ПП Не разбрах какво е това ЕООД със съдружници....
[/quote]
Извинявам се > става въпрос за ООД.
Здравейте.
В новорегистрирано ЕООД съдружниците избират трето лице, НЯМАЩО никакъв дял в дружеството, което да представлява дружеството в качеството му на управител по ДУК. Лицето е вписано в ТР. Дружеството все още няма дейност, няма назначени лица, подписани договори, издадени фактури и т.н и следователно не внася осигуровки по този ДУК. Само да уточня, че фирмата ще използва работници от друга фирма, когато трябва да извършва услуги. Въпросите ми са:
1. Какво става ако например дружеството има дейност в рамките на 1 месец и след това отново спира дейност -напр. къса фактура за извършена услуга и това е ? Как се процедира с осигуряването в този случай - осигурявам лицето за 1 месец и спирам да го осигурявам след това, така ли?      2. По какъв начин, лицето трябва да декларира, че започва дейност за даден период и съответно прекъсва след това? Може ли това да стане с ОКД5, независимо, че лицето не е СОЛ или се подават Обр.1 и 6, когато има дейност и след това не се подава, но според мен в този случай при проверка би имало проблем. Моля за помощ.
Здравейте,
Дружество, което е работещо ЕАД има за управител юридическо лице- ЕООД. Физическото лице, което представлява ЕООД -то е СОЛ в собственото си дружество и се самоосигурява чрез него. Въпросът ми е дали при това положение се дължат някакви осигуровки в ЕАД -то от лицето, което представлява ЕООД -то, което пък е управител на ЕАД -то? Доста е объркано, дано сте ме разбрали.
Бихте ли ми дали линк, моля. Изчетох почти всички теми от форума, които са свързани със СИРВ, но се обърках и затова направих нова тема.
Здравейте, имам назначени лица на СИРВ за период от 4 месеца. Четох много по въпроса -наредби, кодекси, указания, писма, форуми и т.н, но за първи път се сблъсквам със СИРВ, обърках се и ми възникнаха няколко въпроса:
1) Какво става когато периода на СИРВ е 4 месеца, а лицето е освободено още първият месец? В обр. 1 в кл. 12 е код 16, кл. 13 в колона 1 -4 (избрания период на СИРВ), а в колона 2 -1 (Поредния месец от периода на СИРВ). В следващ месец лицето вече го няма, трябва ли да се подава някаква корекция на Обр. 1 във връзка с това, че лицето е освободено преди изтичане на периода на СИРВ?
2)Какво става ако лицето е работило по-малко часове от съответната норма за месеца съгласно графика? Води ли се това престой съгл. чл.267, ал. 1 от КТ и ако да, то по какъв начин следва да се отрази или начисли така че да бъде изчислена информацията на заплатата му коректно и трябва ли нещо да се коригира в обр. 1 във връзка с това - напр. прекъсва ли се осигуряването му съгл. указание на НОИ Изх. 910184/06.04.2015 ?
 3) До колкото разбирам, през целият период на СИРВ, когато е за повече от месец, информацията в Обр. 1 в кл.12 - се подава само с код 16, но какво става в края на периода? Подават ли се някакви корегиращи декларации Обр. 1 или вече информацията се подава нормално с код на вид осигурен 1 например?
Иначе ако има извънреден труд, до колкото разбрах, следва да се начисли в края на периода на СИРВ.
Моля за помощ и благодаря на отзовалите се.
Днес на пощата си пак имах вирус с прикачен файл уж от НАП - Уведомление относно промени в регламента за подаване на декларации към НАП, но не е от пощата на НАП, а от странен e-mail, така че внимавайте.
Този имейл си е напълно редовен. Изпращача е НАП-Национална агенция за приходите <infocentert@nra.bg>
Нямам нищо против новите да си ги подавам с този код, но защо трябва да ни усложняват живота със старите.  :noexpression:
Защото се опитват да оправдават извършване на някаква дейност. :(
Аз ще подам нови уведомления по-нататък, то се е видяло. Въпроса беше да не е точно сега, след като вече съм подала уведомление на 31.03 и ми е прието, да трябва да подавам и днес.
Благодаря на всички за отговорите :)
Здравейте, в петък - 31.03 подадох уведомление по чл. 62 към НАП във връзка с това, че има сключени трудови договори от същата дата с лица, които трябва да постъпят днес на работа -03.04 и във връзка с прекратен от дата 31.03 трудов договор. Всичко ми е обработено и прието, имам си справка от НАП и в системата на НАП данните за назначените по трудов договор лица си излизат коректно. До тук добре, но на имейла си получих писмо от НАП, КОЕТО е стандартно в смисъл, че касае промените в Наретба № 5. Но се хващам за това и по-конкретно за второто изречение: "Обръщаме внимание, че от 01.04.2017г. подаваните по електронен път файлове с данни за уведомления за трудови договори, включително и при прекратяване на съществуващ трудов договор, които не отговарят на утвърдените нови структура и формат за файл няма да бъдат приемани от ИС на НАП, т.е. подаваните от тази дата уведомления трябва да са в съответствие с новите спецификации.
Това е необходимо да се съобрази особено в случаите, когато тридневния срок за изпращане на уведомленията по Наредба №5 съвпада с датата на влизане на измененията." Имам ли основание да се притеснявам?
А свързаното лице - съдружника трябва ли да подава някъде нещо за тази сума ?
Ако имате в предвид декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ- допълнителната вноска не се декларира в ГДД по чл. 50.
Сумата се посочва в част VI на декларацията на ред 4-задължения към свързани лица
Задължението си стои в цял размер, независимо, че сте подали ГДД с отстъпката. Ако платите в срок, се преизчислява и покрива, ако не-стои си данъка без отстъпка.
Не е нужно да правите каквото и да било.

Да, миналата година си излизаше цялото задължение без значение, че в декларацията е декларирано с отстъпка и след като се извършеше плащането, тогава се закриваше цялото задължение, но сега ми излиза задължение след направената отстъпка, т.е. такова каквото съм го декларирала  и затова се замислих какво да правя.
Иначе благодаря и на Вас за включването.
Много благодаря за отговора Делфинка. Ти си чудесна. :)
Здравейте, фирма има да  внася корпоративен данък за 2016 г. Срока е до 31.03.2017 г. Това, което ме притеснява е, че ГДД по чл. 92 е подадена, като в нея е посочена отстъпката от 1 % (за лица, подали ГДД по ел.път и внесли данъка си в срок), но сега се оказва, че може би данъка няма да може да бъде внесен до 31.03.2017 г. Какво ще ме посъветвате - да подавам ли нова ГДД корегираща като информацията в нея ще е същата, само дето няма да отчитам отстъпката 1 % или нищо да не правя? По принцип до колкото знам начисляват лихви за просрочени задължения, но дали в моя случай е само това, защото се хващам за следното: "Съгласно чл. 261, ал. 1 от ЗКПО данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този Закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно (§ 1, т. 44 от ДР на ЗКПО) нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000 лв. (чл. 261, ал. 2 от ЗКПО)." и по-конкретно това ме притеснява: "неоснователно намаляване". Моля за съвет как да процедирам. Благодаря на отзовалите се.
Благодаря за отговора. До колкото разбрах в този случай значи може лице пенсионер, което се осигурява на трудов договор като управител в ЮЛНЦ върху сума около 2000 лв, да стане един от съдружниците в някакво ЕАД и съответно управител на същото, да се осигурява по избор като СОЛ или по ДУК. Ако е СОЛ следва да плаща само здравни осигуровки, защото е пенсионер, ако се осигурява по ДУК следва да плаща всички осигуровки, като се съобразява осигуряването му да е до 2600 лв. нали така?
Здравейте, имам няколко въпроса:
1) Лице, пенсионер се осигурява по трудов договор като управител на ЮЛНЦ на осигурителен доход около 2000 лв.( незнам точната стойност). Ако това лице започне да се осигурява и през друга фирма по ДУК, върху какъв доход следва да се осигурява - върху минималния осигурителен доход за лица, назначени по ДУК според кода на икономическата дейност на фирмата или върху разликата до 2600 лв.?
2) В ЕАД има 3 физически лица, съдружници. Единият от съдружниците е управител - за него възниква ли осигуряване като СОЛ или трябва задължително да се осигурява по ДУК? Другите двама съдружници, трябва ли да се осигуряват ако няма пряко да работят във фирмата, а получават примерно само дивидент? Ако не, могат ли да бъдат назначени на трудови договори? Благодаря на всички, които се включат по темата.
В момента попълвам декларация по чл. 50 с баркод и като чекна СОЛ, ми излиза съобщение: "При маркиране на т.9, ако попълвате образец 2004, таблица 2 трябва да е попълнена", което остава у мен впечатление, че ако в част III, от декларацията не маркирам, че ще подавам Приложение 2004, няма да има проблем, но може и да греша.
Иначе ако приемем, че не маркирам СОЛ, то за посоченото лице не правя изравняване нали?
Здравейте,
През 2016 г., физическо лице, което е пенсионер работи на трудов договор в една фирма, отделно е СОЛ в друга фирма без личен труд и има доход от наем. Чета различни коментари, както и указанията на таблиците 1 и 2 и оставам с убеждение, че те се попълват само за самоосигуряващи се лица, които имат доходи от дейност като такива. Следователно за посоченото лице, аз трябва да подам ГДД по чл. 50, да посоча, че е СОЛ и местно лице, но да не правя изравняване на дохода. Така ли е или греша? Благодаря на отзовалите се.
Извинявайте, но за първи път се сблъсквам с ЕТ и леко се обърках. Благодаря за отговора. Вече разбрах.