Да по чл73 ал 1 я направих само за тях. Отделно пуснах справка по чл.73 ал 1 за всички ГД/изтеглена от микроинвест/. Така подадените справки от фирмата станаха общо 5
Някой правил ли го е и дали е грешно? Подадох справка чл 73ал 6 /изтеглена от микроинвест/ за служителите. После подадох 2ра справка само за управителя защото при него доходите са и за 12,2019/изтеглена от микроинвест/. 3та справка за управителя и другите съдружници за дивидентите, а за единия и доход от наем/от програмата на НАП/
Ако за 12,2019  са начислени и осчетоводени с дата 31.12.2019 но изплатени 15,01,2020 включват ли се ? Според мен не.
Във връзка с един проект трябва да си изясня някои връзки по ЗМСП .
фирма ХХ  ЕООД  100% собственост на физ.лице А/няма персонал/
фирма УУ  ЕООД  100% собственост на физ.лице А /8 служители/
фирма ZZ  ООД  50.4 % собственост на физ.лице А/9  служители
От това което изчетох не образуват група , но са свързани и НЕ са партньори .За да се определи вида предприятие се сумират данните и предприятието УУ се определя като малко ,защото общо персонала надхвърля 10.Активите и оборота отговарят на критериите за микро  Как мислите?
 А ако притежава 1% от дяловете може ли да е СОЛ с личен труд във фирмата.
Тънкият момент в случая е 1 дял, Някъде пишеше над 5 дяла.
Самоосигуряващ в ЕООД .  Работи и на ТД в ООД, където е съдружник с  1 дял Може ли да се прекрати ТД и да е  самоосигуряващ   само в ООД  с личен труд. Срокът в случая за обявяване на самоосиг. пак ли е 31.01.2020 или може по всяко време на годината да се прекрати ТД и да се обяви като самоосигуряващ в ООД ,а да прекрати в ЕООД.
Благодаря на всички отзовали се по темата и ако ви хрумне още нещо пишете.
Да ,във всеки медицински софтуер /Данина,Нисет,Контракс и др./ , с който работят в доболничната помощ-ОПЛ, специалисти, мед. центрове има тази опция за издаване на фактури  и кредитни към НЗОК. Другите си ги пишем от кочан с касов бон.Не са регистрирани по ДДС, защото здравните услуги са освободени. ВЪПРОСЪТ МИ Е -трябва ли да се регистрира това ОЛЕКОТЕНО СУПТО и до кога..
 Ама много съм зле с това СУПТО. Моля  нека се включи и някой занимаващ се с ОПЛ, лекари специалисти  или медицински центрове. Всички те работят със софтуер за описване на прегледите/нашите работят с Контракс/. Фактурите ги получават от Здравна каса по електронен път, слагат им № и ги пращат пак в Здравна каса.  В софтуера им освен медицинска документация  има опция за писане на фактури/ празна бланка ф-ра за попълване, но задава пореден №/ и сме писали на физически лица- за прегледи или медицински или фирми за профилактични прегледи. Едни плащат на каса ,други по банков път. Този софтуер СУПТО ли е и трябва ли да се декларира в НАП.
Данък личен труд в Д6 за месеца е с код 8 ?
А да ,сега си видях грешката ,ама нали се занимавам само  с лекари всичко ми избива на здравно. И един страничен въпрос-командировъчните на СОЛ във връзка с личен труд са принципно като на тези на ТД/не се декларират, не се облагат/ само в код 10500 и  41200 на ОПР в НСИ
Каква Ви е идеята да не вадите ЗОВ от сумата за получаване и защо има опция само за ЗОВ , а не и другите ДЗПО,ДОО ? И нещо се обърках ,ако сте му внесли през фирмата ЗОВ на СОЛ после СОЛ как ви ги възстановява. Осигуровките на СОЛ по ЕГН , а данък лич.труд през ЕИК?  Предполагам лич. труд през 602 е аналитично на всеки съдружник и управителя. Лич.труд на управителя  е в код 1600 в справката за труд  , а в ОПР в 31120/разходи за ГД и хонорари/ нали ?
В доп.разпоредби на ЗДДФЛ т 26 и)  пише че личния труд се отнася за съдружници с повече от 5на 100 от капитала , т. е ако притежава 1дял не може да е самоосигуряващ с личен труд.Така ли е ?  Не пише така обаче в КСО чл4 ал 3 т 2
Прочетох цялата тема и особено последните отговори. От 01.7.2019 имам СОЛ с личен труд и  Микроинвест ми прави ведомост на самоосигуряващ ,като от сумата за личен труд/1250/ си вади осигуровките/върху 1250/  и авансовия данък и посочва чистата сума за превод по сметка. Данъка е  в 31А на Д1/код 12/. В Д6 включва само данъка - код 8 т.16 .
604/493 личен труд 1250лв
493/    461/1   ДОО
493/    461/2   ЗО
493/    461/3   ДЗПО
493/454           ДОД
493/503           чиста сума
Виждате ле някъде грешка?
В едно тълкуване пише:" Реално положеният личен труд трябва да е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на ЗСч, отразяващ вярно счетоводната операция" Какъв документ  визират според вас  ?
Отново повдигам темата. При трима съдружници/единия е вписан като управител/, другия притежава  1дял , третия 1/3 дялове , всички да са самоосигуряваши с личен труд. Как се оформя личния труд- решение на ОС ? Какво издават като документ при получаване на парите от личен труд? Освен това искат да им внасям личните осигуровки  и данъка и да им превеждам на карта остатъка от личния труд/за да няма довнасяне с ГДД/. Май не е много редно  но кой ще го направи на проблем?
Смятате ли че може да се ползва амбулаторен лист от очен лекар ,че лицето има зачервяваве и сълзене при работа с компютър и се препоръчва преустановяване работата с компютър да дълъг период от време./невъзможност за извършване на работата/. Къде в този случай бих била уязвима?
Освен лицето/ което няма да го прави на проблем-идеята е негова/ ,някоя институция би ли се заинтересувала от случая и искала документи, напр. Инспекцията по труда
Споделете мнение или опит за: имам служител ,който иска да бъде освободен по чл 328 ал 1 т,5 /. при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата/    или т,12/при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.  Някой може ли да ми разтълкува какво включват  тези точки. Лицето работи като медицински секретар т.е  пише в компютъра това което диктува доктора. Не мога да променя ДХ/ например да искам сертификат за нещо/ защото имам и друг служител на същата длъжност. Дайте съвет?