,тогава.В такъв случай трябва ли му още?
Благодаря!Да ,такива са субсидиите-СЕПП,зелени,преразпределителни и за протеинови култури.Чуденката ми е дали може да прекрати дейност и самоосигуряване като ЗП и да получава субсидии,т.е. има доходи(естествено повече фактури няма да издава и получава).Но пък защо не,като те се отнасят за предходната година,когато се е осигурявал...?Малко и дерегистрацията по ЗДДС ми е неизвестна,въпреки прочетеното.Трябва ли да се изчаква оборота за последните 12м да падне под 50 000лв.(регистриран е по чл.96, 2008г.)