А какъв ТД могат да им пуснат като не е ясно утре ще дойдат ли няма ли  да дойдат,ден ли ще работят, два ли или повече?
Здравейте,
имам нужда от помощ във връзка с Д1 и Д6. За първи път подавам, програмата автоматично ми ги създава, но НАП ги отхвърля.
ГД е за м.06 (от 1 до 30). Изплащаме сумата на 10.07.
Грешките с които ми ги отхвърля системата са следните:
за Д1: Декларацията е извън периода дефиниран в придружителното писмо. (Там автоматично е попълнено м.6)
за Д6: Периодът в колона 1 от декларацията (6/2023) не е в рамките на периода от протокола (01.07-31.07).
Подавам ги заедно с редовните данни на служителите, дали от там не се бърка нещо?
Здравейте,
водя счетоводството на фирма клон на чуждестранен търговец и ми изниква един казус.  Чуждестранната фирма иска служител на клона да посещава техни клиенти тук в България, които не са клиенти на клона. За тази дейност те ще му плащат комисионни изплатени през местния клон, които след това да бъдат префактурирани заедно със съответните осигуровки. Според вас трябва ли да ги третирам като услуга извършена на територията на България и да им начислявам и ДДС?
Благодаря на всички за отговорите!Безценни сте!
За ДДФЛ не съм се изразила правилно може би, лицето каза, че той ще си довнася данъка (ако се наложи) след годишното преизчисление.
Може би трябва към Декларацията от него да добавя, че не желае удържане на данък или това, че изрично не е посочено в СИС удържането му е достатъчно?
Здравейте,
за първи път се сблъсквам с граждански договор и искам да попитам дали съм разбрала правилно.
Случаят е следния: сключваме граждански договор с външно лице за изнасяне на лекция на семинар. Лицето ни донася декларация, че за месец Ноември ще бъде осигурено на максималния доход по други договори (вкл. трудови) и е с намалена работоспособност 50 на сто.
Значи според мен нямаме осигуровки за начисляване, както и ДДФЛ.
Съответно не подавам Д1 и Д6, както и Декларация по чл.55.
Т.като гражданския договор не се обявява никъде, само му издавам служебна бележка по чл.45.
Моля ви, кажете ми правилно ли разсъждавам или бъркам някъде?
Ясно, благодаря!
Благодаря за отговора!Трябва ли някъде да се отбележи, че СД е корекция?
Здравейте,

досега не ми се е налагало да правя корекция на СД, та да питам за по сигурно:
тази сутрин подадох декларацията, но преди малко ми изпатиха едно КИ от Гърция с дата 31.12. Ако издам протокола с дата 31.12 трябва да го включа в СД за м.12 и съответно да направя корекция. Трябва ли да подавам молба до НАП или директно да си подам коригираната декларация и дневници?
Здравейте,
За тази кредит нота не е необходимо да издавате протокол, защото няма основание за издаването му.
Благодаря!
Разходите по унищожение на стоките не са признати по принцип, или само в този случай, т.като имам обезщетение за тях?
Весела Коледа!  :smile1:

irenabrili много Ви благодаря за отговора и насоките!Бракуваните стоки и ДДС-то, което сме начислили за бракуването съм отделила в отделна с-ка, т.като знам, че те не се признават по ЗКПО. Но сега доколкото разбирам от чл.28 и разходите по тяхното унищожение също не са ми признати за данъчни цели? Правилно ли разсъждавам?
И един последен въпрос-тъй като нямам ДДС за начисляване, необходимо ли е за тази кредит нота да издавам протокол и да го включвам в дневниците?
Здравейте,
през ноември получихме стоки по ВОП. В последствие тези стоки се оказаха дефектни и вместо да ги връщаме на нашия доставчик в ЕС бе взето решение от тяхното и нашето ръководство тези стоки да бъдат бракувани на територията на България.
Бракувахме стоките в началото на декември, начислихме съответното ДДС за бракуването и платихме на фирмата, която унищожи дефектните продукти. Уведомихме нашия европейски партньор за всички разходи, и той ги прие. В последният работен ден получихме кредит нота от него, в която са включени накуп всички суми и като основание пише "Компенсация за бракуване на дефектни стоки". Какво имам предвид:
-1000 евро стойност на бракуваните стоки
- 200 евро стойност на ДДС-то за бракуването
- 300 евро разходи по унищожение на стоките
Т.е една кредит нота на обща стойност 1500 евро, без поотделно да са упоменати съответните суми.
И сега пред мен изниква въпроса как аджеба да осчетоводя това кредитно известие-с един протокол по чл.117 като си начисля ДДС само за стойността на стоките или три отделни като за сумите на ДДС-то и разходите за унищожение не начислявам ДДС?
Моля, ако някой от вас се е срещал с подобен проблем да ми помогне или да ми даде някакви насоки за мислене? :hmmm: :icon_question: :hmmm:
Т.е аз го разбирам така-ако сумата по Кт на 70201 е 1000 лв, а сумата по Дт на 70202 е 100 лв, като "Нетни приходи от продажби"  в ГДД посочвам сумата 900 лв.
Правилно ли разсъждавам, защото съвсем се обърках  :hmmm: :hmmm: като видях ГДД, която е подала колежката?
Здравейте,
от тази година имам нова фирма за приключване, която начислява отстъпките, които дава на клиентите си по Дт на сметка 70202, а приходите от продажби по 70201.
Гледам ГДД от 2017 г. колежката преди мен като  "Нетни приходи от продажби" е посочила само Кт оборот на 70201, без да приспадне отстъпките. За първи път ми се случва да се отчитат по този начин отстъпките, и не съм сигурна какво трябва да посоча в ГДД за 2018, в графата "Нетни приходи от продажба"?
Здравейте,
1. Ако командировката е с нощувка, работникът има право на 20 лв командировъчни за всеки ден от командировката. В случай, че е без нощувка - 10 лв дневни пари (командировъчни).
2. Вечерята е представителен разход, нямате право на данъчен кредит за нея. В края на годината начислявате 10 % данък върху разходите.

Здравейте,
имам следния въпрос, ако някой се е сблъсквал с подобна ситуация: адресът ни на регистрация и за кореспонденция е един и същ. Но променят името на самата улица. Трябва ли да обявим това в ТР?
Да, за съжаление на действащ договор!
Този договор въобще не излиза нито след датата на заличаване, нито преди тази дата в сайта на НАП. Преди това си се виждаше и нямаше проблеми с него.
Абсолютно ми е ясно, че програмата не може сама да го направи, но в бързината и от многото работа не сме го видяли допълнителния запис за заличаване (който не е ясно защо въобще се появява). Както и да е белята е свършена, въпроса ми е какви са стъпките от тук нататък?
Т.е няма да мога да подам ново уведомление по електронен път?
Първо трябва ИТ да ми разреши, така ли да разбирам?
Как точно става издаването на подобно предписание?
Здравейте,
при подаване на уведомленията за установяване код на работното място, програмата по някакъв начин е добавил ред за заличаване на единият от договорите и в бързината сме го подали така :blush: Сега този договор е заличен в НАП.
Каква е процедурата за възстановяване на този договор?
Някой сблъсквал ли се е с подобно нещо?
ЕООД без дейност трябва ли да подава ГОД  и декларация за неактивност към НСИ?