Ако направо Ви връчват заповед за прекратяване на ТД и не спазват предизвестието, няма какво да Ви връчват предизвестие.

Изяснете си същността на предизвестието като волеизявление - правните му последици и ще Ви стане ясно.
Без причина се набутвате между шамарите и може да Ви глобят.
Щом заплатите са за м.05 и не са платени до края на м.06, д6 с дата в т.18- 29.06 се подава и това е.

Лихвите ще текат от 01.07, така или иначе, но за неподадената през м.05 д6, ще има санкции, ако бяхте посочила дата 31.05

Та всичко си Ви е наред и не правете корекции и не измисляйте подобни  грешни схеми друг път.

А принципът на текущо начисляване е нещо съвсем друго и няма общо с Д6.
Да, трябва. В същата наредба, където са другите Д1:)))
Дори да същесвуват в правния мир основания за прекратяване на трудовия договор на основание чл.327, щом работникът не ги е посочил, а само е ПРЕДЛОЖИЛ  прекратяване по взаимно съгласие, същесвуването на тези хипотези е без значение.

Ако трябва точно да се спази закона , работодателят има прово единствено дисциплинарно да уволни този работник.
Няма подадено заявление на основание чл.326, ал.1 Кт, че да се счита за такова предложението за взаимно съгласие.
Често срещана в практиката грешка обаче е, в такива ситуации ТД да се прекратява на основание чл.326, ал.1 КТ и да се търси обезщетение за неспазено предизвестие.
Е как на 4 ч. осигурителен и трудов са равни?
За трудовия трябват конкретни дати. Осигурителен 01 м. и 08 дни
На основание чл.111 КТ, във връзка с чл.68, ал.1, т.3 Кт до завръщане на Х.
Ако желаете и клауза за изпитване по чл.70- със срок на дейсвие - до 6м. и в полза на...

Трябва да знаете разпределението на работното време по основния трудов договор и какво мислите да е вашето, за да не нарушите междудневната почивка от 12ч.

Ако ще се нарушава, ТД  трябва да е с непълно РВ - 3ч. напр.

За другото ЛС Вие писала.
Предвид факта, че законът не поставя никакви изисквания пред ИТ във връзка с това разрешение , си е на 120 % лотария дали ще Ви разрешат.
С други думи, никой не може да Ви даде отговор дали ще Ви разрешат.
Моите набюлюдения, без претенции за представителност на набюдаванаат извадка са, че ВСЕ ПО-ЧЕСТО РАЗРЕШАВАТ,  в сравнение с преди 2-3 години.
Здравейте!
Броят на работните дни в базовия месец е без значение.
Не се ползва коригиращ коефицент и това наистина ще доведе до известна несправедливодст, но толкова е по силите на законодателя на този етап. :smile1: