Анкета

Необходимо ли е лицензирането на счетоводителите, чрез входящ изпит и изискване за поддържане на квалификацията чрез периодични изпити?

Да
240 (20.1%)
Не
954 (79.9%)
Общ брой гласове: 1185

Анкета: Лицензиране на счетоводителите чрез изпити отново на дневен ред

03.01.2014, 14:51 244673 252
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

#240 | 03.01.2014, 14:51
Публикации: 1 / 1
Необходимо е лицензирането на счетоводителите, без входящ изпит само по документи отговарящи на изискванията на закона.
#241 | 06.01.2014, 21:59
Публикации: 1966 / 1546
Администратор на сайта
Колеги, АССП излезе с официална позиция на сайта си. Публикувах я и тук, за да се прочете от повече хора.

->>Позиция на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) по отношение на регулирането на счетоводната професия и транспонирането на Директива 2013/34/ЕС в българското законодателство.
#242 | 07.01.2014, 00:14
Публикации: 36 / 6
Здравейте
Ето точките които според мен не са правилни
1.   „АССП счита, че микро- и малките предприятия следва да прилагат НСФОМСП“   - идеята за МСС за МСП е да се получи съпоставимост на отчетите от предприятията в различните държави по целият свят.
За това е по добре тази точка да отпадне но да има облекчения за МСП
2.   "Същият този орган, когато това не е Търговския регистър, е длъжен да представи тази информация на Търговския регистър." - Идеята на Търговския регистър не е само да бъде регистратор на информацията. Търговския регистър осигурява съществуването и оборота на фирмите в стопанството.
Без  юридическият контрол който се извършва от Търговския регистър ще имаме съществуването на „неясни фирми“. По добре е предложение за отпадане такса за подаване на ГФО. (това е такса за услуга която не е поискана от клиента. Това е изискване на закона. Какво би станало ако НАП всеки месец иска пари.)
3.   "Като изключение от това допускаме само за малките предприятия, които са в обществен интерес. "
Това ще доведе до изнудване на тези фирми от държавата
4.   Последно но най важно-
Със своята позиция АССП така както е написана се оправдава пред искането на налагане на регулиране.
Това поставя АССП в по слаба позиция от нападащите, защото с позицията си АССП не предлага решение на проблема който наистина съществува а именно некоректно и некомпетентно  извършване на счетоводни и одиторски услуги.
Мисля си че може би е добре позицията на АССП малко да бъде коригирана

#243 | 07.01.2014, 00:56
Публикации: 1966 / 1546
Администратор на сайта
slavitb,

Това е официалната позиция на АССП взета след дискусии и допитвания до членовете. Публикувах я само за информация.
Ако сте член на АССП, то имате възможност да правите предложения по съответния ред в Асоциацията. От тук - не става.

Засегнатите теми в точки 2 и 3 са изцяло в съответствие с Директивата. Тоест преди да вземате отношение по транспонирането на Директива 2013/34/ЕС, то първо я проучете, защото съжденията Ви са наистина свободни съчинения.
По точка 4 не сте прав пак - имахме предварително спуснати въпроси, на които даваме мнение писмено след проучване измежду членовете.
По точка 1 също не сте наясно. До 20 юли 2015 предстои всички държави-членки да транспонират Директивата в националните си законодателствата. В България разбира се също, като след транспонирането логично отчетите ще са на база Директивата, както при другите държави-членки. Ако бяхте се запознали с Директивата щяхте да сте наясно, че разлика между отчетите от НСФОМСП и новите форми от Директивата - почти няма. Възможно е у нас да се стигне до написване на изцяло нови стандарти за МПС, които да са разработени на база Международния стандарт за МПС като изказ (стандартът непреведен е 230 страници). Но ако вземем Международния стандарт за МПС от 2009 година, то трябва да се адаптира първо в съответствие с Директивата, второ за България ще има добавени неща като ликвидация и нестопанска цел. А знаете, Международните стандарти се прилагат в цялост и когато се адаптират, то не можем да кажем, че прилагаме МСС. Тоест така или иначе ще има Национални счетоводни стандарти за МСП у нас, въпросът беше дали да са изцяло нови или е достатъчно настоящите НСФОМСП да се изменят, в съответствие с изискванията и възможностите от Директивата.

В типично критикантският си стил, сте писал, писал, но сте чел нито Директивана, нито сте обърнал внимание на най-важното в Позицията за малките предприятия, което е ключово, ако се приложи:
Скрит текст :

Приемам конструктивни критики от колеги, запознати с Директива 2013/34/ЕС, но не и свободни съчинения и интерпретации, като горното.

Местя постовете в другата тема, за да са на едно място.
#244 | 07.01.2014, 01:41
Публикации: 1966 / 1546
Администратор на сайта
Директива 2013/34/ЕС
Категории предприятия

1. При прилагането на една или повече от възможностите по член 36, държавите-членки определят микропредприятията като предприятия, които към датите на балансите си не надхвърлят праговете по най-малко два от следните три показателя:
а) обща сума на баланса: 350 000 EUR;
б) нетен оборот: 700 000 EUR;
в) среден брой на служителите през финансовата година: 10.

2. Малките предприятия са предприятия, които към датите на балансите си не надхвърлят праговете по най-малко два от следните три показателя:
а) обща сума на баланса: 4 000 000 EUR;
б) нетен оборот: 8 000 000 EUR;
в) среден брой на служителите през финансовата година: 50.

Държавите-членки могат да определят прагове, надвишаващи праговете по първа алинея, букви а) и б). При все това, праговете не надвишават 6 000 000 EUR за общата сума на баланса и 12 000 000 EUR за нетния оборот.

3. Средните предприятия са предприятия, които не са микропредприятия или малки предприятия, и които към датите на балансите си не надхвърлят праговете по най-малко два от следните три показателя:
а) обща сума на баланса: 20 000 000 EUR;
б) нетен оборот: 40 000 000 EUR;
в) среден брой на служителите през финансовата година: 250.

4. Големите предприятия са предприятия, които към датите на балансите си надхвърлят праговете по най-малко два от следните три показателя:
а) обща сума на баланса: 20 000 000 EUR;
б) нетен оборот: 40 000 000 EUR;
в) среден брой на служителите през финансовата година: 250.
#245 | 07.01.2014, 10:00
Публикации: 2 / 1
През юни 2013 г. Европейският парламент прие Директива 2013/34/ЕО, наричана още Новата счетоводна директива, която отменя до сега действалите Четвърта и Седма директива за счетоводството и одита в ЕС.

Новата счетоводна директива:
 - Въвежда единни критерии в държавите-членки за микро, малки, средни, големи и предприятия от обществен интерес.
 - Намалява изискванията към финансовите отчети на микро предприятията и дава възможност на държавите членки да определят и други облекчения за микро и малки предприятия.
 - Определя счетоводните принципи, изискванията за оповестяване на различните групи предприятия, изискванията за консолидация, съдържанието на доклада за дейността и други въпроси, от съществено значение за счетоводната отчетност и одита.

След транспорнирането на директивата в националното законодателство, което трябва да стане до 2016 година, в България би намалял драстично броят на предприятията, попадащи под изискването за задължителен финансов одит. Пълният текст на директивата на български език може да намерите тук.

На 30.10.2013 г. Министерство на финансите (МФ) организира първата среща на работната група с представители на одиторски и счетоводни организации. Целта на работната група в МФ е да даде становища и мнения за начина на въвеждане на директивата в българското законодателство.

Въпреки, че това не е предмет на новата счетоводна директива, то на срещата от одиторската гилдия е повдигната така обсъжданата преди време тема за лицензиране на счетоводителите чрез входящ изпит, изискване за поддържане на квалификацията чрез задължителни курсове и периодични изпити, контрол на качеството и други.

Затова питаме:
Считате ли, че е необходимо лицензирането на счетоводителите, като съставители на финансови отчети, чрез входящ изпит и изискване за поддържане на квалификацията чрез последващи периодични изпити?


Щом данъчните инспектори нямат такъв изпит , а те са контролиращ орган ,за какъв изпит на счетоводителите става въпрос??!! При една ревизия ат данъчното се установява качеството на воденото счетоводство ! Щом се избягват данъци с офшорни фирми и с връзки и без знания  и с фалшиви дипломи се назначават и министри ,този въпрос за лиценз на счетоводителите дори е смешен за България!!
#246 | 07.01.2014, 20:36
Публикации: 1966 / 1546
Администратор на сайта
Здравейте колеги, 

Днес, на втората среща на работната група в Министерство на финансите въпросът за регулирането на професията и лицензирането на съставителите на финансови отчети не беше разглеждан, но предстои. Обсъжданията за момента са на тема дали да се пише чисто нов Закон за счетоводството и чисто нови национални счетоводни стандарти за малки и средни предприятия или транспонирането на Директивата да се реализира чрез промени и допълнения в настоящия ЗСч и настоящите НСФОМСП. АССП представи своята Позиция.

Това е засега. Ще ви държа в течение, ако на следващите срещи на работната група има движение по тъй нареченото регулиране на съставителите на финансови отчети и отново се повдигне въпроса.

:)
#247 | 14.01.2014, 02:44
Публикации: 2 / 2
Писна ми от всички глупости.  Пак искат да се уредят групичка хорица, които   и сега заверяват, проверяват , получават  пачки с пари за " одиторските си ценни подписчета" , но не носят никаква отговорност  за сложения подпис.
 Кой може да стане одитор- татето професор във "великия Карл Марк'- пардон Университет за национално и световно стопанство( кой безмозъчник сложи  това помпозно име) , татето одитор и хоп отрочката- дъщеричката де и тя одиторче.
Хайде стига с глупостите. Няма да им работя като  черноработник и после някое връзкарче да дойде и да си сложи подписчето и печатчето.  Ще пром вече.
#248 | 14.01.2014, 12:25
Публикации: 207 / 40
АССП представи своята Позиция.


поздравления! максимално изчистена, конкретна обосновка и практически необорима

остава и законодателят да я осмисли
#249 | 14.01.2014, 13:35
Публикации: 1966 / 1546
Администратор на сайта
Благодаря. Работната група към АССП ми възложи задача да напиша и по-подробен материал за това как е преминала срещата в МФ и какво да очакваме оттук насетне, така че скоро вероятно ще публикуваме и него.
#250 | 30.01.2014, 09:05
Публикации: 1 / 1
Във връзка с "Лицензиране на счетоводителите чрез изпити" считам, че това е неправилно. По-скоро би било редно ежегодно да се преминава през семинари, в които да се дискутират нови моменти в законодателството и да се издават сертификати за усвояване на новостите в материята. Нашата професия е динамична. Организирането на семенари и курсове е достатъчно за подготовката ни за извършване коректно и точно на дейността си.
#251 | 26.02.2014, 10:17
Публикации: 3 / 2
Ако оставите на страна корупираната българска система, всякакви странични професии и прочие... имаме нужда от една селекция на това обширно понятие "счетоводител". Защото куцо и сакато се нарича така, независимо дали изобщо за влизали в каквато и да било икономическа специалност или са завършили "Икономика на нещо си" в УНСС, или леля им Мария е дала основни практически насоки... Редно да има стандарт за теоретични и практически умения в тази специалност. Най-малкото да се определи има ли лицето логическо мислене и запознато ли е с основната нормативна база... Защото, ако все пак някой колега счита себе си за добре запознат специалист, той редовно попада архиви, водени чрез т.нар. "лошо счетоводство".
Чичо му Марин го е нел на работа и му се е доверил, така че е грешно да се бърка който и да било в чужд бизнес. Да се лицензират политическите назначения в държавните структури!
#252 | 27.03.2014, 10:03
Публикации: 2 / 1
Одиторката, която ни заверява отчета  въобще не се интересува от ведомости за заплати и казва, че никога не е разбирала от осигуравки и т.н.
Моя позната изкара изпитите за ДЕС, но т.к. никога не е работила като счетоводител, също е моного боса по данъчно-осигурително право
следователно - кой им дава морално право (за друго не говоря) на ИДЕС да предлагат такива неща??Ами отговорът е парите ,т.е членския внос !
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група