Не. Не подава нищо. Д1 започва да подава от ООД-то.
Не е важно дали сте го получавали всеки месец, а дали е определено като допълнително трудово възнаграждение с постоянен характер във ВПОРЗ.
Ако е така, ще се включи в базата, която ще е последния пълен месец, в който сте отработили всички работни дни, съгласно чл.228 КТ.
Не, не си противореча.
Добре знам какво значи "пълен отработен месец"
Това е месец с отработени всички работни дни.
Никакви един, два , шест или 15.
За мен както е ясно кога следва да се приложи чл.19, ал.1 НСОРЗ.
ЕТ осигурява ли се или не се осигурява?
Не се подава декларация.
Осигуряването се вижда от Д1.
Декларация само, ако се започва, прекъсва или прекратява осигуряването в качеството на СОЛ.
Като подадете коригираща декларация с вид осигурен 12 , нали ще я отхвърли, защото няма редовна.
С вид осигурен 22, не може личен труд да се подава.
Заличавате с 22 и редовна с 12  и вид осигурен 12 до края на годината.
Предимството на 22 виждам само в случаите: - без личен труд или еднократно изплащане на личен труд в края на годината.
Наемът е част от приходите на търговското предприятие  (ЕТ) и не ми стана ясно защо ги отделяте тези приходи. Нали наемодателят ЕТ е ф-рирал на наемателя.
Какъв е резултата на ЕТ и на каква сума са внасяни ав. вноски?
Не. Ако сте подали данъка от РПВ за труд положен м.02, в д6 с запис в т.9 02, тази декларация е грешна.
в т.9- месеца, през който данъка е удържан, а не за който е труда.
1. Невярно. Не е длъжен да има ДУ.
2. Невярно. Нищо не подава. Няма 10 пъти да става СОЛ.
Чл. 19. (1) Когато работникът или служителят не е отработил пълен работен месец, брутното трудово възнаграждение по чл. 228 от Кодекса на труда се определя, като полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение се умножи по броя на работните дни за същия месец.

То си пише на български.

Когато работникът не е отработил ПЪЛЕН РАБОТЕН МЕСЕЦ.
От това по-ясно, здраве му кажи.

Или за Вас 6 дни отрабетони и 15 дни отпуск, поради временна неработоспособност са  ОТРАБОТЕН пълен работен месец?
Връщате се назад и търсите месец с отработени всички дни.
Не ви вършат работа месеци с 6 отработени дни.
Не стана ли ясно.
Пълен месец
Какъв проблем да има на 17.03.
И стигаме до правила за изпълнение на административни задължения.
При наличен пълен месец, БТв за този месец ще е база (естествено, неговите елементи, които влизат в базата).
При неналичен нито един такъв,( Когато работникът или служителят не е отработил  ПЪЛЕН работен месец),  ще сме в хипотезата на чл.19, ал.1 НСОРЗ, която цитирахте и ще приложим естествено диспозицията на тази норма.
Единствено се внасят осигуровки само където е назначена на трудов договор, а в другите фирми се подава код 23, и оттам няма осигуровки.

Разбрах фактическата обстановка и от първия пост, колега.
Колега, Асенова, как да ползва отпуск по чл.162 КТ и на какво основание, след като няма валиден документ, с който да му е разрешен отпуска.
Човекът не е длъжен да познава НМЕ. Така е според МТСП, така излиза, но според мен е длъжен, щом е гражданин на тази държава и щом става дума за упражняване на негови субективни права.

За успокоение да спомена само, че масово се греши и от съдии.
Не знам. Ама и в тая хипотеза не  знам дали сме, защото я е само в случай, че няма пълен отработен месец.
Би трябвало и Вие да получите писмо с разпореждането. Странно е, че не сте получили. Работникът какво смята да предприеме? Няма да си взема болничен ли?
Странното е, че ИТ съветват и становища имат да се "води" работникът в неплатен отпуск, понеже бил добросъвестен.
Да, ама КТ мълчи по въпроса и няма как дори по тълкувателен път да се изведе НО по чл.162, а още по-малко по 160, ал.1 КТ., макар, че в крайна сметка вероятно така ще го "водите".
Предполагам, че при изплащане на заплатите на всички служители от фирмата за м. Февруари.
Обезщетението е 1 брутна заплата на база последен отработен месец, в който имате най-малко 10 отработени дни.

Реално няма да получите чисто брутното възнаграждение, защото върху него има осигуровки и данък

Колега, защо смятате, че това е базата за изчисляване на обезщетението?
Предполагам от написаното стана ясно, че репликата ми към теб е в случай, че въпросът е към мен.