Ако и двамата работят на трудов договор дохода и на двамата ли се вписва ?
Ако договора за ипотека е сключен преди брака семейството може ли да ползва данъчно облекчение ?
Някой попълвал ли е Декларация по чл. 50 ЗДДФЛ Приложение 10, допуска ли ви да попълните Част VІІІ - Ползване на данъчните облекчения? Доста време си играх, но не можах да попълня клетката за платените лихви по ипотечен кредит
Лице, на което не му достигат 3 точки за ранно пенсиониране може ли да си закупи стаж ?
Фирма регистрирана по ДДС с основна дейност ресторантьорство трябва да издаде фактура на фирма /дистрибутор за алкохолни напитки, от която се зарежда алкохол за ресторанта/ за извършена реклама. Фактурата с ДДС ли ще е?
Благодаря за бързия отговор !
банка Х -5031 ( изплаща сумата)
банка У - 5032 (получава сумата)
Имам извлечения от двете банки и правя следното осчетоводяване :
 в банка Х, : 5032/5031

Какви операции пускам в банка У ?
Грешка ! фирма има две банкови сметки в различни банки и прехвърля сума от едната в другата
Преведена сума от банка "Х" в банка "У", основание за плащане захранване на сметка. Какви счетоводни записвания се правят ?
между болничните ако има платена отпуска ще има ли 3 дни за сметка на работодателя
Имам работник, който има два първични болнични в един и същи месец с три дена прекъсване. трябва ли да начисля два пъти по 3 д. за сметка на работодателя ?
Получих фактура от Наш доставчик, в която не е посочено начин на плащане, а само банковата сметка.
Да приема ли в този вид фактурата ?
Ахааа ето къде ми е грешката - в датата :) Благодаря Ви много!
Редовните Д1 и Д6, които ги подадох на 10.07.2014 са приети и са отразени в системата на НАП.
Да не би да греша при съставянето на Д6 ? При нямаляване на ДОО, ДЗПО и ЗОК се подаваше коригираща Д6 с верните данни или греша
Трябва да коригирам Декларация 1 за едно лице. Подадох Д1 корекция с верните данни, подадох и Д6 корекция за м.Юни /имам намаление на ДОО, ДЗПО и ЗОК/, но и двете Декларации са отхвърлени.
В протокола пише: Декларация 6: Декларацията е коригираща, но не са открити предшестващи декларации, които могат да бъдат коригирани.

Как да оправя тази каша ?

Какви документи са необходими за намаляване на работната заплата на Управител на фирма ? Управителите са трима и са на трудов договор. Можем ли да извършим намалението само с Допълнителни споразумения ?
Ако подадем днес ДДС Декларация, а платим в петък ще ни се начислят ли лихви ?
Платена е имаме касов бон
Всички фактури са по банка, изведнъж се появи тази в брой затова се притесних