Всъщност, когато има две осиг. ПО с осигурител е един болничния, но случая не е такъв.
Имаме 5 осиг. ПО с пет осигурителя.
По всички осигурителни ПО, където е осигурена за осигурен социален риск ОЗМ.
:))) Защо смяташ, че съм чела всички теми (ако въпросът е към мен въобще)
Когато имаш гр.договор с лице,
 което е осигурено на друго основание т. е. работи и на друго място му начисляваш осигуровки и данък,
 ако не работи другаде и сумата по този договор след приспадане на норм.признатите разходи е по-малка от МРЗ му удържаш само данък, ако сумата след приспадането на тези 25% е по голяма от МРЗ го осигуряваш.

Ако е пенсионер и декларира, че не желае да го осигуряваш му удържаш ЗО и данък, ако сумата след приспадане на нормативно признатите разходи е по-голяма от МРЗ,
 ако е под МРЗ само данък, но ако има група инвалидност и данък не му удържаш.


Точно.
Само не ми е ясно как може, Искра,  да имаш ГД през м.01.2013 г. и изплатени суми, вероятно някъде там и през март 2014 г. да си изясняваш задълженията по отношение на осигурителното законодателство. Направо абсурдно.
Имах подобен случай, НОИ си препращаха документация със  личния лекар за преподписвания, нас само ни уведомяваха. Накрая ЛКК  преподписа болничния лист и изплатиха на лицето сумата.

Разбира се. НМЕ си има регламентирано какво се прави. Личният лекар не е запознат или...
И не мога да разбера, след като лицето не е встъпило в длъжност и съгласно законовата фикция, се счита , че ТПО въобще не е възниквало, за какво прекратяване и вписване на прекратяване питате.
Много са Ви объркани понятията в главата и е добре да ги изясните, щом работите като ТРЗ.
Защо сте вписали дата на встъпване в длъжност, след като лицето не е встъпило в длъжност.
Анулирайте си записа в ТК, който сте направили без основание.
Аз лично на Ваше място бих отказала да попълня ГДД.
Е да де, ама личния лекар не е прав.
ЛКК ще му издаде болничен. Има достатъчно доказателства за констатирана неработоспособност.
Възложителят може да си прави каквито иска плащания (луд не омалява), но това не означава, че те ще имат погасителен ефект, по отношение  задължението към изпълнителя на услугата, освен ако не се налице други факти и обстоятелства, за което не споменавате.
Човекът може да си поиска нов болничен от компетентния здравен орган и е добре да го направи, за да не губи парите.
Този болничен вероятно ще бъде анулиран.
Нищо не разбрах.
Кой е изпълнител, кой е възложител?

Печатът, ако е излишен, просто е глупост, но няма да се отрази на валидността на договора.
Вие на негово място бихте ли го направили?
Колко Ви плащат лекторския- 5 лв и нещо ли?
Ако работодателят има нужда да му се отработят 16ч., от какъв зор да Ви назначи и да Ви плати за 84 ч. напр.?
Да не говорим, че не се знае дали има щат.
Щом са малко часовете, как да стане?
Работничката в отпуск по чл.163 КТ, а получава заплата от работодателя, заради грешка на колегата и заради това, че работничката нещо се забавила с болничния. Трябва да е трети
Ами сумата на заплатата, преведена без основание.
Ограничена имуществена отговорност на колегата, за вредата, която е нанесъл на работодателя си.
Благодаря!
Ако откаже да ги върне, може и до съд да се стигне, където трудно ще докаже, че е била добросъвестна.
Вие чакате заповед за ограничена имуществена отговорност от шефче и по реда на ГПК си удържате всеки месец сумата.