Нов данък за гражданите до 2% в полза на общините от 2016 година  (обновена)
✔ По-бързо, по-лесно, по-сигурно » kik-info.com
Катя Крънчева, K&K Accounting
member of INTEGRA INTERNATIONAL
www.kik.bg

Министерство на финансите представи предложенията си за изменения в данъчните закони за 2016 година.

В тях се предвижда възможност всяка община да определи данък в диапазон от 0 до 2% върху доходите на физическите лица, които са с постоянен адрес на територията на общината.

Всяка община ще решава дали ще налага данъка за съответната година, като ставката трябва да е в посочения диапазон. Данъчната ставка ще се определя ежегодно с решение на общинския съвет.

Данъкът за общините ще постъпва в приход на общинските бюджети, като се предвижда неговото администриране да е от НАП.

Коментар

Мярката с вдигане на данъка и различни ставки по общини ще доведе до несправедливо облагане, както и ще създаде трудности при администрирането на данъка. Например когато служители работят в една община, а по лична карта се водят в различни общини, то тогава едни служители на една и съща фирма ще се окажат с различни ставки на данъка.

Друг пример за несправедливост при такова облагане: 
Заплата 500 лева в богата община е ниска заплата, а в бедна община тази сума е по-скоро добра заплата.

1) Ако богатата община реши да облага жителите си, то най-бедните слоеве с ниските заплати от 500 лева в богатата община ще са много засегнати. Докато в бедна община със същата заплата от 500 лева, която обаче е поносима, защото животът е по-евтин, то те няма да бъдат обложени допълнително.

2) Ако пък някоя бедна община реши да обложи допълнително с 2% жителите си, то това ще бъде наистина много несправедливо за хората, живеещи там, които и без това са бедни.

Предложения и становища към законопроекта могат да се изпращат до Министерство на финансите до 26.09.2015 година.

С целия законопроект можете да се запознаете от тук.