Магазинер в последни ден  от месеца е сторнирал на касовия апарат погрешно сума и така в месечния отчет сумата на  оборота е примерно 12000лв .,а сторно оборот 1200 лв. при това положение съгласно месечния отчет от касовия апарат сумата които ще се посочат в дневника на продажбите са 9000 лв дан.основа и 1800 лв данък, но в действителност това е погрешно сторно ,магазинера си е внесъл в счетоводството реалната сума на оборота ,която е 12000 лв за месеца ,как да се отрази в дневника за продажбите това след  като няма да отговаря на месечния отчет
Ред 8060 се отнася за разходи, представляващи доходи на местни физически лица,това може да лица с ДУК,лица по граждански договори.
Въпросът ми е друг-Неизползвана отпуска от 2019 г. се използва от работника през м.декември 2020 г.,сумата начислена за неизползвана отпуска през 2019 г. се осчетовадява със заплатите за м.12.2020 г. по дебита на сметка 423 ,но се изплаща през м.01.2021 г..В ГДД за коя година трябва да се посочи в намаление тази сума.
Неизползвана отпуска от 2019 г. се използва от работника през м.декември 2020 г.,сумата начислена за неизползвана отпуска през 2019 г. се осчетовадява със заплатите за м.12.2020 г. по дебита на сметка 423 ,но се изплаща през м.01.2021 г..В ГДД за коя година трябва да се посочи в намаление тази сума.
Собственик на фирма ,поради двигателни проблеми трудно изпълнява задълженията ,когато е необходимо да се ходи до институции. Може ли чрез пълномощно да предостави това на своя дъщеря,която е управител в държавна фирма. Дейностите на фирмите нямат нищо общо.Проблем ли ,че дъщерята е управител в държавна фирма.
Когато приключи работата в търговския обект тези 20 лв трябва ли служебно да бъдат извадени от  КА.Защото на другия ден пак трябва да бъдат въведени.При това положение сутрин касиера на предприятието ще пуска РКО ,когато дава сумата на продавача  ,а вечер ПКО ,когато сумата се връща.
При започване работа в търговски обект продавачът въвежда първоначално в касовия апарат служебно  20 лв.Тази сума е взета от касата на предприятието .С РКО ли трябва да я получи и как да бъде осчетоводена.
Трябва ли лицето ,на което ще се възстановят тези 2 лв. да подаде пред работодателя декларация по чл.49 ал.4,т.8  от ЗДДФЛ , че към момента на подаването и пред работодателя няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения .
Когато сумата за възстановяване на лицето е 2.80 лв в програмата на НАП в справката по чл.73,ал. в колона 21 не може да се запише действителната сума от 2.80 лв , а тази която изляза в колона
 19 , тя заради закръглението е-2.
Коя от двете суми да се възстанови на лицето.
Възстановяването на пълната сума с РКО ли да се направи
Примера е следния дан основа за м.януари е 680 лв. лицето е с ТЕЛК приспадам 660 лв. остават 20 лв. или 2 лв.ДОД за  м.януари 2021 г. При годишното изравняване за 2020 г. на лицето трябва да се възстановят 10 лв.При това положение на лицето през м.януари може да се възстановят 2 лв. ,другите осем в следващите месеци ли.
Декларация 6 за м.януари при положение ,че заплатите са изплатени през м.януари кога трябва да бъде подадена.
Удържаната или възстановена сума се посочват  на отделен ред във ведомостта.
При годишното изравняване на ДОД на лицата има за възстановяване или до внасяне суми от 2 стотинки до 1 лев . Тези суми ще бъдат отразени във ведомостта за м.януари 2021г.Трябва ли заплатите да бъдат изплатени до 31.01.2021 г.
МОЛ е болен ,връща се в началото на  годината,но първите трябва да се работи
но може да спазим закона за извършване на инвентаризацията тази година
Големи разлики не се очакват никога не са били повече от 150 лв и брак до 400 лв.
нетни приходи от продажби , а не може да се направи инвентаризация в края на годината ,
В случая приходите са повече ,проблем ли ще е че резултатите на са влезли в отчета за 2020 г.
Фирма не може да извърши инвентаризация на КМА  в края на годината и ще се наложи в началото на следващата ,но ще има няколко дни работа преди това ,което ще промени салдото на КМА в сравнение с това ,което е в края на  годината.Проблем ли е това и резултатите от инвентаризацията може ли да се осчетоводят с 2020г.
Работодател закупува няколко противогрипни ваксини за персонала .Сумата ще се осчетоводи като социален разход и ще се начисли данък  върху социалните разходи.Има ли право на данъчен кредит по тази фактура.