така де, правилен въпрос - за декларация 6... декларация 1 я върнаха и така разбрах всъщност, че съм сбъркала
Здравейте, проблемът е следният:

Трябва да изплатя обезщетение по чл.222 за последните 5 дни от м. май. Сложила съм обаче в картона като обезщетение по друг член и цифрите са съвсем различни. Как да оправя грешката сега - ако подам коригираща, какво ще коригират от НАП, защото това де факто му е втора декларация 6 за м. май?
Не, полето точно под полето "файл", отляво.
Точно, какво означава това в крайна сметка, с другия ми подпис такова нещо не излиза и просто не знам какво да правя?
Това поле "подпис", което е  точно под полето за избор на файл.
Здравейте,

искам да подам декл. 1 с ел. подпис и виждам някакво ново поле "подпис" (това под избор на файл), в което знам какво да "сложа"?!
С ел. подпис на другата фирма няма такова нещо....
На теория ми е ясно, но на практика - ако под един месец се разбира периодът 13.01. - 12.02, то значи дължа само за дните от 13.01 до 21.01.
Така ли, не е ли дължимо за периода 13.01. - 12.02?
Здравейте, имам следния случай:
Работникът е съкратен по чл. 328, считано от 13.01. Дължа му обезщетение по чл. 222 за незапочване на работа до 1 месец. но от 22.01 до 20.02 той е представил болнични. В такъв случай му дължа обезщетение само за дните от 13.01 до 21.02? За дните в болничен не се дължи?

Да, но програмата намалява дните автоматично в личния му картон, както и позволява ръчно да ги преправям...
Здравейте, имам работник освободен от 21.01, донесе болничен от 21.01 до 23.01 и въпросът ми е как трябва да му отбележа дните - до 20.01 са 13 работни дни, а неработните колко трябва да са - 6 дни (и 3 дни болничен) или само 9 неработни?
Заповедта е от 18.01, подписана и получена от работника на 18.01., по чл.328, ал.1, т.2. Аз реално болничен при мен нямам, но работника се обади, че е в болница от 21.01 и ще донесе листа другата седмица като го изпишат. Аз още не съм пуснала уведомление до НОИ, защото не съм сигурна, че мога да прекратя договора....
Здравейте,

прекратяваме договор на работник от 21.01., но от същата дата той носи болничен. Какво следва - аз мога ли да прекратя договора или трябва да изчакам болничния да свърши?
И още нещо, това че нямам черно на бяло искане за предоставяне на документи по чл. 333, т.е. не му е връчено такова, това ще е проблем? Само декларацията му по чл. 333 и тази рецептурна книжка не са ни основание да го съкратим без проблем?
Това, което смятаме да направим сега е да му връчим заповед по чл.344 ал. 2, с която да отменим тази за съкращение, и мога ли в същото време да му връча искане в тридневен срок да представи по-горните документи?
А какво да изискам в такъв случай, адвокатът ни нищо не каза, че не е.......
С рецептурна книжка от 28.01.2010, а при назначаването си на 01.02.2010 е донесъл медицинско, че е абсолютно здрав. Вчера говорихме, че заповедта му е невалидна, и той собственоръчно си пусна молба за отпуск за 3 дни, един вид по този начин приема, че заповедта не влиза в сила....
Здравейте, има ли начин да се отмени заповед за уволнение с друга заповед от управителя? На 11.01 връчихме заповед за съкращение на работник, който пък в същото време декларира, че е болен от диабет и де факто нямамме право да го съкратим. Но заповедта, подписана от и от него си остана в него, и въпреки че му казвам, че при това положение е невалидна, той претендира, че е валидна и държи да си получи трудовата книжка и после, беж при адвокат...... Грешката е моя, че не си взех неговото копие, но има ли начин сега да отменим тази заповед?
Здравейте,

предстоят ни съкращения, но един от работниците е със захарна болест. По закон сме длъжни да изискаме документи, които той надлежно представи, но впоследствие реши, че един вид "не желае" да се възползва от закрилата на кодекса, а да бъде съкратен и да може да се регистрира в бюрото по труда ида получава паричното обезщетение оттам. По какъв начин може да се оформи това документално, да гарантира той, че няма да има претенции към нас? Ако просто оттегли документите и подпише декларация по чл.333?