Правите корекция на РПВ.
Може да й напишете писмо, че дължи връщането на парите, тъй като са изплатени в следствие на техническа грешка и не й се полагат.
Да, ако някой под "данък за януари" има предвид "данък посочен в РПВ за труд, положен през януари", то трябва да си уточни понятията.
Добре, че данъкът е пропорционален, а не прогресивен.
Една от главната ми чуденка е дали първите три дни от работодател са част от БТВ. Не съм напълно убедена, че са.
Което ги изключва от БТВ.
И остава чуденката с нетното. Защото, ако ги няма в БТВ как ще са в нетното, освен ако наредбата не продължава да регламентира нещо различно то НТВ по КТ . То си е така, по отношение на "отрязване до максимален осиг. доход", случаи на липса на МОД, случаи на липса на начисления, ама аз имам предвид като елементи, а не другите разлики в регламентацията.
На какво основание включваш в БТВ обезщетения, след като указанията за Д1, вече препращат към КТ, НСОРЗ и т.н.?
Първите три дни от работодател включваш ли ги и на двете места.
За социалните плащания е ясно, че не са в нетното, ама за другите искам да си изясня елемент по елемент.
данъкът следва да се подаде като в т.9 посочите 01.2014, а в т.18 31.01.2014
код за вид плащане -8
Защо сте пропуснали срока да подадете удържания през м.01 данък?
Знам какво е нетно ТВ, колега. Не това питам.
Има изменение както във формулировката на БТВ за д1, така и за нетното в наредбата.

Това ми е питането. Кои елементи на БТВ Вашите програми включват в БТВ и кои в НТВ.
Да. Питането е за елементите на БТВ, които влизат в т.29 и съответно за т.34.
Напр. Възнаграждение за време на разположение, възнаграждение за заместване, възнаграждение от работодател за първите три дни, нощен труд, извънреден труд и т.н.
За т.34 -също БТВ от т.29 едно към едно минус осигуровките ли или добавя или маха нещо във Вашите ТРЗ програми.
Дано сега съм формулирала по-разбираемо въпроса си.
Как така нищо?
Е, за трудови ПО естествено питам.
Не само в ЗЗД и съгласно договор, уреден от ЗЗД възникват облигационни отношения. Далеч повече са    законите. Нямам време за дълги обяснения. Всеки може да потърси лекции в нега.

Защо да коментираме безвъзмездна сделка, след като няма да е такава и Вие всъщност желаете да съставите документи с невярно съдържание.
Моля, споделете какво Ви включват като елементи програмите в т.29 и т.34, че има различия и на този етап НОи отказват конкретен отговор по телефон.
Естествено, че нямате право на обезщетение на отпуска, аналогичен на този по чл.164 КТ. Няма на какво основание да имате право на обезщетение.
Зависи каква е била заплатата преди отпуска.
Зависи от ВПОРЗ дали има определени мин. РЗ-и по длъжности.
Кои елементи на БТВ  в декларирате  т.29 Д1 след промените от м.05.2013 г.?
Би следвало да Ви декларира осигурителен доход, а не да гадаете да м.02.
За март е ясно.
Жената няма да ползва два отпуска едновременно. Ще ползва отпуск по чл.164б КТ или отпуск по чл.162 КТ. След прекъсването на отпуска по чл.164б на 15.03, да започне ползването на отпуска по чл.162 КТ.

Само с едно не съм съгласна, че болничния автоматично прекратява отпуска по чл.164б КТ.
При две права, носителят им решава кое да упражни.
Да не говорим, че извън отпуск по чл.155 КТ, формално чл.175, ал.2 КТ изисква съгласие на работодателя за прекъсване на отпуска, та момента е много спорен.
Склонна съм да приема, че жената сама има право да реши, ама автоматично, без нейно писмено волеизявление, не бих приела, че е в отпуск по чл.162 КТ.
А според мен въобще не е логично, пък и не говорим кое е логично, а какви субективни права конкретно са уредени в закона.
Макар, че ако трябва да сме прецизни, би трябвало да има значение часа на смъртта, защото това е точния момент, от които се прекратяват правата и задълженията по трудовия договор.
Ако е починало лицето в след работния ден, как точно му прекратявате ТД и смятате, че няма отработен ден.
Естествено, че от считано от следващия ден се прекратява ТД, именно по съображенията на Бобо.
Търсете си работа.
Ако си намерите такава, ще Ви обясни колегата от кой момент имате право на отпуск по чл.164 КТ.