Въпроси за Декларации Обр.1, 3 и 6 (архивирана)

21.02.2018, 08:52 441586 1127

#460 | 21.02.2018, 08:52
Публикации: 8 / 0
Не ми дава грешка в декларацията, а в подаването.
#461 | 21.02.2018, 20:57
Публикации: 22 / 0
Да попитам.Уведомлението по чл.62 е подадено 04.2017 с код по КИД 0113,а Д1с 0111( по невнимание) и така  на хартия я подавам до декември вкл. Февруари с ПИК подавам и виждам грешката и я подадох с верния.Ще имам ли проблем и защо като подавам на хартия цялата 2017 не  се  вижда грешката.Какво да правя друго освен че я поправих.Ще има ли глоба или нещо от сорта?Благодаря.
#462 | 21.02.2018, 21:00
Публикации: 254 / 17
Не, за какво да има глоба?
#463 | 21.02.2018, 21:07
Публикации: 22 / 0
Ще има ли проблем лицето назначено по ТД с тези грешно подавани Д1
#464 | 21.02.2018, 21:11
Публикации: 254 / 17
Ще има ли проблем лицето назначено по ТД с тези грешно подавани Д1

Нали сте ги коригирали

#465 | 21.02.2018, 21:12
Публикации: 254 / 17
Ако не сте коригирайте онлайн и готово
#466 | 21.02.2018, 21:16
Публикации: 22 / 0
Благодаря Ви.Лека вечер.
#467 | 06.03.2018, 10:53
Публикации: 1 / 0
Здравейте ,
искам да попитам  подадена декларация 1 за минал период ,след една корекция е подадено заличаване . Сега какъв редът -да подам нова или отново коригираща?
#468 | 06.03.2018, 11:01
Публикации: 11944 / 2180
След заличаването няма какво да коригирате - редовна.
#469 | 27.03.2018, 22:22
Публикации: 2 / 0
Здравейте, имам следният казус. Пропуснала съм да подам Декларация обр. 6 само с данък за  м. 01.2018 г. . Нямам друг персонал и трябваше да подам само един данък. Не знам сега как да постъпя - да я подам сега или има вариант да я пусна следващият месец - все едно заплатите са платени през месец  март заплатите.  И другият проблем е, че данъка е внесен в бюджета.
#470 | 27.03.2018, 22:28
Публикации: 6679 / 661
Това, че данъка е внесен не е никакъв проблем. Той стои надвнесен.
#471 | 27.03.2018, 22:38
Публикации: 2 / 0
ами чудя сега ли да я подам  или в началото на април
#472 | 30.03.2018, 17:43
Публикации: 314 / 38
За едно лице имам ТД в една фирма и ДУК в друга фирма. Има болничен 14 р.дни, съответно по ТД осигурителния доход е под максималния, но по ДУК дори с болничния е над максималния.

Например по ТД:
МОД 1299, р. дни в месеца 21
отработени 7 дни - 700 лв с включен клас
3 дни от раб-л - 210 лв
=> осигуровки соц. и здравни върху 910 лв

ИМА ли 4,8 върху 510 за дните с обезщетение от НОИ при положение, че:

По ДУК:
 МОД 1008, р. дни в месеца 21
за отработени 7 дни - 1700
3 дни за работодател - 510 лв

Или по ТД начислявам здравните за дните с обезщетение , а по ДУК -не?

Следвайки ЗЗО чл. 40, ал. 1, т. 6, която препраща към КСО чл. 6, ал. 11 вече много се замотах

Следва ли изобщо в която и да е от фирмите да начислявам здравните върху 510, при положение, че ще внеса осигуровки върху 2600 сумарно
#473 | 10.04.2018, 12:19
Публикации: 11 / 2
Здравейте, сега установих, че съм пропуснала да подам годишна декларация 6 на самоосигуряващо се лице само за здравно за 2016 г. Давностният срок за санкция 1 година от 01.05.2017 г. ли се брои
#474 | 10.04.2018, 16:28
Публикации: 2 / 0
Давностният срок пише да е две години:
Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 1986 г., доп., бр. 102 от 1995 г. и бр. 12 от 1996 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., в сила от 12.08.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 06.03.2018 г.) Не се образува административнонаказател но производство, а образуваното се прекратява, когато:
а) нарушителят е починал;
б) нарушителят е изпаднал в постоянно разстройство на съзнанието;
в) това е предвидено в закон или указ.
Не се образува административнонаказател но производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението, а за митнически, данъчни, екологични и валутни нарушения, както и по Изборния кодекс, Закона за политическите партии, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за платежните услуги и платежните системи, Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB, L 173/1 от 12 юни 2014 г.), Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, част втора, част втора "а" и част трета от Кодекса за социално осигуряване, Кодекса за застраховането и на нормативните актове по прилагането им и по Закона за регистър БУЛСТАТ - две години.
#475 | 16.04.2018, 12:53
Публикации: 149 / 10
За корекция на Д6 в намаление само  на данъка по чл. 42.
Подавам Д6 с код корекция  с двете колони - с осигуровките  и верния данък или първата колона празна и  втората колона с данъка или само една колона с данъка?
#476 | 16.04.2018, 14:03
Публикации: 261 / 24
Само данъка.
#477 | 23.04.2018, 10:56
Публикации: 24 / 0
Здравейте,
попълвайки декларация обр.6 за СОЛ съм объркала графите със задължения за ЗЗО и ДЗПО.  :blush:   Тоест в едното имам намаление на декларираните задължения, а в другото увеличение. В този случай трябва да подам две декларации ли - една с код К за намаление на задълженията по ДЗПО и една редовна, с която да увелича размера на задълженията за здравни осигуровки? Тона ли е начинът или има друг вариант?
#479 | 23.04.2018, 11:24
Публикации: 24 / 0
Благодаря, ДаниЕ.  :flowers:
Мислех, че този номер само аз мога да го свърша.  :blush:

А колко дни отне коригирането на сгрешените стойности? Питам, за да знам дали ще успея да се включа в срока за подаване на правилната?
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група