Много ви благодаря!
Здравейте! Лице в отпуск по майчинство първа година е получило възнаграждение в размер на 50,00лв. по граждански договор. Счита ли се, че лицето не се осигурява на друго основание щом е в отпуск майчинство, за да не се дължат осигуровки върху тези 50 лева?
Не можах да разтълкувам параграф 1, т. 3 от доп. разпоредби на КСО, където са посочени осигурените лица.
T.e. попълвам само точки 4, 5, 6 и 9 - код за вид осигурен, брой правоотношение при работодателя и пореден номер, дневно рабоно време?
Здравейте! Малко ще побутна тази тема, защото днес си загубих цял ден с това Приложение 8. Имаме майка във втората година, която се връща на работа. Подадох Приложение 10 за промяна на обстоятелствата. Сега искам да подам Приложение 8, за да получава майката 50% от обезщетението, но, моля ви, кажете ми какво да попълня при положение, че данните в частта "Удостоверявам следните обстоятелства" са:
На лицето е разрешен отпуск.. за периода..
Към деня, от който е разрешен отпуска...
За какъв отпуск става въпрос като лицето се е върнало на работа и точно затова иска да получава 50% обезщетение?  :blink: :noexpression:
Много благодаря! :good:
Здравейте! Имам служител, който е бил при нас на втори трудов договор (4 часа, има основен в друга фирма на 8 часа) и съответно при прекратяването не съм вписала данните за него в трудовата книжка, както смятам, че е правилно. От бюрото по труда обаче върнаха въпросния служител, защото не можело макар и втори трудов договор, той да не е описан. И не мога да намеря в никоя наредба разумен текст, с който да се обоснова. Жокер? :)
Здравейте. Боря се със следния казус и ще съм благодарна, ако можете да ми помогнете - фирма регистрирана по ДДС в България купува машина от турска фирма. Турската фирма издава фактура, но машината се произвежда в Италия и се доставя от Италия в България без да минава през Турция. Т.е. документите, които имам са фактура от турската фирма и ЧМР, но не и митническа декларация. Как да документирам и включа в дневниците тази фактура?
Благодаря! Много хубав и ползотворен четвъртък! :)
Защото т. 7 се попълва, когато болничният започва след датата на прекратяване, а в моя случай е преди датата на прекратяване.

Другото питане, което ми възниква е свързано с Декларация 1. Дни в болнични ще трябва да посоча само 16-ти, което е последния му работен ден или всички дни до края на болничния?  :hmmm:
Здравейте! Малко ще побутна тази тема. Прекратявам тр. договор на служител по взаимно съгласие считано от 17.01, последен работен ден - 16.01. Вчера лицето ми донесе болничен за периода 15.01 - 24.01. Т.е. започва преди освобождаването му и приключва след това. Приложение 15 така ли трябва да бъде попълнено (запитах НОИ и те ми казаха да попълня и т. 7, но ми се струва малко нелогично и т. 1 и т. 7 да са попълнени)? Благодаря предварително!
Извинявам се! След голямото четене, не съм допрочела. Сама си отговорих :)
Здравейте. Изнасям стоки за страна извън ЕС. Съгласно чл. 28 доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика се облага с нулева ставка;. Но моите стоки ще пътуват за сметка на получателя, т.е. той ще си организира и заплати транспорта. Какво е ДДС-то, което трябва да начисля в такъв случай?
Здравейте, ditzve! Преди генерирах файловете за болнични от програмата, която използвам за ТРЗ и там втория болничен, т.е. този, който застъпва първия се вкарваше с начална дата след изтичането на първия. Но онзи ден трябваше да подавам същото нещо с програмата за болнични на НОИ и се оказа след консултация с тях, че там се вкарва болничния с датите, с които е издаден, нищо, че се застъпва с предходния, защото иначе сайтът им го отхвърля, а на брой работни дни се пишат дните за незастъпения период на втория болничен, а не за целия болничен.
Може и да го знаете де, но за мен беше новост :)
Благодаря, че се включохте! Обърнах внимание и лицето не е ползвало обезщетение последните 3 години.
В чл. 54б е вписано, че  "Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2...... получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца.",
но в КТ чл. 325 има ал. 1, т. от 1 до 12 и ал. 2.

Тоест в чл. 54б се има предвид целите алинея 1 и 2 от чл. 325 или т. 1 и 2 от ал. 1 от чл. 325? Това не мога да разбера.
Здравейте и благодаря за отговора! Да, човекът със сигурност ще има право на обезщетение за безработица, но въпросът е дали то ще е 60% или минималното.
Добро утро, колеги! Имам следното питане:
1. Служител назначен по чл. 68 ал. 1 т.2 - до завършване на определена работа
2. Работата е завършена, освобождавам го по чл. 325 ал. 1 т. 4 - без предизвестие със завършване на определена работа
3. Човекът иска да знае дали ще получава 60% обезщетение за безработица или минималното и тук идва казусът:
в КСО пише, че се получава 60% освен в случаите по чл. 325 т. 1 и 2 от КТ, но в КТ чл. 325 има ал. 1 и 2 и ал. 1 има 12 точки, т.е. в КСО се имат предвид целите алинея 1 и 2 или т. 1 и 2 от първата алинея :)

или по-просто казано какво обезщетение ще получава този човек. Благодаря предварително на включилите се :)
Аз бих издала 2 бона, един за 350.00 и един за 50.00, за да може всеки да се прикрепи към съответната фактура. Плащането ще се осчетоводи с датата на касовия бон.
Здравейте. Изчетох доста неща преди да стигна до тук, но ще се радвам, ако споделите вашия опит и мнение. Имам СИРВ с определен период за изчисляване - 6 месеца. В края на 6 месечния период се получава, че служителите са изработили повече часове, т.е. извънреден труд, който аз трябва да начисля. Именно тук възникват колебанията ми - съгласно чл. 143 от КТ извънредният труд е забранен с изключение на случаите по чл. 144, в които аз не попадам.
1. Т.е. трябвало ли е и трябва ли за в бъдеще графиците да се правят така, че положеният в повече труд да се компенсира преди изтичане на 6 месечния период на отчитане, за да няма извънреден труд?
2. Съгласно чл. 149 от КТ положеният извънреден труд се декларира пред ИТ до 31.01 на следващата година, това важи и за извънредния труд при СИРВ нали?
3. Как отчитате извънредния труд пред ИТ до 31.01 - с книгата за положен извънреден труд или с ведомости за заплати, за да се види, че е начислено възнаграждение за него?

Благодаря предварително!