Благодаря ви.
Като продукция съм я заприходила тогава, защото ние ги произвеждаме.И сега стои в с-ка 303.
И аз си мислех че това е начина и така ще го направя.
Той иска от мен да е произведена 2021 на хартия.Какво да го питам.
Здравейте, Фирмата е произвела машина през 2011 г. с табелка ,в която се вижда и серийния номер.Реализацията й беше много трудна и затова стоя 10 г.Но сега се намери клиент.Шефа не желае да се вижда на табелката,че е произведена 2011 г.Сега ще допълним и осъвременим оборудването по нея.Какво да направя, за да стане така че все едно е произведена 2021 г.
И аз моля за следната помощ.Как да актуализирам гадната Java за да си подам ДДС то.
Реже се лист ламарина в зависимост от детайлите , които са най различни.Кантар ли трябва да имаме че да теглим отпадъка от листа ? За нас това е невъзможно както и да прилагаме  някаква норма .Затова смятам, че прихода от отпадъка ми е печалба ,защото отпадъка е в себестойността на продукцията.Сигурно в други бизнеси е възможно да се определи частта на отпадъка , да се заведе като такъв и да се отпише но при нас е неприложимо.
И аз така разсъждавам.Просто тия 208 лв.са си печалба и не смятам да правя нищо по изписването.Благодаря.
От сега нататък ще е така, но засега продаваме профили за 208 лв. при отчетна стойност 800 лв.
Какво да ги правя тия профили? Как да ги изписвам или да ги оставя така?
Моля за помощ.Фирмата в която работя произвежда мет.конструкции. И естествено че има отпадъци от ламарини и профили.Ние ги предаваме в пунк за изкупуване с фактура без начисляване на ДДС.Но как да го осчетоводя този отпадък - при продажбата 411/709 ,а за изписването на материала ??. Не ми се е налагало досега и моля за разяснение.
В приложението има избор - банка и в брой.В брой е" документ за изплатен дивидент". Нали от касата се изплаща само с РКО.
В " Разпределяне на печалби,облагане и изплащане на дивиденти" публикувано в Актуално.
Не би ли трябвало в приложението за разпределяне на дивиденти този документ да е РКО ?
Като какъв се осчетоводява този документ.
И последно...Всеки ден по едно решение със сума под 10000 лв. и изплащане от каса.Тогава как ще се тълкува?
Ами аз съм го разпечатала това писмо и сложила в рамка.Все пак отговаря зам.-директор на НАП .
И ще продължавам да изплащам на двама съдружници по 9025 лв.от каса при решение на ОС за 19000 лв. И продължавам да смятам че не съм в нарушение.
Аз не мисля че е така.Всеки съдружник е отделна сделка.Има разработени примери в Тита.След като дивидента е под 10000 лв .на лице може и от каса да е изплащането.Чела съм го много пъти,
защото ме касае.
Аз ли не видях досега нова декларация за авансовите вноски 2021г. или я няма още?
А амортизациите за целия м.януари ли ще са  или до 21.01?
Сега съм повече от сигурна, че не трябва да се декларират и облагат.Благодаря още веднъж.
И аз си мислех, че е така.Благодаря.