Много благодаря за бързия отговор!
Здравейте!
Прочетах по темата, но все пак искам да се консултирам с вас.
Във фирмата имаме майка, чието детенце в края на месец юли ще навърши годинка. Досега (и в момента все още) тя е в отпуск по чл.163, ал. 1. В Декларация 1 за нея попълвам клетка 16.2. (брой дни в отпуск), клетка 17 за здравните осигуровки (МОД на СОЛ - 420,00), клетка 18 - 4,8%.
След навършване на годинка на детето (изтичане на отпуска от 410 дни), тя ще премине в отпуск по чл.164, ал.1. Тогава за нея н Декларация 1 следва да попълвам клетка 16.3., 17.1 за здравните осигуровки (МОД на СОЛ - 420,00), клетка 18 - 4,8%.
Вярно ли съм разбрала текстовете от законите и наредбите?
Нашата фирма - А отдаде под наем товарен автомобил на друга фирма - Б. В Договора написахме, че Б се задължава да осигурява за своя сметка горивото, поддръжката на машината, винетките, разрешителните и квитанциите от АПИ и т.н.

Случи се, че по спешност вчера, фирма Б поиска да от нас да заплатим квитанция за превоз на товари от АПИ (претоварване) - и казаха да префактурирам квитанцията. Щели да си я платят.

Въпрос: тъй като квитанциите за пътни такси от АПИ нямат ДДС как е редно да префактурирам?  Колебая се между чл.50 от ЗДДС и чл.26, ал. 5, т.4

Много благодаря за отговора. Аз също мислех за код 04 в декларация 1. Но все пак искам да попитам при кои случаи се ползва код 11 в декларация 1?
Моля да ми помогнете, защото четох какво ли не, но още повече се обърках.
Казусът е следния:
на 28.05.2013 във фирмата е назначено лице по чл.111 КТза работа по 1 час на ден. Лицето работи и в друга фирма на 8 часа - там е осигурено за всички осигурителни случаи.
При мен въпросът е - в месец май лицето е работило 4 работни дни, ими общо 4 часа. По какъв код да е осигуряването в Д1 и какво да пиша в клетките за отработени дни.
БЛАГОДАРЯ ЗА ТЪРПЕНИЕТО.
Физическо лице иска да продаде два свои собствени имота (жилища), придобити члез покупка преди съответно 7 и 9 години. Цената на всеки от имотите е над 50000,00.
Въпрос: Има ли лицето задължение за регистриране по ДДС и внасяне на ДДС за продажбата на тези имоти?
Моля за съвет!
Фирмата има банков кредит от 100 000,00 лв. сключен през 2007г.
Всеки месец погасява по 3 000,00лв.
Поради невъзможност да оперираме с банковата ни сметка - има запор, искаме на внасяме парите в брой в банката кредитор.
Нарушавам ли закона?
Чета указанията на Закона от 04.04.11 и самия закон, но нещо не мога да изтълкувам текста.
За 10 дни, но може би ще бъде удължена. Предстои и друга работа, за друг обект извън града за около 2 месеца. Там ще бъде командирован друг рабонтик при същите условия. Аз искам принципно да знам ....... занапред от данъчна гледна точка нарушение ли е ако е уговорено 10 лв командировъчни на ден.
БЛАГОДАРЯ!
Нарушение ли е ако се платят 10лв дневни командировъчни пари вместо 20лв. Нощувките и превозът на лицето са осигурени.
Моля за мнение:
През месец ноември 2012г завършихме строителен обект, на който нашата фирма беше главен изпълнител. С нашите подизпълнители имаме съставени протоколи за завършена качествено и в срок работа, издадени са ни фактури.
Проблемът ни идва от там, че възложителят ни отказва да подпише количествено стойностна сметка за извършената ни работа и аз не мога да издам приходна за нас фактура. Явно ще прехвърлям проблема в 2013г.
Въпроси:
1. Имам ли право да прехвърля разходите по този обект в 2013г като незавършено производство?
2. Ако все пак възложителят подпише КСС и издам фактура в периода от 01.01.2013 до 31.03.2013г, трябва ли да прилагам СС 10?
Допустимо ли е, лицето САМО да декларира доходите си от основния работодател и доходите си от допълнителен труд при втори работодател в ГДД по чл.50 до края на април?Задължително ли трябва да ангажира с изравняването основния си работодател?
МНОГО МНОГО БЛАГОДАРЯ!!!
С компенсирането на един ден, аз си мислех че ще избегна попадането в "извънреден труд". Истината е, че на един багер работят двама багеристи. НЕ Е ДОПУСКАНО  да се работи повече от нормативно установеното във всеки месец. Ако се е случило някога, то лицето е било компенсирано в същия месец. До сега не сме допускали извънреден труд!
Моля да ми посочите къде го пише това за предупреждението - наистина не го знам.
.... Още нещо - месеца още не е изтекъл и ние ще му компенсираме този ден - 24.05. като го оставим да почива на 30.05.2012. Не може ли по този начин да го компенсираме?
Не сме предупредили в ИТ. Отчитането в ИТ не ставаше ли на всяко шестмесечие?
Лицето, което не е на багера работи в базата на фирмата. Не се допуска да има отработени повече часове в деня и ли повече дни в месеца.
Ситуацията е следната:
На машина (багер) през месец май работят работят днама багеристи. Едната седмица работи по 8 часа на ден работи единия, а през другата седмица при същите условия работи другия. Лицата НЕ са на СИРВ, а работата на 24.05.2012 не е извънреден труд.
Въпрос:
1. Освен двоен надник за 24.05.2012, дължа ли някакво друго заплащане на багериста, който се падна да работи на 24.05.2012?
2. Има ли някакви особености в осигуряването за надбавката в заплащането?
Много благодаря на всички :-*
Не ни е възможно да спазим 3 месечния срок за предизвестие - предизвестието ни е отправено на 29.02.2012, а лицето ще е освободено от 01.04.2012. Какви обезщетения му дължим: две заплати за неспазено предизвестие (3-1=2) и това по чл.222?
Във фирмата е назначено лице на срочен трудов договор. Въпреки това работата силно намалява и се налага лицето да бъде съкратено (чл.328, ал.1, т.2 или 3), считано от 01.04.2012г. На лицето е отправено едномесечно предизвестие за предстоящото съкращение.
Въпроси:
1. Има ли някакъв проблем да съкратя по този член лице което е на срочен трудов договор?
2. Има ли някакви особености при попълване на уведомлението по чл.62 за освобождаването?
3. Какви документи да изготвя, за да се регистрира лицето в бюрото по труда и да ползва обещетение за безработни?
БЛАГОДАРЯ ЗА ТЪРПЕНИЕТО!!!
Извинявам се, но аз още малко с моята питанка:
Лицето си донесе документите. Тогава видях, че в Картата му за постоянно пребиващ в РБ чужденец, са вписани само името и фамилията. НЯМА ПРЕЗИМЕ!
Това проблем ли ще бъде при уведомяването в НАП и после при Д1