Физическото Лице / със същият КЕП ,като упълномощено лице /
си подава без проблем ГДД  чл 50 ,както и Годишната декл 6 код 13!
 ООД  е титуляр на КЕП.
Единият от управляващите като Физ Лице  ползва същият КЕП като упълномощено лице.

Искам да попитам дали се различава достъпа до ел услуги на ФЛ и на упълномощените лица?

От дни се лутам и немога да открия къде с КЕП като ФЛ да подам
заявление Приложение 3 към чл 4 ал 5 !!!!
Физическото лице иска да прехвърли партидата си от УПФ към ДОО
Тази услуга я намирам описана в списъка за Фл ,затова питам!
ето ,за тази става въпрос !
 Кое трябва да се чекне за да стане активна?

19.    Приемане на заявление за промяна на избора за осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд във фонд "Пенсии"

2598 Заявление за избор за промяна на осигуряване на основание чл.4б от КСО
 (предоставя се само с КЕП на задължено лице)

20   Приемане на заявление за промяна на избора за осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" и във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69”   
2599   Заявление за избор за промяна на осигуряване на основание чл.4в от КСО  (предоставя се само с КЕП на задължено лице)

Благодаря предварително!
здравейте ,
и аз снощи четох статията ,за която ви пращам линк.
Ние също имаме майка  на две деца ,която си е в къщи !
Ще следим темата,дано и други колеги да се включат. https://dh-law.bg/noi-dylji-obezhtenie-pri-gledane-na-dete-i-blizyk-po-vreme-na-karantina/
а има ли давност ?
т.е тази година в ГДД чл 50 на ЕТ  в таблица  Т2 за определяне окончателният размер на осигурителният доход
 на  ЗОВ да добавя в колона 3 дохода му от пенсията за текущата 2019 година и 2017 година,ли
докато сме в темата за СОЛ ,
на СОЛ /  ЕТ  / , пенсионер  ,който се осигурява само здравно, в таблица Т2 за ЗОВ  в ГДД  по чл 50 за 2017 видяхме ,че е
пропусната да се сумира в годишният доход пенсията му!

какво да правим?
Благодаря ,предварително!
Искам да споделя с вас следният казус:
Фирма вносител доставя с договор стока за обект в строеж.
По договор количествата са уточнени по спесификация,разделена на три етапа.
Описано е в договора как ще се поръчват ,плащат и срок за доставка .
****Първата доставка е поръчана ,платена на 100 % ,и получена - фактурирана!!!
****Втората е поръчана ,платена на 70 % авансово ,  30 % е платено от клиента преди физическата доставка на обекта - фактурирана !!!

Тук е мястото да кажа ,че срока на производство и доставка на стоката е от 60-70 дни.

За да върви обекта в срок  и да не спира работата ,всяка следваща поръчка се прави почти с получаване на предната.

***** Трета доставка.  по схема на плащане -  идентично с втората.
Но, докато дойде стоката обекта се замръзява от инвеститорът и фирмата изпълнител ,която се явява нашият клиент , няма средства да доплати остатъка от 30 % .
Тъй като нямаше  яснота кога ще се довършва обекта, дали ще се продава ,и въобще какво ще се случва, ние подготвихме договор за съхранение и отговорно пазене  на стоката по трети етап при нас ,до изесняване на случая.

През годините от наша страна са изпращани писма на електронната поща ,като се опитвахме да се свържем с нашите клиенти ,но уви.

След  шест години стана ясно ,че обекта е продаден на друго лице, фирмата с която имахме договор и не финализирани взаимоотношения е обявена в несъстоятелност и т.н

Та ,въпросът ми е ,какво да правя със стоката от третия етап , която на 100 % си е   при нас ,фактурирана отдавна   и с остатък за доплащане 30%. Новият собственик си наема нови строители ,нови доставчици и т.н. Въпросният обект  вече е довършен и работи.
Извинявайте ,но току що прегледах сайта на НАП и не можах да видя къде точно е това заявление ПРИЛОЖЕНИЕ 3 чл 4 ал 5!!! Имам КЕП и искам и аз да  направя това прехвърляне. Блаогодаря!
благодаря, разбрах!
Делфин, мОже и да греша ,но разбрах ,че всяка фирма подава ,щом е изплатила доход и удържала данък.
При доходи от ПОВЕЧЕ  места на едно ЕГН  ,основният работодател прави годишно изравняване ,като подава своите  изплатени доходи ,но включва и доходите предоставени от лицето / сл бележка чл 45/от други работодатели .

Според Вас грешно подхождам,КАТО се опитвам да
1. подавам от Фирма "ХХХ"   ООД за СОЛ личен труд с код 102 и отметка ,че не е основен работодател.
и за същото лице
2. подавам от фирма " УУУ"  ЕТ ,където лицето е на основен ТД .Тук слагам отметка " с годишно изравняване и основен работодател" с код 101 , и се опитвах   да включа и първите доходи от СОЛ

Или Трябва да си ги подавам поотделни, все едно лицето не ми е предоставило служ бележка зо получени доходи от друто място
имам СОЛ личен труд в ООД.За него  с код 102 не основен работодател.

Същото лице работи в друга фирма на 4 часа с ТД.
И за двете фирми ние изготвяме справките.
Та въпросът ми е за лицето във фирмата с ТД ,
Чеквам т.7 с годишно изравняване,въвеждам данните му за ТД ,добавям работодател ,но мога да въведа само код 101 или 103.Работим с микроинвест. Пробвах и директно в програмата на НАП ,там същото!
 Дайте съвет моля, как да постъпя за лицето ,което има данни за подаване на различни основания от двете фирми обединени заедно !
 
 
аз още съм на етап подготовка на данните .
 
Проблема е решен,ура!
Благодаря на ХХХХХ ,нямаше да се сетя да търся друга актуализация!
С версия от 31.01.2020  -  9.01 даваше фатални грешки
С версията от 04.02.2020 - 9.02  вече всичко е О.К.
сега ще пробвам и нея, благодаря!
Във Фейсбук на Кик една дама имаще същият проблем,!
здравейте Колеги, изтеглих новата версия на програмата за ДДС от 31 януари .
При проверка в приложението ми дава Фатална грешка:

Проверка на файл декларация:
сумата на поле 03-31 не съответства на тази в декларацията
сумата от поле 04-41 не съответства на тази в декларацията

Преинсталирах програмката още веднъж.
Рестартирвах компютъра.
Правих записи на файловете на флашка ,на десктопа .

Какъв е проблема незнам!
при вас как е?
Ограничението не се прилага за сметката на ЕТ. Той не е отделен субект от регистрацията си като търговец. В този смисъл тегленето на пари от сметката е теглене от лична сметка
Аз дори не минавам такива операции през касата.
Когато ЕТ тегли пари за лични нужди, операцията може да бъде отразена с:
Д-т Неразпределена печалба / К-т банкова сметка с основание "теглене за лични нужди"
ЕТ, плащайки 15% данък върху печалбата е платил данъка за дивидент, който трябва да заплащат собствениците на дружества с ограничена отговорност при разпределение на печалбата за лично потребление.

въпросът ми беше относно парите на каса в Дт  501 ,от плащания в брой  .
Т.е  не са  теглени от разплащателната банковата сметка на ЕТ  . 
да, точно така " от единият джоб в другия" .

Четейки  новата разпоредба
на чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗОПБ, която гласи, че плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са на стойност под 10 000 лв., но могат да се разглеждат като част от свързани помежду си платежни операции на едно и също основание, чиято обща стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.

Имаме Едноличен търговец ,с реализирани печалби и натрупано салдо Кт сметка 107.
в същото време  салдо Д т 501.
Във връзка с новите промени в сила от 02.12.2019 ,да считаме ли че Едноличния Търговец 
не може да си вземе  печалбата от касата и да се осчетоводи вземането Дт 107 Кт 501,

ако има и стари печалби ,някои от които са и над 10 хил лв. 
Основанието винаги е едно и също.
Ако софтуерът е СУПТО, дори да не приемате плащания по банка, трябва да оставите връзката с КА, защото СУПТО търси УНП, за да издаде фактура. Без КА не издава фактура. Запознах се подробно тези дни с въпросния абсурд.
[/quote

дори да не приемам плащания в брой, дори и да дерегистрирам КА ,значи ли това ,че трябва да направя регистрация в НАП до 31.01.2020 на използвания от мен софтуер СУПТО.
За софтуера СУПТО ,който използвам и ще ползвам ,ме увериха ,че ще може да работи и без КА
Здравейте,
имаме само няколко клиенти ,които плащат в брой.
Все още сме под въпрос дали да не минем изцяло на  плащания по банков път.
1.Разговаряхме с въпросните клиенти и няма пречка  да заработим и с тях по банка.
2.Разговаряме  със софтуерната фирма и ни увериха ,че СУПТО  ще работи и без вързан към нея КА .,т.е ще позволява издаване на фактури само по банка.

Въпросът ни е за КА , договорът на който изтича на 01.02.2020 година.
Миналата година закупихме такъв ,който да може да работи и със   СУПТО
Кави стъпки е необходимо да предприемем ние като фирма и сервизната фирма ,която ни обслужва.
Благодаря предваринелно!