На мен ми е интересно друго:

  От 2019 г до 2024 изтече много вода.  Вече има тълкувателно решение на ВАС.  Те НАП и НОИ хич не обичат ВАС.
  Виж тълкувателно Решение 2 от 02.02.2022 на ВАС.

   "В този смисъл следва да се направи разграничение между понятията данъци и осигурителни вноски с оглед правната им същност и последици

Данъкът е субективно вземане на държавата от физически и юридически лица, което е невъзвращаемо, за разлика от осигурителните вноски, които се правят за обезпечаване на
общественото и здравно осигуряване и в този смисъл при тях е налице възвращаемост, което обуславя и социалната им функция на подпомагане с оглед настъпване на съответните осигурителни рискове. "


  и т.н.


 
   
ЕООД без абонамент.
Има общо оклоло 100 документа приходни+разходни, банкови извлечения. За цялата година има 4 приходини фактури. Сам си е подавал ДДС и Д1 и Д6. Има подадени по чл.73 ал.1 и  декларация и Д55 за разпределен дивидент. 
 Само че,  има задължения към НАП от 20 хил. лв - образувано изпълнително дело от половин година и празна блокирана сметка.
 По принцип ще го обслужите ли и подпишете за съставител на ГФО?
 
след консултация с представител на нап!

    Доколко меродавен е този отговор ?

    Та те  писмените становища завършват с "Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК."
Само че , когато заредиш в Приложение 13 даните подадени в НАП  за ЕКОНТ ти разрешава да пишеш само в Част ІІ Необлагаеми доходи от прехвърляне на имущество, придобити през годината с код 5**.
В Еконт кашата е голяма.
Попълвам на СОЛ с личен труд ГДД преди месец.  Данни подадени към НАП - 80 бр наложени платежи  за 16 500 лв.   СОЛ е в шок и ужас.  Пуска справка в ЕКОНТ. Казали му , че сигурно е станала грешка.  В справката от ЕКОНТ  15 бр. продажби за 2 500 лв. Отива пак в ЕКОНТ и иска да провери подписа си за  получените наложени платежи.   Вчера му подадох ГДД - вече в базата на НАП  има само от ЕКОНТ  1 бр. превод за 90 лв.
Какви осигурявки и какъв търговец? Имам продаден ps4 и няколко игри втора ръка! Това не ми е занаят и си работя съвсем друга работа!
И да направено е сложно и тромаво!

 Имаш акции - тръгнал си по форуми с трици маймуни да ловиш. Намери си счетоводител да ти попълни декларацията.

Ако това може да ти помогне за  получени суми от наложен платеж във връзка с изпращани куриерски пратки.

§ 1, т. 12 от Закона за пощенските услуги /ЗПУ/,
(доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) "Наложен платеж" е допълнителна услуга, при която пощенската пратка се доставя на получателя срещу заплащане на определена от подателя сума.

Нардеба 18
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "разносна търговия" е продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка;
чл.25 (2) При разносна търговия фискалната касова бележка се издава от лицето по чл. 3 и се предава на разносвача, който от своя страна я предоставя на купувача при плащането, освен когато плащането по продажбата се регистрира и отчита чрез фискално устройство на мястото на предаване на стоката или услугата.
Каква е глобата , ако всички изисквания на Наредба 18 са спазени,  но не е  подадена  информация приложение 33?
 Въпросът е за физически магазин, който е  на патент, но има  продажби през olx , bazar и получени суми през ЕКОНТ, но е издавал касови бонове и всички приходи да декларирани с ГДД.
И кои са тези места , на които пише , че Ролпласт може да продаде на територията на България дограма без ДДС?
 Може, но трябва да правят износ на митница. Ако съм на тяхно място ще ти сложа допълнителни 600-700 лв за митническа услуга . Плюс гаранция в размер на ДДС-то, което ще ти възстанвоя , когато ми представиш норвежка МД , че си обмитил стоката в Норвегия и платил съответните митнически сборове според тяхното законодателство.

 Има и друг вариант. Купуваш от Ролпласт с ДДС.  Регистрираш се по ДДС като физическо лице.  В минтницата ти дават ЕОРИ номер. Правиш износа като ФЛ. Доказваш , пред НАП, че  износа е направен. Плащащ митни сборове в Норвегия. НАП възстановява ДДС-то.
И защо не си направиш фирменна в Револют ?
По т.1
Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност.

По т.2
доход по договор за посредничество при продажба на земеделска техника
Справката за окончателния размер на осигурителния доход (Таблица 1 и Таблица 2)
Ако една автокъща е купила кола и не може да я продаде цяла, а продава части от закупенаната кола  - КТ 702 или КТ 701? Автоморгите как осчетоводяват?
Аз осчетоводявам и трите, но протокол правя само на тази без ДДС.
 Стандартна практика на ЕС фирми при продажба на автомобили към БГ фирми.  Виж си банката. Вероятно сте платили фактурата с ДДС и след като сте представили доказателства , че автомобилът е  получен в БГ са ви издали фактура без ДДС и  върнали ДДС-то.
 
  п.с. Сега се загледах във "немската " фактура от предишни пост. При принцип не отговарям на въпроси от вида " не съм счетоводител, но моята счетоводителка има заруднение при осчетоводяване" , но  питащата откъде измъкна , че стоката е купена от немска фирма Klarstein
Данни за фирма :
Търговски съд: HRB 98898
ЕИК: DE 814 529 349
Германия
 не разбирам.

  Фактурата много ясно се вижда , че е издадена от ЧАЛ-ТЕК ГМБХ, BG3077314287  и с един клик на мишката , че Чал-Тек администрира електронния магазин klarstein под формата на сайта www.klarstein.bg.
Юни месец ЕООД беше на печалба 11х лв и си разпредели 20х дивидент.  15х лв печалба от минали години и 5х лв авансов дивидент и ми останаха 6х .  От септември фирмата е на загуба. Към 31.12.2023  е на 4х лв печалба.   Тези 2х  - разликата между авансовия дивидент и реалната печалба къде да ги отразя в Баланса и ОСК?  Освен в 498 ?
 какво да отразя в дневника за покупки.

   МД
   Не може кола внос да се продаде на марж.
 Чрез вписването му в търговския регистър   / Търговския закон основание от чл. 21, чл. 135 – 147 от ТЗ.
Благодаря, така мисля и аз, но ме притеснява факта че клиент е физическо лице

   Какво значение има, след като имаш митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на камиона ?
   п.с. Ако го продадеш на ФЛ на територията на България без вашата фирма да е износител по МД , то е все едно ФЛ да си е купило 1 кг салам в магазина - 20% ддс.
.....
Осигоровките са плащат от дружеството.
....
Осигоровките са плащат от личната сметка на собственика.
.......
 тези осигоровки са си признати?

    „Корен на думата. Сродни думи“ - 3 клас   -  сигУрност
Според мен в параграф 25 явно си пише, че за 2023 ще се подава чл. 73, ал. 6 за  тези, които превишават 3000лв. Така ли е?

  за т.24 е така,  но това не са командировки