Въпроси за Декларации Обр.1, 3 и 6 (архивирана)

16.02.2017, 16:34 467521 1127

#340 | 16.02.2017, 16:34
Публикации: 151 / 7
Всички ли попълвате кл. 29?
Трябва ли корекция на декл. 1, ако не е попълвана кл. 29 за 2016 г.?
#341 | 16.02.2017, 16:50
Публикации: 1712 / 207
Чак корекция?
За Ваше успокоение погледнете ДР от Наредба Н-8:
§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" от декларация образец № 1 се определят, както следва:
10. от брутното трудово възнаграждение в т. 29 от декларацията и размера на вноската за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" в т. 30 от декларацията.
Но обърнете внимание на ал.2 за 2017 г.:
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) Всяка от определените по реда на ал. 1, т. 2 - 10 осигурителни вноски и вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", за сметка на осигурителя/работодателя и за сметка на осигуреното лице, се закръгляват поотделно, по реда на чл. 3 от Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация, приета с Постановление № 233 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 68 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2016 г.).
#342 | 16.02.2017, 17:20
Публикации: 151 / 7
От последното разбрах, че всички вноски се закръгляват поотделно. Ако ги има. Каква е връзката с попълването на кл. 29, особено като кл. 30 е нула?
Едни попълват тази кл. 29, а други - не. Едни програмни продукти попълват кл. 29, а други - не. Някак си, не мога да приема, че е по-добре да е попълнена, отколкото - не. Въпросът е дали трябва, като "За 2016 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"?
#343 | 16.02.2017, 17:36
Публикации: 12096 / 2224
Въпросът е дали трябва, като "За 2016 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"?
Указания за попълване на обр.1

Скрит текст :

Излиза, че трябва. Преди имаше друг текст, според който кл.29 имаше връзка с това дали се плаща или не ФГВРС.
#344 | 16.02.2017, 18:56
Публикации: 9537 / 1621
Каква е връзката с попълването на кл. 29, особено като кл. 30 е нула?

Нулевата ставка на вноската за ф.ГВРС не означава, че при обявяване на работодателя в несъстоятелност работниците няма да получат нищо от този фонд. При определяне на вземанията на работниците  се вземат данните именно от т.29 на Д1.
В този смисъл - все още е задължително подаването на декларация по Закона за ГВРС, ако назначавате на ТД собственик, жена му, детето му...
#345 | 16.02.2017, 19:35
Публикации: 151 / 7
Информация за размера на гарантираните вземания се взема от справка, която работодателят изготвя в случай на несъстоятелност, а не автоматично от декл. 1, която ще съдържа само начислени, но не и изплатени брутни възнаграждения.
#346 | 17.02.2017, 08:39
Публикации: 1712 / 207
Колеги, съгласно НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗБОР НА ОСИГУРЯВАНЕ, ВНАСЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ВНОСКИТЕ ЗА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" И ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ в:
Чл. 3. (1) Задължителните осигурителни вноски и вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" се изчисляват, както следва:
(2) Вноските по ал. 1 се изчисляват до втория знак след десетичната запетая, за всяко осигурено лице поотделно, като закръгляването им се извършва по следния начин:
1. когато третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра след десетичната запетая остава непроменена;
2. когато третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая.

Това означава ли, че ако в колона 34 от ВРЗ имам двама души със сума ХХХ,64 и ХХХ,74 и общата ми сума е ХХХ9,19, данъкът може да е ХХХ,91?
Някак не мога да го приема това за приемливо.  :(
#347 | 20.02.2017, 16:37
Публикации: 151 / 7
В този смисъл - все още е задължително подаването на декларация по Закона за ГВРС, ако назначавате на ТД собственик, жена му, детето му...

Според указанието за попълване на декл. 1, кл. 29 се попълва и за лицата по чл. 7, т.1-3 ЗГВРСНР (съпрузи, роднини по права линия и т.н.), т.е. за всички по трудови правоотношения.

Правилно ли съм разбрала?
#348 | 22.02.2017, 11:40
Публикации: 2 / 0
Здравейте, хвала на всички, които отговарят компетентно тук! Имам нужда от съвет за следното: Като СОЛ подавам Декл. 1 за ноември 2016 в електронния портал на НАП, но без да искам маркирам квадратчето "Не е необходимо подаване на Декл. 1", вместо това за Декл. 6. Следствието е, че наредените суми не се разпределят както трябва и аз по този начин установявам, че има грешка чак през януари 2017, при което подавам Декл. 1 за ноември 2016 на 12.01.2017. Финансовата година обаче междувременно е приключила и макар в системата да пише, че декларацията е приета, преведените суми си висят. Може ли да се оправи тази каша, евентуално при годишното изравняване? Благодаря предварително!

Здравейте пак, някой има ли идея как да си изчистя горното объркване?  :blink:
#349 | 22.02.2017, 12:33
Публикации: 2 / 0
Здравейте. Осигурявам се на 4 часа за 250 лв като технически сътридник. От този тази година има ли увеличение в осифурителната сума или остава същата?
#350 | 23.02.2017, 23:12
Публикации: 202 / 7
Здравейте!

От тази година освен с код "търговия на едро" и процент за трудова злополука за тази дейност 0,7, имаме назначен и с код "търговия на дребно" и там този процент е 0,5. Но в  полето данни на фирмата мога да избера само един от двата. И поради това ми се струва, че ми се получават разминавания със стотинки в ДОО изчилено със счетоводния софтуер при 0,5 за тази длъжност и съответно с програмата на НАП, която е зададена да работи с 0,7.
Как се процедира в този случай? Мерси.
#352 | 01.03.2017, 16:13
Публикации: 3 / 0
Здравейте!
Имам едно запитване относно декларация 1.
Имаме служител, който до края на февруари е на една длъжност и от 01.03.2017 год. е преназначен на друга. Въпросът ми е при подаване на Д1 за месец февруари трябва ли да посочвам последен ден в осигурява 28.02.2017 год. и по-точно в кл. 15.1 на програмния продукт трябва ли да посоча код 1 или си остава код 0?
Благодаря предварително!
#353 | 01.03.2017, 16:15
Публикации: 12096 / 2224
Нито лицето има последен ден в осигуряване, нито прекратяване , за да попълвате 15.1.
#354 | 01.03.2017, 16:15
Публикации: 9537 / 1621
Не е необходимо да попълвате дата в т.15. Нали няма прекъсване в осигуряването.
#355 | 01.03.2017, 16:18
Публикации: 3 / 0
Не няма прекъсване. Просто е преназначен.
#356 | 09.03.2017, 14:31
Публикации: 314 / 38
Здравейте,

Бихте ли ми казали с какъв код за вид осигурен би следвало да се подаде Д1 на лице осигурено на максимален доход по трудово отношение, което има и ДУК (за който реално искам да подам Д1)?

Мисля че правилния отговор е код 10. Без значение дали по този ДУК има осигуровки или не. Все си е код 10.
Мисля че от миналата година беше заличен код 21 и 23.

Ще се радвам да ми кажете дали съм прав или за пореден път съм проспал нещо свързано с осигуряването.

#357 | 09.03.2017, 14:37
Публикации: 12096 / 2224
10 , а 22 и 23 си ги има, но са за други цели. :smile1:
#358 | 09.03.2017, 14:41
Публикации: 9537 / 1621
Виж дали не попадаш в чл.3, ал.10, т.1 от наредбата.
Не съм наясно дали ДУК се тълкува като "възнаграждение за работа без трудово правоотношение".
#359 | 23.03.2017, 13:31
Публикации: 9 / 0
Здравейте! Подавам корекции на декл. 1 за едно лице за месеци 09, 10, 11, 12.2016 г., по предписание на НОИ, като корекциите са само в т.14 и т.15, тъй като лицето е използвало неплатения си отпуск със стаж при предходен работодател и ползвания такъв при нас трябва да е без стаж. Декларирам липса на основание за подаване на декл. 6. Приета ми е само декл. 1 за 10.2016, а останалите са отхвърлени поради "Липсва или е отхвърлена декл. 6 за периода с код за вид плащане 5 или 6". Проверих ги - не са отхвърлени, приети са си....Имате ли идея на какво се дължи това или къде да търся грешка?
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група