Сключете си договор за повишаване на квалификацията. Той определено не е трудов и не се прави допълнително споразумение към ТД, както колегата предлага.
Работната заплата по трудов договор няма нищо общо с плащанията по договора за повишаване на квалификацията.
На мен пък ми хареса "Не съм пенсионер. След 1959 г. съм) :wink1:

Иначе има от 50 до 71%.

Не ще пари жената явно, защото е след 1959 г.
А при брутно трудово възнаграждение 350 лв, пак ли 235 лв пишете?:)))
Не, не можете.
Осигурителното законодателство е ясно и няма нужда да си измисляте ново.
Осигуровки се дължат върху дохода по чл.4, ал.1, т.1 КСО, а след това е този по т.7 на същия член и алинея.
С други думи, Вие следва да коригирате всичко.
Лицето следва да Ви декларира осигурителния си доход, а не Вие да правите проверки в сайтове.
Няма как иначе да обосновете законността на действията си.
Аз не бих рискувала, особено при предстоящо криминализиране на укриване на осигурителни вноски.
Задължително поне ЕДИН РАБОТЕН ДЕН,  в който да няма трудово правоотношение и чак тогава ново трудово правоотношение със същата работничка.
От 01 до 03 .03.2014 г.  включително прекъсване на осигуряването със сигурност няма да свърши никаква работа.
Не стана ясно защо въобще сте в заблуда, че възнаграждението за действително отработено време ще зависи от отработените часове.

И щом имате извънреден труд, графикът е съставен незаконосъобразно.
А дали е така? Пак прочетете внимателно чл.4 КСО и фактическата обстановка.
Основен ТД на 8ч +договори по чл.114 КТ.
Какво осигуряване се дължи по договора за доп. труд?
А защо смятате, че трябва в ДС да записвате трудов стаж?
Тогава как разбрахте дали дължите осигуровки или не дължите в качеството си на възложител по ГД?
Декларация имате ли от лицето, че не е осигурено на друго основание?
НАИСТИНА Е ГОЛЯМА КАША ! ПРИСПАДАМ 25% нпр И ОБЛАГАМ СУМАТА И КАКВОТО СТАНЕ . ДРУГ НАЧИН НЯМА


И защо да няма. Анулиране на СИС, СБ и издаване на документи от СОЛ.
Да спазите закона е единствения начин за мен.
Ами счетоводителя ще си отвори ЗБДОО за 2014 г. и ще прочете какъв ще е.
Здравните Ви осигуровки нямат никакво отношение към размера на обезщетението, което получавате.
Не разбрах добре фактическата ситуация. Първото дете няма две години, а второто е на път. Така ли е?
Факт е че лицето няма каква длъжност да заеме.
А какво е станало с длъжността, която е заемала преди да излезе в майчинство? Ако е закрита/съкратена, работодателят е длъжен да я възстанови.

Незнам дали ИТ ще даде разрешение за съкращение, но бих Ви посъветвала да погледнете чл.331 КТ

Няма как докато майката е в отпуск и не сте я освободили, длъжността, която тя заема да изчезне. Явно това масово не е ясно и се чудят колегите какво да правят с такива майки.
Явно някой трябва да си изясни по-добре как точно се извършва съкращение в щата- стъпка по стъпка.
Интересно е защо са тези погрешни изводи масово, че лице, което е в отпуск по чл.164 Кт не е осигурено лице.

Изводът се прави от факта, че не се внасят социални осигуровки.
Изводът е на 144% погрешен.
По време на отпуска по чл.164 КТ, ако лицето по трудовия договор е осигурено аз всички осигурени социални рискове си остава такова.
Има си осигурителни права както за ОЗм, така за безработица, така за пенсия, така за ТЗПБ и т.н.

Така, че не е зле тези, колеги, които имат сключени ГД с лица, които са в отпуск за бременност и раждане от 135 до 410 дни или в отпуск за отглеждане на дете до 2г., в неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8г. и прочие случаи, в които без да се правят осигурителни вноски лицето е осигурено за всички ос. случаи, да си преразгледат нещата, по отношение на осигуровките на тези лица.
Дължат се осигуровки на основание чл.4, ал.3, т.6 КСО
чл.263и, ал.2 ТЗ върши добра работа в случая за да си обясните нещата.
Не е нужен нито нов договор, нито анекс към стария, освен ако страните не желаят промяна.
А иначе ТЗ е интересно четиво.
Може. Пълнолетното лице ги иска лично, а непълнолетното чрез другия родител или чрез попечител. си. Запорът от НАП е без значение, защото сумата е несеквестируема по ДОПК.
Клаузата за изпитване може да е уговорена само в полза на работодателя, но не и договора?

Договорът е уговорен в полза на работодателя е фраза без смисъл.