Обезщетение по чл. 222 ал.1 от КТ

14.01.2013, 10:04 168820 190

14.01.2013, 10:04
Публикации: 317 / 1
Имаме издадени заповеди за освобождаване на работници, в които е записано че трябва да им се изплати обезщетение по чл. 222 ал. 1 от КТ, но работодателя не иска да ги изплати, а от НОИ изпращат хората при нас за оправяне на трудовите книжки как да постъпим? Някой има ли мнение по въпроса ? Моля за помощ :(
#1 | 14.01.2013, 10:11
Публикации: 1705 / 207
Няма не искам.
#2 | 14.01.2013, 10:14
Публикации: 3145 / 253
Има ли месец от както са освободени тези хора и подали ли са те при Вас декларации, че не са започнали работа за този месец по ТД?
#3 | 14.01.2013, 10:33
Публикации: 317 / 1
Още няма месец на 04.02.2013 ще стане месец, но днес ми се обадиха хората, че ще дойдат да им оправим трудовите книжки
#4 | 14.01.2013, 10:39
Публикации: 3145 / 253
Какви книжки и как ще ги оправяте, като не е минал месец?  :hmmm:
За това обезщетение не се пише в ТК, а се издава УП-3 и на отделен ред се вписва в УП-2.

А ако някой от тях започне работа до 04.02, какво правим тогава ;)

Вие защо не вдигнете телефона и да говорите с длъжностните лица от НОИ?
#5 | 14.01.2013, 11:06
Публикации: 317 / 1
Званях в НОИ и ми казаха, че освободените хора трябва да дойдат при нас на 04.02.2013 и да им попълним трудовите книжки, на стр. 26 да попълним за кой период се отнася обезщетението и в какъв размер е.... Ако не им го изплатим трябвало да посочим причина за неизплащане.
 Хората работа няма да започнат, ще си използват правото на борса, но това обезщетение ще ни обърка много работата :( пффф
#6 | 14.01.2013, 11:11
Публикации: 3145 / 253
Да, за стр.26 се записва периода и сумата, но след като ги изплатите. А ще ги изплатите, когато те дойдат след 04.02.2013 подадат декларация в свободен текст, че не са работили по ТД за този месец и покажат ТК за справка.

Преди 04.02.2013 не можете да пишете и да попълвате нищо където и да е.
#7 | 14.01.2013, 11:15
Публикации: 317 / 1
А има ли начин да не им ги изплатим, някаква вратичка :(
#8 | 14.01.2013, 11:20
Публикации: 3145 / 253
Не. Длъжни сте да им ги изплатите обезщетенията.
#9 | 14.01.2013, 11:26
Публикации: 317 / 1
Оффф ужас :(
Работниците, ако не дойдат да си потърсят парите и не подадат декларация, че не са започнали работа не сме длъжни да плащаме нищо нали
#10 | 14.01.2013, 11:28
Публикации: 3145 / 253
Да, ако не дойдат да ги търсят, не сте длъжни да ги плащате.
#11 | 14.01.2013, 12:08
Публикации: 317 / 1
Неизплащането на това обезщетение не оказва влияние върху борсата, не е казано че  ако ние не им изплатим обезщетението няма да получават пари от борсата нали?
#12 | 14.01.2013, 12:13
Публикации: 3145 / 253
Да. Това обезщетение е осиг. доход и стаж единствено само за пенсия.
#13 | 14.01.2013, 12:40
Публикации: 129 / 13
Да. Това обезщетение е осиг. доход и стаж единствено само за пенсия.


Дали е само за пенсия?

12. Спиране и възобновяване изплащането на паричните обезщетения за безработица:

Изплащането на паричното обезщетение за безработица се спира за периода, през който лицето получава обезщетение за временна неработоспособност или обезщетение за оставане без работа на основание чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 58, ал. 3 от Закона за висшето образование.

Изплащането на обезщетението за безработица се възобновява от деня на отпадане на основанието за спиране за оставащия към датата на спиране период.

Безработният е длъжен да декларира пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт настъпването и отпадането на посочените обстоятелства в срок до 7 работни дни.

(чл. 54г, ал. 1-3 КСО)

Източник: http://www.noi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso
#14 | 14.01.2013, 12:50
Публикации: 3145 / 253
ДА, ДА И ДА, е само за ПЕНСИЯ,  lorenca!

 lorenca, въобще не е ставало въпрос за срока на обезщетението от НОИ. То ВИНАГИ ЗАПОЧВА след изтичането на този един месец от датата на освобождаване, за да не се дублира стаж!
Повтарям! Не влияе в размера и в срока на самото обезщетение за безработица, обезщетението за оставане без работа.
Това обезщетение е осиг.стаж единствено само за пенсия и осиг. доход само за нея. Защото върху него се превежда единствено осигуровки за фонд "Пенсии" и ДЗПО.
#15 | 15.01.2013, 11:03
Публикации: 317 / 1
Пак за това прословуто обезщетение :(
Може ли работника да декларира, че не иска това обезщетение и На база на тази декларация ние да издадем някаква служебна бележка за неизплащането му , която да послужи пред НОИ ?
#16 | 15.01.2013, 11:03
Публикации: 3145 / 253
Не. Това пред съда няма да мине, ако реши да Ви съди, ще Ви осъди.
#17 | 15.01.2013, 11:06
Публикации: 317 / 1
Лошо :(
#18 | 15.01.2013, 11:08
Публикации: 3145 / 253
КТ
Осъществяване на трудовите права и задължения

Чл. 8. (1) Трудовите права и задължения се осъществяват добросъвестно съобразно изискванията на законите.
(2) Добросъвестността при осъществяване на трудовите права и задължения се предполага до установяване на противното.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) При осъществяване на трудовите права и задължения не се допуска пряка или непряка дискриминация, основана на народност, произход, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно и материално положение, наличие на психически или физически увреждания, както и различия в срока на договора и продължителността на работното време.

(4) Трудовите права и задължения са лични. Отказът от трудови права, както и прехвърлянето на трудови права или задължения са недействителни.
#19 | 15.01.2013, 11:10
Публикации: 317 / 1
Благодаря за помощта !
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група