Здравейте, управител по договор за управление /не е СОЛ/, който има основен трудов договор при друг работодател /ние се явяваме второ работно място/ и това са единствените му доходи през годината и не ползва никакви облекчения, не следва да подава декл. по чл. 50, нали така, че се обърках нещо.
Здравейте, имам следното питане относно изплащане на суми по граждански договор с пенсионер, който обаче има трудов договор с Агенция по заетостта за гледане на внуче. Изплаща му се възнаграждение по този трудов договор в размер на МРЗ. В този случай върху възнаграждението по ГД, ако е под МРЗ след приспадане на разходите за дейността, се дължат здравна осигуровка и данък, нали така. Притеснява ме че е трудов договор с Агенция по заетостта, дали няма да направят проблем на лицето?
Здравейте, подадено е днес предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение от служителя. От утре /събота/ или от понеделник започва да тече едномесечния срок?
Здравейте,
Имаме майка, на която болничния лист 45 дни преди раждане е издаден за период 24.02.2021 до 09.04.2021 г., с термин 10.04.2021 г. Детето се ражда на 17.03. Правилно ли изчислявам, че 410 дни приключват на 09.04.2022 г., т.е. от 24.02.2021 г. до 09.04.2022 г. - 410 дни?
Ако през 2020 сте отчели само плащане, а не услуга - не правете нищо. Ако е отчетен и разход за услуга - сторнирайте го още в 2020 преди годишното приключване


А като сторнирам в 2020, няма ли да е проблем, че кредитното е с дата януари 2021?
Здравейте,
През 2020 г. е сключен договор, издадена е фактура от доставчик, която е платена от нас.  Услугата по договора не е извършена и в януари 2021 доставчика ни издава кредитно и връща сумата. Следва ли да се направи някаква корекция на ФР за 2020 г. или просто осчетоводявам кредитното в тази година и закривам с полученото плащане? Не сме регистрирани по ЗДДС.
Щом е пенсионер - нищо не подава. Внася само здравни осигуровки и се посочва в д.1.
[/quote

Т.е. за м. 01.2021 спокойно може да си внесе осигуровки само за здравно и посочва това в декл. 1, без да се посочва начало/ край на осигуряване?
Здравейте, СОЛ, собственик на ЕООД,  осигуряващо се за пенсия, преди няколко години се пенсионира. Тогава не е подавано нищо в НАП за промяна на осигуряването и продължава да внася осигуровки за пенсия. От тази година лицето повече не иска да се осигурява за пенсия, но ще продължава да извършва дейност. Трябва ли да се подаде окд 5 до 31.01. за промяна или обстоятелството ще се декларира само в декл. 1, т.е. с край на осигуряването примерно 31.01. и начало на осигуряване само за здравно?
Благодаря!
Здравейте, през м. октомври наша служителка минава за първи път на ТЕЛК и получава решение за срок от една година. Има ли право на
основен платен годишен отпуск по чл. 319 /26 дни/ за цялата 2020 г. или удължения отпуск ще се ползва през 2021 г.?
Благодаря Ви за отговорите!
Здравейте,
Предстои да назнача служителка украинска гражданка, която представя преведени дипломи за висше образование. Трябва ли да изисквам нещо по-специфично като документи? Трябва ли да има издаден документ от наш университет?
Благодаря!

прекратявам договора, считано от 26,05,2020 г. примерно и веднага го назначавам, считано от 26,05,2020 г
Назначаването "считано от..." няма смисъл. Ако искате 26.05. да е първият му работен ден по новия ТД, то този договор трябва да е сключен преди това и преди 26.05. да е регистриран в НАП.
Не е невъзможно
Иначе правилно ли разсъждавам?
Няма начин да се избегнат осигуровките при ТД. :)  Дори и при пенсионер.
Явно иска да си вземе двете заплати сега. Макар че след някоя друга година има вероятност заплатата му да е по-висока и да вземе по-голямо обезщетение. Но... разни хора, разни идеали
Ами лицето така иска.