И кой го допусна това ?
Ами защо тогава ми давате съвет как  е трябвало да бъде през гр.60? Закривам 613 с 209 и толкова.
Благодаря
Но нямам записвания през група 60.Директно 613/401 401/503.Защо трябва през 60 група след като не е разход мин.година.
Здравейте. Миналата година бяха извършени разходи във връзка с бъдещ ДМА - нова ел.инсталация.Сега вече актива дойде, въведохме го в експлоатация и понеже е по проект ел.инсталацията е нов ДМА , който ще амортизирам.Приключих с-ка 613 така :
602/613  209/602 .Правилна ли е тая операция?
А ще декларираме изплатените 2024 г .през 2025 г.Нали?
Трябва ли да декларираме като необлагаеми доходи в справка 73-6 изплатените командировъчни пари на служители си през 2023 г. над 1000 лв.? Много противоречиви мнения има , а срока наближава.
И за да не отварям нова тема трябва ли да декларираме дневните ком.пари на служителите си в справката? Както го разбирам се декларират само на лица, които не са в трудово правни отношения. Обърках се съвсем.
Възстанових на двама работници ДДФЛ през м. 12,които си ги получиха със заплатите през м.01.2024.И не знам как да попълня Д1 и Д6 за м.12.ДДФЛ е по голяма сума отколкото дължат за месеца. За първи път ми е.
И отново декларираме касова наличност.Нали !
Ето че не съм била права.Благодаря ви.
Здравейте колеги , не съм била в такава ситуация и искам мнение от вас. А тя е:
м.11 -1000 лв възстановяване на ДДС
м.12 - 33000 лв .възстановяване на ДДС
м.01 - 22000 лв внасяне
м.02 - 40000 лв. възстановяване на ДДС.
Кога ще приключи процедурата по възстановаване ? Според мен м.03 и тогава ще искам възстановяването.Права ли съм?
А зп имат ли право на преотстъпен данък?
А как тогава осчетоводявате протокола ?
Защо ще осчетоводявате фактурата? И защо въобще са ви я издали? Правите си протокол по  чл. 117 м януари и пазите абсолютно всички документи , доказващи сделката най вече кога е пристигнала стоката при вас. И кога е тръгнала от доставчика ви - тогава е дан.събитие.
Данъчното събитие е когато дойде стоката т.е 01. 2024
Благодаря ви. Вероятно така ще постъпим.