Мога ли да декларирам доходи от наем, нищо , че не отдавам недвижимо имущество.
След като съм си платила данъците, НАП какво ги вълнува.
Правната последица от изплащането на т.нар. "авансов дивидент" следва да бъде само една.
Парите са дадени без основание и данък не се дължи.
Колега Меги, въпроса беше зачита ли се трудов стаж по втория ТД... Всички би трябвало да сме наясно кое е трудов и кое осигурителен стаж.

Е тъй де- не се зачита, съгласно закона, ама Вие твърдите обратното.
Здравейте,

При нас работи служител на втори трудов договор по чл. 111 от КТ на 4-ч. работен ден. В основната си месторабота също е на 4-часов раб. ден и там получава  процент за прослужено време.
1. Трябва ли да плащаме за прослужено време и при нас?
2. Зачита ли се за трудов стаж (макар и без изплащане на % прослужено време) работата при нас?
С уважение!

Та пак да повторя като обобщение, че се разми темата в странични спорове.
1. Да- чл.12, ал.8 НСОРЗ.
2. Не- чл.355, ал.1 КТ.
Точно това имах предвид, може би не се изразявам правилно.

Със сигурност, но колегата пита за трудов, а не за осигурителен стаж.
Колега, не се сърдете, но понятията
 - трудов стаж;
 - осигурителен стаж
нещо май се нуждаят от изясняване, но не от мен със сигурност.
Може да имате право и на двете обезщетения.
Обезщетението по чл.222, ал.1 КТ има отношение към това дали сте работили.
Обезщетението за неспазено предизвестие, както вече писах, няма общо с това дали сте работили.
То се дължи, за това, че работодателят не е спазил уговореното предизвестие - от 30 дни до 2 м. предполагам, ако договора не е за доп. труд.
И определено в УП-3 не се нанася трудов стаж.
Колега, Мариана, а защо така смятате?
Искате ли заедно да изчислим трудовият стаж на лицето за един месец.
Напр. от 01.02.2014г. до 28.02.2014 г. вкл.
Основен ТД 4 ч., пълно РВ за длъжността 8ч.
Договор за доп. труд 4ч., пълно рв 8ч. за длъжноста.
Според  мен един месец трудов стаж по основния трудов договор и нула по договора за допълнителен труд
А според Вас?
Казах Ви вече  - или се обосновете /но без "аз си знам"/, или престанете да заблуждавате

Колега:(
1. Прочетете чл.228 КТ внимателно.
2. Прочетете някой коментар на този текст - внимателно.
3. Защо Вие не се обосновате, а искате това от другите?
4. Доверявам се на професорите си и на юридическите си познания, а не на Вашите виждания по въпроса.
5. Може и някои тълкувателни решения да погледнете и друго има какво да се се прочете, напр от колегите в НБУ- великолепни разработки имат.
Чакайте сега, за неспазено предизвестие или за оставане без работа. Това са две различни обезщетения, на различно основание.
При неспазено предизвестие от работодателя, обезщетение се дължи и няма значение дали сте работили след това и на каква заплата.
Ако питането е за оставане без работа, тогава колегата е отговорил.
Значи не е написано, че бонуса е с постоянен х-р.
За "пътните" вече писах.
Ама не е щатна заплата де, ама нищо.
Възнаграждението за действително отработено време през последния ПЪЛЕН месец плюс допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за същия месец, освен ако е под уговореното.
В практиката си съм имала случай с подадена само за прекъсване и не подадена отново за започване.
Подадох започване от същата дата, защото прекъсване реално не е имало и я приеха.
Нямат основание да не я приемат.
Друг е въпроса, че могат да оспорват основанието за прекъсване и за започване отново на осигуряване.
Само при пенсионерите, според новата норма, не могат да се върнат повече от 1 м. назад и да започнат осигуряване, защото при тях е въпрос на избор. Само тогава подаването на Окд5 става елемент от ФС на правото и задължението да се осигуряваш и да ползваш ос. права.
Щом е от предходни години, може да се вземе решение винаги. Не е нужно да се чака.
След като е ясно, че ще има някаква загуба, няма пречка да се разпредели по-малка част от предходните печалби, с цел да остане неразпределена за покриване на загуби.
Каквото си решат съдружниците.
При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.


Станала съм СОЛ, защото упражнявам личен труд в дружество, в което съм съдружник (ЕСК).
И в 2225 дружества да стана съдружник, нямам основание да подавам Окд5, защото не съм нито започнала, нито прекъснала  и т.н. (виж горе) трудовата дейност, която е основание да се осигурявам като СОЛ.
Основанието е все едно и също- чл.4, ал.3, т. там която е КСО
1.Да има право на ДТВ за ТСПО до допълване до пълно работно време
2. Няма основание
Тс няма да има, но осигурителен ще има.
Записано ли е в договора, че е възнаграждение с постоянен х-р.
Пак повтарям, че това е от значение, а не дали са получавани всеки месец. Ако не бяхте покрили изискванията, можеше и да има месец без тези суми. Това е без значение.
Социалните плащания  за транспорт от работодателя не са трудово възнаграждение.
Няма как да не се подаде ОКД5 за начало на дейността на лицето в ООД-то.
Във формуляра на ОКД5 няма предвидено място за информация, че лицето ще се самоосигурява чрез новата фирма. Това се удостоверява вече при подаване на обр.1, но споделям от личен опит , че в такъв случай са ме карали да впиша на ръка в ОКД5 това обстоятелство.

Делфинче, може, но коментираме законови положения и действия, а не безсмислици, които ни кара да правим администрацията.
Каква е правната последица от подаването на Окд5 в този случаи и подобно записване- никаква.
Нито се започва осиуряване, нито се прекъсва, нито се прекратява, нито става дума за промяна на обхвата на ос. рискове, които избира СОЛ.

По-СОЛ няма да стане и в 10 дружества да стане съдрежник и 10 Окд5 да подаде, нали?
Естествено, че с датата, на която е възникнало основанието за осигуряване, освен ако не е пенсионер за ОСВ.