Коя "вратичка" ?
За намалението вариантите са два - или допълнително споразумение или пък е намалено работното време едностранно от работодателя. За коя хипотеза говорим?
върху начислената сума след приспадане на нормативно признатите разходи
Ако тази сума е над МРЗ

Защо набърквате и обезщетението?

Нека кажат и по-запознатите - ГД с осигурителни вноски няма ли да спре плащането на обезщетение за отглеждане на дете?

И да е ПОД МРЗ, все тая, защото има осигуряване на друго основание.
Да, ако става дума за увеличение.
 Издава си заповед на основание чл.118, ал.3 КТ работодателя и основното трудово възнаграждение вече е по-високо.
И защо заглавието е такова, след като в никой случай не става дума за прекратяване на трудовия договор на основание чл.325, ал.1, т.3 КТ?
Договорът няма как да е сключен в нечия полза.
Обърнете внимание коя следва да датата в т.18.
За приемане на предложението ползваме това:


Според мен заглавието и втория абзац, въобще не са добри.
Не уволнението, а работника, с който искат да се освободят на това основание.
Щом имате адрес на работника, нямате проблем да го уволните.
Такова животно като "нулева" Д1 - нема.
Няма основание за подаване на Д1 за този период.
Правото на отпуск е уредено в КТ, а само начина на неговото упражняване в НРВПО.
Е няма да е след заличаването, а преди това.
Прекъснато е едно от три основания за осигуряване
Първото е основен ТД, второто - дог. за доп. труд, а третото ЕТ-СОЛ.

Лицето е в отпуск за бр. и раждане от 135 до 410 дни и прекъсва третото осигуряване.

Какви ще са последиците- цялата сума ли ще получи или..
Зависи за коя година е отпуска и дали е провизиран или не е.
Не, няма да направят проблем. до 10 дни от плащането се подава Д1, та ако си в срок, проблем с Д1 няма.
1. Как така договорът е за завършване на определена работа, а сочите срок на договора. Това е невъзможно и показва фрапираща липса на познания, относно основанията за възникване на трудово правоотношение.
2. След като срокът не е с ОПРЕДЕН СРОК,  няма как и да става дума за нов срочен договор за още 1 м.
3. Ако договорът наистина беше срочен с определен срок, можеше да стане при определени законови предпоставки.
1. Прекъсването естествено не става с приложение 12, а с подаване заявление то майката, т.е.е от носителя на субективното право на отпуск.
2. Работодателят издава заповед за прекъсването на отпуска.
3. Завелени копия се представят в НОИ, заедно с другите документи.
не бъркайте обезщетението по чл.225 Кт с осигуряването - колега.

Не само за 6м.,, ами и за 5 г. може да дължите и да платите осигуровки.

Дали лицето е пожелало да се върне на работа е факт, ирелевантен както на осигурителните права на лицето.

Та прочетете по добре КСО и цитираните от колегите примери.

Наистина много се заблуждавате.
ЛС, мила, ако работника просто моли за прекратяване по взаимно съгласие (всъщност предлага прекратяване по взаимно съгласие), няма  АБСОЛЮТНО НИКАКВО ОСНОВАНИЕ ДА СЕ ПРЕКРАТИ ТРУДОВИЯ ДОГОВОР АМА НА НИКАКВО, АБСОЛЮТНО НИКАКВО ОСНОВАНИЕ.

Подобна молба не е годна да породи никакви правни последици, ако работодателят не желае.