Ами, колега, както Ви е сигурно.
На мене и в брой по конкретно Решение ми е сигурно.
Г2
Приложени документи
Декларация по образец относно приеманетo на годишния финансов отчет
http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/cache/7241?page=2

От системата въпроси и отговори - транспортните разходи се разглеждат като такива, предоставени от транспортна организация. Правото на приспадане на ДК остава възможно единствено при наемане на автомобила.
На Диана вече много аргументирано е отговорила tami_tami и не виждам какво може повече да се добави. Това продължение вече не е дискусия , а безсмислено повтаряне на едно и също . Законът и нищо друго не налага включването на фактурите в дневника за покупки . Благодаря на колегите, които с търпение и аргументи отговориха на въпроса.
Подава декларация чл'92 образец 1010или 1010А
Ясно е, че дали от Булстат, дали от ЕГН задълженията се отразяват еднакво и на двете места. Няма грешен или правилен начин за това дали по ЕГН или Булстат . Въпросът е в коректността.
Марпан, авансовите вноски на ЕТ по ЕГН ли ги превеждате, защото те са част от дължимия данък ?
" Хипотезите за пиянски компании, които трошат половината маси и столове ми изглеждат извън същността на дискусията."       Всъщност тези хипотези поставят съвсем сериозни въпроси по темата , които питащата надявам се ще разбере......
A закупуването на нови столове кьм ДМА ли ще отнесете или ще е ремонт , ако имате счупени примерно ?
смятам разпечатването за напълно излишно
Ако колата е напълно амортизирана отпада и това притеснение, ако и се начисляват амортизации- да, би трябвало да не са в пълен размер. Разсъждавам просто хипотетично - нямам такива разходи.
Не смятате ли, че за личните пътувания на собственика не е необходимо нито да се вземат фактури нито да се пишат пътни листове ? Не е необходимо да осчетоводяваме личните разходи само , за да преобразуваме с тях резултата.
Във въпроса се казва, че автомобила е използван за основната дейност...няма нищо общо с изключенията...

 Точно това е смисълът на предходния пост.
Да помоля за една счетоводна политика ...за неработещо ЕООД, ама все пак трябва да обявя ГФО в ТР. Благодаря !

Не разбирам защо според Вас едно неработещо предприятие ще има различна счетоводна политика от работещо . Можете да ползвате такава от други фирми, с които се занимавате. А счетоводна политика - универсална - по принцип няма, тя винаги е съобразена с някаква конкретика.
http://www.fisconsult.bg/dokumenti/obrazci-i-dokumenti/item/formuliari-po-zdds-i-ppzdds/spravka-za-izvursheno-prispadane-na-dds-prilojenie-6-kam-chl-68-al-4-ot-zdds.html

Казва се Справка за извършеното приспадане на ДДС - Приложение 6. Можете да си я изтеглите от този линк или от страницата на НАП.И да попрочетете повечко ЗДДС и ППЗДДС.
Чл. 45. (1) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) При поискване от лицето работодателят по чл. 49, ал. 1 издава не по-късно от 31 януари на следващата година служебна бележка по образец за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък. В служебната бележка се включва и данъкът, удържан или възстановен на работника/служителя при определяне на годишния размер на данъка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Работодателят издава и предоставя на работника/служителя служебна бележка по образец за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък, когато:

.....................

4. удържането/възстановяването по чл. 49, ал. 5 и 6 не е извършено до 31 януари на следващата година.


Служебната бележка е издадена законосъобразно.
Становището на НАП от 02,01,2014 г.  чрез дадените примери  много добре обяснява различните възможни варианти на попълване на образец 6.Даденият линк разглежда само един от тях.
 :hi:
 Впишете собственика в ТР като управител
18
СИРВ » Re: Почивни дни
12.12.2013, 23:07
 :hi:
Ако не сте на сумарно работно време,то за работа за дните определени за празнични трябва да платите "празнично"
 :hi:

Зачита се стаж за пенсия и затова трябва да се оформи трудовата книжка
 :hi:
 Трябва да имате 9 месеца осигуряване през последните 15 месеца