Здравейте,
За тази кредит нота не е необходимо да издавате протокол, защото няма основание за издаването му.
Благодаря!
Разходите по унищожение на стоките не са признати по принцип, или само в този случай, т.като имам обезщетение за тях?
Весела Коледа!  :smile1:

irenabrili много Ви благодаря за отговора и насоките!Бракуваните стоки и ДДС-то, което сме начислили за бракуването съм отделила в отделна с-ка, т.като знам, че те не се признават по ЗКПО. Но сега доколкото разбирам от чл.28 и разходите по тяхното унищожение също не са ми признати за данъчни цели? Правилно ли разсъждавам?
И един последен въпрос-тъй като нямам ДДС за начисляване, необходимо ли е за тази кредит нота да издавам протокол и да го включвам в дневниците?
Здравейте,
през ноември получихме стоки по ВОП. В последствие тези стоки се оказаха дефектни и вместо да ги връщаме на нашия доставчик в ЕС бе взето решение от тяхното и нашето ръководство тези стоки да бъдат бракувани на територията на България.
Бракувахме стоките в началото на декември, начислихме съответното ДДС за бракуването и платихме на фирмата, която унищожи дефектните продукти. Уведомихме нашия европейски партньор за всички разходи, и той ги прие. В последният работен ден получихме кредит нота от него, в която са включени накуп всички суми и като основание пише "Компенсация за бракуване на дефектни стоки". Какво имам предвид:
-1000 евро стойност на бракуваните стоки
- 200 евро стойност на ДДС-то за бракуването
- 300 евро разходи по унищожение на стоките
Т.е една кредит нота на обща стойност 1500 евро, без поотделно да са упоменати съответните суми.
И сега пред мен изниква въпроса как аджеба да осчетоводя това кредитно известие-с един протокол по чл.117 като си начисля ДДС само за стойността на стоките или три отделни като за сумите на ДДС-то и разходите за унищожение не начислявам ДДС?
Моля, ако някой от вас се е срещал с подобен проблем да ми помогне или да ми даде някакви насоки за мислене? :hmmm: :icon_question: :hmmm:
Т.е аз го разбирам така-ако сумата по Кт на 70201 е 1000 лв, а сумата по Дт на 70202 е 100 лв, като "Нетни приходи от продажби"  в ГДД посочвам сумата 900 лв.
Правилно ли разсъждавам, защото съвсем се обърках  :hmmm: :hmmm: като видях ГДД, която е подала колежката?
Здравейте,
от тази година имам нова фирма за приключване, която начислява отстъпките, които дава на клиентите си по Дт на сметка 70202, а приходите от продажби по 70201.
Гледам ГДД от 2017 г. колежката преди мен като  "Нетни приходи от продажби" е посочила само Кт оборот на 70201, без да приспадне отстъпките. За първи път ми се случва да се отчитат по този начин отстъпките, и не съм сигурна какво трябва да посоча в ГДД за 2018, в графата "Нетни приходи от продажба"?
Здравейте,
1. Ако командировката е с нощувка, работникът има право на 20 лв командировъчни за всеки ден от командировката. В случай, че е без нощувка - 10 лв дневни пари (командировъчни).
2. Вечерята е представителен разход, нямате право на данъчен кредит за нея. В края на годината начислявате 10 % данък върху разходите.

Здравейте,
имам следния въпрос, ако някой се е сблъсквал с подобна ситуация: адресът ни на регистрация и за кореспонденция е един и същ. Но променят името на самата улица. Трябва ли да обявим това в ТР?
Да, за съжаление на действащ договор!
Този договор въобще не излиза нито след датата на заличаване, нито преди тази дата в сайта на НАП. Преди това си се виждаше и нямаше проблеми с него.
Абсолютно ми е ясно, че програмата не може сама да го направи, но в бързината и от многото работа не сме го видяли допълнителния запис за заличаване (който не е ясно защо въобще се появява). Както и да е белята е свършена, въпроса ми е какви са стъпките от тук нататък?
Т.е няма да мога да подам ново уведомление по електронен път?
Първо трябва ИТ да ми разреши, така ли да разбирам?
Как точно става издаването на подобно предписание?
Здравейте,
при подаване на уведомленията за установяване код на работното място, програмата по някакъв начин е добавил ред за заличаване на единият от договорите и в бързината сме го подали така :blush: Сега този договор е заличен в НАП.
Каква е процедурата за възстановяване на този договор?
Някой сблъсквал ли се е с подобно нещо?
ЕООД без дейност трябва ли да подава ГОД  и декларация за неактивност към НСИ?
И мен ме интересува същото, моля някой по запознат и с повече опит по темата да даде своето мнение.
Здравейте и аз имам същия казус но незнам преди да го освободя по чл.325 т.9 трябва ли да искам разрешение от телка да го освободя по този член.
Ще ви кажа как протече нашия случай: трябва да изчакате 14 дни от решението на ТЕЛК, в които лицето може да го обжалва. След изтичането на тези 14 дни почвате да звъните в районната ТЕЛК и да питате дали решението им е влязло в сила. Чак след това можете да освободите лицето. На мен от Инспекция по труда ми казаха, така да процедирам. Междувременно можете да поискате становище от фирмата по трудова медицина, която ви обслужва, че във фирмата няма подходяща длъжност за въпросния служител(това пак от ИТ ми казаха). В нашата фирма прекратяването на ТД стана приблизително 1 месец след решението на ТЕЛК.
Като не забравяте, че дължите и обезщетение по чл.222, ал.2 в размер на 2 БТВ, в случай че служителя е на работа повече от 5 години във фирмата.
Здравейте,
когато се променя само заплатата на лице(с допълнително споразумение), трябва ли да се подава уведомление по чл.62?
Това, което аз разбирам от ЗКПО чл.10, ал.6,че  когато не се попълват пътни листа се прилагат разпоредбите на чл.215а, ал.2, т.2 и разходите се облагат 50 на сто. Т.е когато липсват пътни листа се приема, че има и лично ползване на автомобила и тогава част от разходите трябва да се обложат с данък.
Благодаря за мнението :)
Здравейте,

имам вземания от клиенти по фактури от 2010 и 2011 година, като тези клиенти са дадени на ЧСИ. По едното дело решението е от 2012 год., а по другото от 2016 год.
Въпросите ми са следните:
1. Мога ли да отпиша тези вземания, т.като е ясно че клиентите ни няма да ни изплатят сумите?
2. В случай, че ги отпиша и евентуално в бъдеще те ни преведат дължимите суми, как ще се отрази плащането?
Имам следното питане: издавам фактура на клиент за 350 лв, но той ми плаща в брой 400 лв/защото има и старо задължение/.
Касовият бон на каква стойност трябва да бъде - стойността на фактурата, или реално платените /въпреки, че са различни суми с фактурата/?
Здравейте,

имам следния казус: от 03.01.2017 година освобождаваме лице по чл.325, ал.1, т.9. Ще му изплатим обезщетение по чл.222, ал.1, т.2 - 2 БТВ.

м.11.2015 г. БТВ - 1336,67 лв /отработени 21 дни/
м.12.2015 г. БТВ - 866,37 лв /отр.9 дни, 12 дни - болничен/
от м.01 до 01.12.2016 г. лицето е било в болничен.
От 02.12.2016 до 31.12.2016 г. му пускам 20 дни платен ГО, до влизането в сила на ТЕЛК /без да има отработен нито един ден/ - 640 лв БТВ.

Въпроса ми е за изчисляване на обезщетението по чл.222, кое БТВ трябва да взема от м.11.2015, от м.12.2015 или от м.12.2016 г?
Здравейте,

имам следния казус: от 03.01.2017 година освобождаваме лице по чл.325, ал.1, т.9. Ще му изплатим обезщетение по чл.222, ал.1, т.2 - 2 БТВ.

м.11.2015 г. БТВ - 1336,67 лв /отработени 21 дни/
м.12.2015 г. БТВ - 866,37 лв /отр.9 дни, 12 дни - болничен/
от м.01 до 01.12.2016 г. лицето е било в болничен.
От 02.12.2016 до 31.12.2016 г. му пускам 20 дни платен ГО, до влизането в сила на ТЕЛК /без да има отработен нито един ден/ - 640 лв БТВ.

Въпроса ми е за изчисляване на обезщетението по чл.222, кое БТВ трябва да взема от м.11.2015, от м.12.2015 или от м.12.2016 г?