Отворете си Закона за етажната собственост и вижте там какво е написано за наемателите.
Та съвсем на законно основание дължите плащане на суми.
За документалната обоснованост, вече стана дума.
Първо не е нужно да вписвате стаж.
Второ, ако много държите, естествено, че ще е от 01.02.2013
Дължи обезщетение по чл.222, ал.1 КТ.
Работата по извънтрудови правоотношения не лишава лицето от това обезщетение.
За какво Ви трябва съдебно решение, след като законът е съвсем ясен.

Изтичат три години (от датата на която вземането е станало изискуемо) за вземане, за което давността е кратка или изтичат пет години за вземания, за които давността е 5г.

Никъде в нормата не се говори за изтичане на давност.

Давността може никога да не изтече, но 3 или 5 г. от датата, на която вземането е станало изискуемо със сигурност ще изминат.
Пак да кажа колко улеснена се чувствам от 2013 насам :))))

Трябва да си благодарна. Грижат се да сме във форма.
То, ако няма промени и всичко се знае, ще се отпуснем.
Анастасия, колко пъти Ви се каза да си наемете счетоводител.
Безсмислено е да се коментира с неколега повече. Толкова ли е трудно да се разбере.
Със сигурност не може да си позволи нито един и по тази причина така си говори.
Виждали сме ги доста такива.
Някои пък могат да си позволят, но са дървени философи.
Такива още по-бързо ги отсвирвам.
Искаш да знаеш как стоят нещата, плащаш си и получаваш и работа и отговорност.
Не щеш да знаеш и мислиш, че нещо си схванал, търси си при друг обслужване., ако ще да има милиони.
Няма да коментирам.
Изчисленията мога да направя и сама, предполагам знаеш.
Друго имах предвид, но всеки си има лична йерархия на ценностите и няма да коментирам чуждата.
Приемам проста, че е различна от моята.
Наистина ли три дни нещо ще променят?
Добре, ако полагам личен труд, как ще се осигурявам във ф-та си?Какво трябва да плащам?

Наетият от Вас колега ще Ви разясни.
А как да съм наясно, като дори понятията сефте чувам. Нито съм наясно, нито имам желание да съм.
Колегите от бюджет да помагат.
Договорът е от днес и е уговорено постъпване от днес?
Не е невъзможно. Ако е настъпил часът, в който е следвало да се яви, протокол, че не се е явил, подписан от работодател, пряк ръководител или там който има компетентност да го установява и заличавате.
Добре е да запомните, че при трудовите правоотношения, писмената форма е почти навсякъде задължителна и да не работите по разговори по телефона, а с писмени документи.
Бобо, това термини от бюджетното счетоводство ли са?
Много са ми странни?
А на коя дата следва да постъпи лицето?
Аз не бих пуснала заличаване, докато не дойде тази дата, защото може да му кефне утре друго.
Като дойде датата и не се яви, протоколче, че не се е явил и си заличаваш.
602 - разходи за външни услуги/401 - доставчици или която разчетна сметка си го водите
ще имате задължение към доставчик в баланса.
Няма никакво основание разхода да се третира като разход за бъдещи периоди.

Преобразуване, както колегата вече отбеляза.
Статията е много добра, само трябва да се съобрази, че това не е лице, което се подготвя за работа, т.е. основанието на договора е чл.234, ал.1 КТ, а не 235 и естествено ще отпадне задължението да постъпи на работа и т.н.
Лични спорове?
Не виждам личен спор.
Виждам професионален спор, който е принципен.
Пише си в КТ кое е основанието на договора за повишаване на квалификацията и няма защо да се подвежда питащата, че е друго или, че ще си допълва трудовия договор.
Сладурче, не са синоними пенсионер с инвалидна пенсия за общо заболяване и лице с намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 50%.

Та пенсия получаваш ли инвалидна?

Наеми си счетоводител, защото няма да се справиш сама.
И не слушай тези, дето ще ти кажат, че съдружника трябва да се осигурява, ако не бачка в ООД-то.
Тези не са от читавите счетоводители.
С допълнително споразумение по чл.119 КТ, страните уговарят нови клаузи или променят съществуващите в ТД.
И да напишете ДС, няма да е ДС към ТД, а съвършено друг договор, с облигационно действие, който не е трудов и няма как да бъде трудов.
Може да си слагате каквито искате наименования, но това не променя нито правната характеристика, нито правните последици на този договор, нито пък неговото основание, което не е чл.119 КТ и не е било никога.