Това пък защо ? В чл.66 от КТ пише, че в ТД следва да се впишат данни за управителя - не съм сигурна дори, че и ЕГН-то е задължителен реквизит.

Цитат
Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Трудовият договор съдържа данни за страните и определя:
Сигурно за това.
Добре де, в трудовите договори, фигурира ЕГН на управителя, личната му карта, работника получава втори екземпляр от договора, той как защитава данните на своя работодател?
По назад стана дума за под 1000 човека персонал. То колко такива фирми има в България с такъв персонал изобщо. Аз нямам фирма с повече от 10 човека и е живо безумие да се въвеждат някакви специални правила за тия хора.
Нямам възможност с ел. подпис на управителя, на хартия ще е, с Г2. Благодаря за отговора.
В Г2, какво отбелязвате към прикачените документи? Правилно ли е така?
Здравейте. Една такава никаква ситуация. Един клиент имаше регистрирано ЕТ, с ДДС регистрация. През 2017 г., реши да се регистрира като физическо лице, земеделски производител и да спре дейността като ЕТ. Обаче ДДС регистрацията е обвързана с ЕТ-то, което в момента е спряно. От НАП ни казаха, че ДДС-то ще "върви" на булстата на ЕТ-то, а всичко друго на ЕГН-то на физическото лице. Обаче във фонд Земеделие, човека има проблеми, искат всички регистрации да са му на ЕГН-то. И сега, ни така, ни иначе. Какво може да се направи, за да се регистрира по ДДС като физическо лице и да се дерегистрира от булстата на ЕТ-то?
Да, така е, благодаря Ви, просто хората са ми приятели и искам да им помогна.
Дейността е започнала през юли 2017, а по съвет на колега, нямало нужда да се пуска ОКД 5 за начало на започване на дейността, било отживелица. Сега ми се жалват на мен какво да правят хората. Ако пуснат декларацията със задна дата, дали ще я приемат изобщо? Според мен така със сигурност ще има глоба, лихви за невнесени осигуровки, че и месечните Д1..... Ако пуснат сега декларацията, през това време са вървели обороти по касов апарат, дружеството не е по ДДС. Пълна каша, не знам кой е по-удачният вариант.
ЗДДФЛ, чл.13
......
24. доходите, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя;
Хайде малко да разпитам. От коя дата напуска майката? От коя дата детето ще ходи на ясла?

Майката напуска на 13.11.2017. Детето посещава ясла от днес, 01.11.2017.
Здравейте. Една майка е в отпуск за отглеждане на дете до 2 г. възрасти по чл.164, ал.1 обаче си е намерила работа и иска да напусне. Също така е намерила детска ясла за детето си, което още не е навършило 2 г. и то е записано там. Сега трябва да подам Приложение 7 за да спра изплащането на обезщетението. Попълвам предходните данни в програмата на НОИ, после новите, че от 01.11.17 детето посещава детска ясла. обаче по никакъв начин не мога да прескоча тези грешки в софтуера. Не знам къде бъркам.
Пробвам веднага. Мерси.
Няма данни в първата колона. За датата долу ли говорите?
Ето самата декларация
Да не отварям нова тема. Как се подава декларация 6, само с данък? Имаше една служителка, прекратихме я, обезщетението за неизползван отпуск е платено в юли, трябва да декларирам данъка, но тя е прекратена в юни и за юли нямам декл.1. Слагам чек, че няма основание за 1-ца, обаче ми връщат 6-цата с грешка, нарушено едновременно подаване на  1 и 6. Няма други служители в дружеството.
Да, моя грешка, ал. 3 е. Но лицето не е регистриран земеделски производител и не попада в точка 2 от тази алинея. Фирма е просто търговец, купува и продава въпросният слънчоглед.
Здравейте. Имам един такъв въпрос. Мой клиент извършва доставки на зърнени култури (слънчоглед), при условията на чл. 163, ал.2 ЗДДС. Същите доставки са в режим на обратно начисляване на ДДС. Обаче той иска да възстановявам възникналото ДДС през месеца, по ускорената процедура по чл. 92, ал.2, т.1. Само че, според мен въпросните доставки на слънчоглед, не са сред изброените с нулева ставка в Глава 3 от ЗДДС, нито могат да бъдат приравнени на ВОП по смисъла на закона. И от това следва, че не е налице условие за възстановяването на ДДС в 30 дневен срок. Вие как мислите, бъркам ли или съм прав.
Благодаря.
Аз вече пуснах 12 отчета с приложенията на сайта. Мисля, че няма да имам откази и съм много благодарен, че сте създали такава възможност. В тази връзка, колеги счетоводители ми твърдят, че отчетите на НСИ се приемали от ТР, аз обаче съм скептичен, тъй като това не са форми за ГФО, а за статистиката, особено ОПР-то е доста шарено в този смисъл.
Тъй и направих, но реших да попитам за всеки случай, че ми е за сефте. Благодаря.
Здравейте. ЕТ с печалба 52 000 лв., как попълва новите таблици 1 и 2 в ГДД по чл. 50? Месечния доход е доста над максималния и се чудя какво да пиша. Благодаря/