Възможно ли е според Вас, към номера на заповедта да се добави буква - например заповед № 92-А / в случая/?

Да, това ми предложиха и от бюрото по труда, така май ще е по-добре, благодаря!
 
Как да постъпя в този случай:
Работникът е в болнични и не съм прекратила договора от 18.11., както разбирам, че е трябвало при връчено предизвестие. Последната ми заповед е No 92/21.11. Какво да направя сега - глупаво е да издам заповед с номер 93 от 18.11...... Да я пусна с днешна дата? След това с куриер ли да я изпратя и тя ще влезне всъщност в сила от датата на получаването /пък ще е написана с днешна?!/... Оплетох се....
Благодаря за отговора!
В такъв случай как да постъпя:
Работникът е в болнични и не съм прекратила договора от 18.11., както разбирам, че е трябвало. Последната ми заповед е No 92/21.11. Какво да направя сега - глупаво е да издам заповед с номер 93 от 18.11...... Да я пусна с днешна дата? След това с куриер ли да я изпратя и тя ще влезне всъщност в сила от датата на получаването /пък ще е написана с днешна?! Оплетох се....
Здравейте,

мога ли при връчено предизвестие да прекратя договора, при положение, че работникът е болнични? В случая от 18.11 трябва да го прекратя, но той от 12.11 до 26.11 е болничен. Ако да, грешно ли е пък да го прекратя след изтичането на болничния? И за да е още по-забавно, от 20.11 има право на отпуск до 15 дни при раждане на дете, а точно така не изплатиха на друг работник отпуската по бащинство....
Здравейте,

само управителят ли има право да подписва трудова книжка? А заповедта за прекратяване?
А при нас на двама татковци не изплатиха нищо, защото не са ползвали 15 дни - или ползва всичките 15 или нищо! Абсурден факт! На единия му се наложи да го оперират, беше ползвал 7-8 дни и не му ги изплатиха.
Здравейте, може ли служител, придобил право на пенсия, да получава обезщетение за безработица или просто трябва да се пенсионира?
И още нещо, във връзка пак с този чл. 222 - лице, което е представило болничен 5 дни след прекратяване на ТД за срок от 30 дни, кога трябва да декларира, че не е започнал работа, за да му изплатя обезщетението? Трябва ли за тези 5 дни м/у прекратяването и болничния да му го платя сега, а оставащите по-късно?
Здравейте,

на работник, освободен по чл. 71, ал. 1, дължа ли обезщетение по чл. 222, ал. 1?

И още нещо, във връзка пак с този чл. 222 - лице, което е представило болничен 5 дни след прекратяване на ТД за срок от 30 дни, кога трябва да декларира, че не е започнал работа, за да му изплатя обезщетението? Трябва ли за тези 5 дни м/у прекратяването и болничния да му го платя сега, а оставащите по-късно?
И ще получава 60% от брутния си доход?
Здравейте, работник, напуснал по чл. 327 т.2 за неизплащане на възнаграждението има ли право на обезщетение от БТ и в какви размери, като по чл. 328 примерно? Дължим ли му обезщетение при незапочване на работа?
Здравейте,

трябва да минем на намалено работно време, обаче не са ми ясни някои неща:

- можем ли да го въведем от утре примерно или трябва да е от 1-во число на месеца? ако го въведем от утре, как ще изчислявам после заплатите?
- как изобщо се изчисляват заплатите в тоя случай, по - точно как трябва да бъде записано в програмата? то сумата ми е ясна, ама работни дни в месеца, отработени дни в месеца и т.н.?
- после вече как се оформят трудовите книжки с това намалено време?
- болничните как се плащат?
- и съответно това ще намали и обезщетението в бюрото по труда, ако се стигне до там?
Значи още 8...
О, много благодаря! Но пак не мога да преценя колко остават :( шефа иска да се възползва от максималния брой.....
Да, и от 29.08 до 04.10 сме прескочили 30-дневния период, което би трябвало да значи, че можем да съкратим повече от оставащите 4 (оставащи 4 до 9, за да не попаднем в масово съкращение).
Да, така е

Да, но как да тълкувам? Според мен сме тук:

"г) най-малко 20 в предприятия, независимо от броя на работниците и служителите, за период 90 дни."
Ние сме 30-тина човека.
Предполагам, имате предвид да не попаднете в масово уволнение

Да, точно така.