Наистина много странен въпрос, ако идва от счетоводител.
Въпросът ми е първичен. Нямам подобен случай и реших да се консултирам със специалисти.

Разбрах, защо има право.
Благодаря Ви!

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО

И съгласно чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от КСО  и чл. 162 от КТ

ок, Благодаря Ви!
Здравейте, имам назначен пенсионер от 1 месец, който днес ми предостави болничен лист за 14 дни /предполагам е с КОВИД/
Има ли право на болничен се чудя??? - преди да го назнача аз си е стоял вкъщи и си е ползвал пенсийката?
Мисля, че 96.09 е по-добре.
Благодаря Ви!
Здравейте, кой  КИД за масажни услуги е подходящ? 96.04 или 96.09
Предполагам, искате да кажете че има фактури за придо идването на стоките :) , а все още няма разход. Признаването на разхода е свързано с други неща (напр. с продажба, влагане...), а не с осигуряването на собственика.
Съвсем друг въпрос е дали покупката на стоки е дейност или не. В повечето случаи се смята. Е, ако е една покупка, може да си затворите очите. Но ако е пазарувал десетина пъти...
Наличието на дейност не е наличие на приходи. Тя е по-широко понятие от това да се реализират приходи. Според мене е следвало да се подаде ОКД5 още преди започване на тези действия по закупуване на стоки и прочие други разходи. Няма причина разходите да не се признаят, но биха се търсили осигуровки за този период.
За пореден път, благодаря :)
Здравейте, регистрирана фирма тази година, но все още няма дейност. Собственикът е закупил стока и има фактури за разход, но все още не планува да стартира обекта.
Кога е редно да се пусне ОКД 5 и тези фактури за разходите ще бъдат ли признати?
Благодаря Ви!
Съвсем правилно. Защо си толкова неуверена в себе си ?  :flowers:
И аз не зная. Имах нужда от потвърждение.
Много благодаря за отзивчивостта!
Сама сте си отговорили.  :smile1:
Делфинче, благодаря! Счет. записвания тези ли трябва да бъдат: Дт 411 Кт. гр 70 и Дт гр. 50 Кт 411
Здравейте, как е редно да се осчетоводяват приходи от посредничество?
Клиент има договор за посредничество с фирма /продава услугите и/ и получава комисионна от това. След всяка продажба на услугата, издава фактура за комисионните към Възложителя по договора. Посредникът не е регистриран по ЗДДС и във фактурата не се начислява ДДС.
Все си мисля, че получихте достатъчно отговори. И за ЕТ, и за ЗП, и за ФЛ.
Вложените лични средства си осчетоводяват точно като такива - като задължение по разчета със собственика.
В тези случай не водим и сметка "Печалба от минали години" - когато след ГФО и ГДД има кредетно салдо по 123, то се прехвърля към разчетите със собственика.
Чисто документалното оформяне - чрез ПКО, вносна бележка или платежно нареждане. Не е нужен договор, решение или нещо друго.
Много, много благодаря!
Моят съвет е да прочетете този член от ТЗ и да прецените дали изобщо се отнася за ЕТ.
Прочетох го и виждам, че се отнася само за ЕООД и ООД, Но се чудех как се оформят тези лични средства на ЕТ-то, което ги влага в дейността си.
Може ли съвет?
ЕТ, съставящо баланс, при нужда от допълнителни средства за дейността, може ли с протокол по чл. 134  от ТЗ, да захрани банковата си сметка - 503/493?
Задължения към собственика?
А, това мнение от статията - как го тълкувате?
Най-долу, в частта където пишат за баланса.
Здравейте, при съставяне на баланс на ЕТ, тъй като той няма основен регистриран капитал, личните му средства намират ли отражение в баланса, като печалба, резерв или нещо друго? (По-точно лични средства, които са обложени с данък, но иска да ги ползва в дейността си).


Подозирам, че доходът, който си е взел не е отразен.
Началния баланс, от който тръгвате трябва да бъде равнен.
Имате предвид дохода деклариран в декларацията за 2020 год?
Както при ЕТ- разчет със собственика - 496 или 493- колкото да се равни баланса.
Благодаря!