Как така все още не са я "сурвакали" от НАП?

Не са я "сурвакали", но и като си е вземала документите от кантората, която я обслужва нищо не са й казали. И така... В случая е по-добре, нищо да не се опитва да подава за предходни години ...  :blink:
Здравейте.
На фирма, която не е осъществявала абосолютно никаква дейност през 2016 г. до ден днешен не са й подавани нито ГДД, нито статистика и съответно нищо не е публикувано в ТР.
Какви са санкциите и какво би следвало да се подаде тази година по отношение на 2019? За предходните периоди какво може да се направи или въобще да не се занимават да подават каквото и да било?
И аз имам надвнесен корпоративен данък в една от фирмите. Досега няма извършвано прихващане. Дори си платиха авансовия данък , който им беше като задължение до 15.04. Вероятно, ще прихващат след 30.06.
Здравейте, физическо лице (което е и самоосигуряващо се лице, полагащо личен труд) реализира паричен доход от прехвърляне на право на строеж на ЮЛ. Следва ли да попълни приложение 5 от декларацията по чл. 50, ако зем.земя (след смяна на статута се прехвърля правото на строеж) е придобита 2013г? И ако "да" този доход подлежи ли на изравняване?
Здравейте,
Фирма, продаваща минерални камъни чрез ел.магазин и нерегистрирана по ЗДДС, издава опростени фактури на своите клиенти физически лица, куриерската фирма превежда нал.платеж по банковата й сметка. Освен това трябва ли да подава в НАП някаква информация за извършените продажби?
А как стои въпросът с изработката на накити от тези минерални камъни? Има ли проблем да ги продава на сайта като обеци, гердани или гривни?
Да, може и при тази корекция си остава същия входящ номер като на преди подадения отчет. :smile1:

А част 10 от ГДД, повтаря ли се или се премахва при повторното подаване след 15.04?
Здравейте, извинявам се за въпрос, който може би ще се стори на мнозина за смешен, но може ли при вече подадени отчети в статистика и данъчна декларация, да се подадат коригиращи в срок до 30.06?
Не помня какво беше  колона 4. ЗП попълват колоната с доход от дейност като СОЛ само с данните от доходите,  различни от продажба на собствена непреработена селскостопанската продукция /доходи от ГД, от продажба на преработена продукция.../

Колона 4 е  сумата върху която са авансово са внесени осигуровки - в неговия случай по 420 лв (само ЗОВ).
Здравейте,
Моля помогнете със следния казус: Имам земеделски производител пенсионер (непреработена раст.продукция). Внася си всеки месец само здравно. Въпросът ми е: При зареждане на ГДД по чл. 50 ми излиза автоматично справка за окончателния осиг.доход с попълна табл. 2 размера на пенсията. Зем.производители не изравняват доход, НО попълват ли в табл.2 колона 4?
Аз получих от службата по трудова медицина, интрукции, свързани с хигиената на работно място, пътуванията на служителите и самодисциплина и отговорност на служителите (в случай, че се почувстват зле или имат температура да си останат вкъщи) един към друг.
След като лицето е СОЛ няма как да е без личен труд. След като един съдружник упражнява дейност / дори и управленска / в едно дружество той вече полага личен труд и има качеството на СОЛ. Съвсем друг въпрос е дали има възнаграждение за личен труд. Комбинацията СОЛ и липса на личен труд е просто невъзможна.
Ако искате да попитате дали едно лице - съдружник и управител може да е СОЛ - да, може. В качеството си на СОЛ може да извършва всякаква дейност, свързана с дейността на фирмата вкл. и управленска. Не следва обаче да има ДУК с възнаграждение, ако целта е да се самоосигурява.

Да, исках да попитам дали съдружник, който е и управител на ООД може да е само СОЛ, без да му се изплаща възнаграждение за полагане на личен труд
Здравейте,
ако лицето е съдружник и вписан управител в ТР то може да управлява и по сключен ДУК и като СОЛ. Може и по двете едновременно при определени условия . Докато по ДУК може само да управлява то като СОЛ освен, че може да управлява може да извършва и всяка друга дейност, свързана с тази на фирмата. Определено осигуряването като СОЛ Ви дава предимството да съчетаете осигуряването с възможността лицето да бъде управител и полагащ личен труд и в дейността на фирмата. Всичко зависи от целите, които все пак се преследват и спецификата на фирмата. Ако търсите по-икономичен вариант определено това е самоосигуряване на лицето - съдружник и управител.
Може да потърсите тука различни теми, които са разисквани по въпроса.
Примерно :

https://kik-info.com/forum/index.php?topic=13596.0
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=20039.0
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=20489.0


Правилно ли да разбирам, че ако лице е съдружник и същевременно е управител на ООД (няма ДУК) може да се осигурява като СОЛ без личен труд в същото дружество?!
Начислен разход (180 лв) за ползване на зем.земя на физическо лице, но към 31.12.2019, плащането не е осъществено, защото лицето е починало, а наследниците са в чужбина. Следва ли с тази сума да се преобразува резултата за данъчни цели? Ако да, записванията, които следва да направя така ли са: 497/123 - 180.00 лв и 123/452 - 18.00 лв? Моля, помогнете!
Има нотариален акт за учредяване на право на строеж. Физически лица (семейство) учредяват безвъзмездно право на строеж върху част от имота им на фирма. Всички разходи по сделката се поемат от фирмата приобретател. Съпругът от семейството и собственика на фирмата са братя. Какви счетоводни записвания трябва да направя за това?

Намерихте ли отговор на този въпрос? Ако не е проблем бихте ли споделили?
А как се наричат сметки 4521 и 601 във Вашиа сметкоплан?


Бихте ли повтори ли записите в схемите:
Дт Сметка КТ Сметка
Дт Сметка, Дт Сметка КТ Сметка
Дт Сметка КТ Сметка, КТ Сметка
защото при това разминаване на редове не мога да схвана кое с кое се свързва.


И аз  :blush:
Здравейте. Във връзка с отпускане на краткосрочен кредит на фирма, от банката кредитор сключва застраховка "Живот" в полза на управителя, който е самоосигуряващо се в дружеството лице с личен труд. Как следва да се третира за целите на ЗКПО и ЗДДФЛ застраховката, която е в размер на 46.00 (четиридест и шест лева)?
Здравейте. Фирма изгражда за собствени нужди склад за съхранение на инвентар. Строителството е чрез възлагане, като в договора е посочено, че фирмата възложител ще закупува материалите, а изпълнителя ще осигури монтирането им, за което пуска фактури и АКТ 19. Как би следвало да се осчетоводят закупените материали и извършената услуга СМР: По сметка 302 и 602, впоследствие гр. 60/302 и 613/гр.60 или директно на 613?
Закупеното право на строеж от физически лица може ли директно на 613?
Здравейте. Фирма изгражда за собствени нужди склад за съхранение на инвентар. Строителството е чрез възлагане, като в договора е посочено, че фирмата възложител ще закупува материалите, а изпълнителя ще осигури монтирането им, за което пуска фактури и АКТ 19. Как би следвало да се осчетоводят закупените материали и извършената услуга СМР: По сметка 302 и 602, впоследствие гр. 60/302 и 613/гр.60 или директно на 613?
Закупеното право на строеж от физически лица може ли директно на 613?
Зависи от счетоводната Ви политика как ще ги отчетете, ако сте ги придобили за 10К, а прага Ви е 20К, то няма да са осчетоводени там.

Общата им сума надвишава 70х.
Аз ги завеждам в с/ка 206 - Машини и оборудване. При мен 204 е компютърна техника.

Много благодаря.