Имам пред вид преотстъпване на 60% от данъка като помощ на ЗП за закупуване на земеделска техника.А иначе така го изчислихме.
Здравейте!ЗП ФЛ се облага на 60% НПР.Тази година данъка ще е голям,защото продукцията от миналата година се продаде сега .Може ли да се ползва преотстъпване от първата всноска на данъка за 2016 (първото тримесечие)?Счетоводителката твърди,че е трябвало февруари месец да заявим това в инвестиционния фонд.Четох,четох и такова нещо не срещнах.Аз го разбирам,че може да се преотстъпва на всяко тримесечие от авансовия данък и до края на 2017 да се закупи актив.Моля ,разяснете ми точно как стоят нещата,за което предварително благодаря!
Извинявам се,но на кой въпрос отговора е НЕ :blush: Счетоводителката е написала приходи,които не ми се връзват с фактурите за продажба и субсидиите,идват в повече точно с ДДСто,затова питам.Плащаме авансов данък на 3-месечие,длъжни ли сме?
Здравейте!Възстановения ДДС приема ли се за приход на ЗП ФЛ,който се облага на 60 % НПР?И Задължен ли е ЗП да внася авансов данък на 3-месечие?Благодаря!
Това намерих в един друг форум:
Единственото правилно решение е зърното да се води в две мерни единици в счетоводството. Така се практикува със зърното и повечето течни продукти, които се продават в обемни мерни единици.
Характерно за тях е че променят обема си при едно и също тегло.
В случая еинственото правилно решение е да заведете зърното с две мерни единици - първо - бонифицирано количество - т.е. това, което би било при 14% влажност и втора мерна единици реално тегло - колкото е толкова. При изписването изписвате бонифицираното тегло, а реалното тегло преизчислявяате пропорционално

Това е единственото,което намерих за бонификация в интернет.
Продаваш влага,която не е продукция и с този процент влага ти намалят приходите,т.е. количеството продукция в действителност е по-малко.
Не твърдя,че съм права...
Продал влага,която не е продукция и с този процент влага ти намалят приходите,т.е. количеството продукция в действителност е по-малко.
Не твърдя,че съм права...
"Съгласно § 14 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г.), данъчното облекчение по реда на чл. 189б може да се ползва до 31 декември 2020 г.
Данъчното облекчение за данъчна 2020 г. ще се ползва с подаване на годишната данъчна декларация до 31.03.2021 г."
 
От сайта на МЗХ
Всяка година до 2020,доколкото разбрах.
Цитат:

Съгласно чл. 189б, ал. 2 от ЗКПО корпоративният данък се преотстъпва, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в ал. 1 дейност, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването;
2. активите по т. 1 са придобити при пазарни условия, съответстващи на такива при несвързани лица;
3. дейността по ал. 1 трябва да продължи да се осъществява за период от поне три години след годината на преотстъпване; това обстоятелство се декларира всяка година до изтичане на тригодишния срок с годишните данъчни декларации;
4. преотстъпеният данък не трябва да превишава 50 на сто от стойността на активите по т. 1;
5. активите по т. 1 не заместват съществуващи активи;
Здравейте!Въпросът ми е дали може с преотстъпения данък да бъде закупен GPS за земеделската дейност ?И понеже през последното тримесечие нямаме приходи(ЗП-ФЛ,облага се на 60%НПР,регистрирано по ЗДДС),а за първите 3 е платен данък около 7000лв.,как ще стане преотстъпването(в смисъл,че няма данък за доплащане)?Възможно ли е "прехвърляне" на стопанството на друго лице преди да изтекат 3те години от преотстъпването(ЗП е вече на възраст и смята да се отказва)?Благодаря предварително на тези,които биха ми отговорили!
Благодаря за отзивчивостта и разясненията! :smile1:
А коя е тази сметка на собственика?
Благодаря!Да знам,че така ми отговорихте.Новите консултанти,които наехме да приключат годината,обаче решиха да действат по гореописания начин.Затова попитах дали е правилно.А аз ,разбира се,ще се заема със счетоводството,когато съм готова.
Ами,незнам защо това не е правено през годините.Преди месец,два разбрахме за тази касова наличност.ЗП си е теглил парите и тя ги е пращала в касата.Така излиза.После каза,че за всичко е трябвало да има документи.Аргументите на новата счетоводителка са,че до 10 000лв ще се изписват от касата,няколко пъти месечно,да не е по банков път,а пък с-ка разчети със собственика  се ползвала,когато собственика внася във фирмата собствени средства.
Здравейте!Преди време бях писала за  касова наличност по документи от около 500 000лв. на ЗП,натрупана за около 10тина години.Това според мен са парите на ЗП,които ги е ползвал за собствени нужди.Счетоводителката обаче твърди ,че за всичко трябва да има документи и ги е вкарвала в Каса.Облага се на 60% разходи и според мен данъците на тези пари са платени.Сменихме счетоводителката и сега други ще приключват година 2015.Те предлагат постепенно през годината да прехвърлят суми с разходни касови ордери в с-ка Неразпределени печалби от минали години.За месец това щяло да бъдат около 3-4 пъти по 10 000лв. и така докато се изчисти Касата.Правилен ли е този подход според вас?Благодаря!
Знам,че трябва да е на деня,но и ние така ще направим май-утре ще подадем ЕДП.Нямаме избор.Дано не е проблем
Благодаря!Днес пристигна горивото,но възможност на подаване на ЕДП имаме чак утре сутрин(счетоводителката я няма).Това проблем ли е?