а, ако е между две физически лица, не се декларирара, така ли?
пенсионер, без текл, по възраст, наемодателя е пенсионера, а наематела е ФЛ, представител на фирма
Здравекте, при сключен договор за наем от физическо лице пенсионер с физическо лице, представител на фирма, кой трябва на плаща данък наем?
а дали ще ми даде да подам коригираща д6 в намаление?
Здравейте! ситуациятз е следната- юни месец се прекратява трудов договор - всичко е подаено в нап, но в сч. програма не е прекратен и съответно се подава декларация 1 за юни и юли. как да проседирам- коругираща за юни и заличаваща за юли ли? благодаря ви!
Здравейте! как тълкувате промените в КСО, касаещи пенсионери. не са задължени да подават ОКД при започване и спиране на дейност ли?
не е подавана основна гедишна
Здравейте, за СОЛ е пропуснато подаването на деклр. 50 за граждански договор. подадена е декл.6 за 2019 с код 13. какво ще ме посъветвате да напарвя. сумите по гражданския са около 60 лв.
НЕ, просто ще се вървят таксите за обслужване на банковата сметка.
ДАЛИ ИМА ЖЕЛАЕЩ ЗА ОТГОВОР?
Здравейте, при пропуснат деклариран наем със справка по чл.73, дали системата ще ми даде да го декларрама и ще има ли глоба?
март месец 2020 деклрарам получен за 2019 доход за услуга . декларрам с д1 и 6 и чл 55 за дънъка. спр 73 за получените 2020 г доходи ги декларарам с декл 73 през 2021 година. правилно ли е?
Здравейте, извинете ме за въпроса, но: март 2020 декларирам получен доход от 20 лв да извършена услуга 2019 г. подавам си д1 и д6 и с декл.55 данъка. справка 73 подавам 2021 за пиолучените през 2020 доходи, нали така?  ако фирмата е спряла дейност 2019 г, но съм и изготвила дан.декларажия 2020 я декларирам 2020 с д1и 6?
има ли нещо специфично?
Здравейте! мой клиент е издал фактура за услуга към Сърбия. как би следвало да се осчеводи в Декларацията по ДДС?
благодаря ви. да разбирам ли че пиша нула в таблица 1 и 2 на облагаем доход?
да, но е отрицателно число...приход-разход в случая...
Здравейте! как да попълня прил 7 от декларация 50. иска ми облагаем доход- приходи имам 2000, разходи 3500.  СОЛ съм - внясам си осигуровки на 460 лв? благодаря ви!
Здравейте! лице, което е СОЛ е ЕООД, има получени доходи от продажби по интернет като ФЛ. следва ли да се попълни справка за окончателния размер на осиг доход, което съответно да намали печалбата му при попълване на декл по чл 50?
Здравейте! авансовия данък по чл 43 ЗДДФЛ се декларира с декралария по чл 55, ал.1 от ЗДДФЛ от работодателя. не се посочва този данъйк в декларация 6 с код 8, нали така?