Здравейте колеги, може ли малко помощ при следният казус:
Фирма А има вземане от фирма Б на стойност 10 000лева. Продава вземането си на фирма В за 10 000 лева.
Фирма А цедене, Фирма Б цедиран, Фирма В цесионер.
Направен е договор между фирма А цедене и фирма В цесионер. Фирма Б цедиран е уведомен.
Моля разяснете ми как се процедира по отношение на ДДС. Обяснявам на цедента фирма А, че тази сделка е необлагаема на основание чл. 46 от ЗДДС.
Тъй като нашата фирма В е цесионера и вече е взела вземането от фирма Б, тогава цесионера В плаща по банков път сумата от 10 000лева, цесионера ми обяснява, че за тази преведена от нас сума трябва да издаде фактура с ДДС, според мен не трябва, моля дайте мнението си. Благодаря.
Здравейте Колеги, моля тези от Вас , които са запознати с материята да съдействат:
Имам преведени пари на фирма от трета страна, за комисионна услуга, парите не са малко 40 000 евро. Комисионната е във връзка с намиране на стока, договаряне за цена и намиране на доставчици.
Имам доставена стока от същата страна/трета страна/ Внос.
Имам и реализация в страната.
Това, което прочетох е, че за тази комисионна услуга - съответно за тези суми, които са преведени, трябва да си самоначисля ДДС 20% с протокол по чл. 117 от ЗДДС:

Местоизпълнението на доставките на услуги се определя по реда на чл. 21 от закона. То зависи от данъчния статут на получателя на доставката и от мястото, където е установена независимата икономическа дейност на доставчика и/или от мястото, където е установен неговият обект за такава дейност, от който се осъществява конкретната доставка. В случая получател на доставките е данъчно задължено лице, установено на територията на страната.

По силата на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС при тези обстоятелства данъкът за услугите е изискуем от получателя им, т.е. в случая от българската фирма, и тя следва да си го самоначисли с протокол по чл. 117, ал. 2 от закона. Данъкът следва да се начисли и отрази в дневника за продажбите не по- късно от 15 дни от датата, на която е станал изискуем. Доколкото се разбира от запитването, в случая предстои поредица от доставки на комисионни услуги, поради което ще са налице доставки с периодично изпълнение. При такива доставки дата за възникване на данъчното събитие е всяка дата, на която е договорено да се извърши плащане и плащането е станало дължимо. Данъчна основа за начисляване на дължимия ДДС ще е сумата на възнаграждението, което получава доставчикът. Данните от протокола се отразяват в колони 14 и 15 на дневника за продажбите и в клетки 12 и 22 на справката декларация за данъчния период, в който е издаден протоколът. При наличието на изискванията на чл. 69 и чл. 71 от ЗДДС данъкът е с право на данъчен кредит, който може да се ползва в същия или в един от следващите дванадесет данъчни периода чрез отразяване на данните в дневника за покупки и в справката декларация за избрания данъчен период.

Тоест самоначислявам си ДДС 20% и ползвам ДК.
Бихте ли споделили. Благодаря.
Разбира се или едното или другото. Или декларация за неактивност или по чл.92, питах как е най-правилно.
В 2023г, фирмата вече има дейност, затова мисля кое е най-правилното решение.? Декларация за неактивност или по чл.92?
Ами питам кой е най правилният вариант, но от това което чета, ще приключа директно в 123, и ще подам Декларация за неактивност за 2022г.
Здравейте, имам новорегистрирано дружество ЕООД. През 2022 г. Има само разходи по учредяване, без никакви приходи. Как е правилно да се направят счетоводните записвания?
70/61 или направо 123/61?
Уместно ли е да се подаде декларация за неактивност?
Благодаря.
Анулирайте тази с дата 03.04 и издайте с новият номер, свържете се с контрагента, все пак отчетниат период е през май.
Не че има нещо нередно, но все пак да знам, искам да чуя някой който е минал по този път.
Да разбирам, че ще има глоба, но ме притеснява факта, да не се предизвика някаква проверка след подаването на заема?
Здравейте, може ли да ми отговорите на следният въпрос за тези от Вас, които са имали подобен случай:
ЕООД предоставя на физическо лице заем в размер на сума, която трябва да се декларира от фиическото лице. Бихте ли ми казали, ако не декларирам заема като физическо лице какви биха били последствията, ако пък се декларира от физическото лице, дали няма да се предизвика някаква проверка. Благодаря!
Здравейте, бихте ли споделили как процедирате при следната ситуация:

Имам преведени пари за доставка на стока, но поради някакви причини доставчика не е издал фактура за авансово плащане. Сумата си стои по сметка клиенти с кредитно салдо. Сделката се разваля и стоката няма да се доставя. Възможно ли е сега да издам с закъснение фактура за авансово плащане и съответно Кредитно известие за същата сума на превода, тъй като сделката няма да бъде осъществена. Много Ви Благодаря за помощта:)
Здравейте приятели, бъдете живи и здрави през новата 2023 година. Моля да споделите мнение от опита си с OCR софтуер за фактури и банкови извлечения. Обмислям да дигитализирам счетоводството. От кои продукти сте доволни, какви са плюсовете и минусите. Много Ви Благодаря!
Добре в крайна сметка кой е правилният начин?
Тоест да си осчетоводя само 411/702, без да минава през 304
Направете Потвърдително Писмо, въведете информацията, която е в Инвойс , вид на стока, количество и опишете подробно кога е пристигнала стоката, номер на влекач/ремарке, кой е приел стоката. Дата и подпис от Получателя, това заедно с ЧМР.
Да, но по сметка 304, имам кредитно салдо, тоест изписвам нещо което нямам. Да а за ДДС-то, така е плащам без да ползвам данъчен кредит.
Здравейте, хубав ден Ви пожелавам.
Моля да ми дадете съвет. Имам доставчик на стока, с който отношенията са прекратени и доста трудно могат да се оправят. На този доставчик му е платена стоката на ръка, нямам касов ордер, просто на добра дума, като обеща да издаде фактура за стоката с касов бон. Същевременно имаме пусната фактура за продажбата на тази стока. В дневника за продажби съм декларирала продажбата на стоката, а всъщност нямам фактура за доставка. Така в 304 има изписана стока, за която нямам доставка, кажете ми какво да направя. Благодаря.
Здравейте, Благодаря предварително на отзовалите се. Имам физическо лице, което през 2021г, внася ЗОВ на основание чл.40 ал.5 от ЗЗО. В края на годината трябва ли да прави годишно изравняване на ЗОВ. Получило е доход от наем в размер на 40 000 лв, внесло е през годината за 12 месеца х 26лв =  312 лв.
Здравейте, предварително Благодаря на отзовалите се, моля някой който е наясно как се прави промяна на тримесечни авансови вноски по ЗКПО.
За настоящата 2022г са декларирани по 500 лева на тримесичие данък ( общо 2000 лв. данък за годината ), но се оказва че фирмата ще бъде на загуба, как се процедира в случая, мога ли да направя намаление за предните тримесичия. Моля да ми разясните как. Благодаря.