ЕООД на личен лекар, дейността освободена от задължение за регистрация по ДДС, подава ли декл по чл 55 за касови наличности?
Здравейте! Днес е представен болничен лист 3 дни, който обхваща май и юни, Подавам корекции на д1 и д6, но са отхвърлени. Трябва ли да изчакам предписание от НОИ или на гише в НАП
Благодаря!
Краен срок за подаване ДДС декларация за м септември 16 октомври ли е включително?
Здравейте! Възможно ли е да се подаде окд5 за 2007 г  за възобновяване на дейност по електронен път. Има  прекъсване на дейност с неправилно подадена окд5 за около 2 години. Редовно са подавани д1, внасяни осигуровки и подавани годишни дан декларации.
Здравейте! При изравняване на осигурителните вноски на ЕТ -търговец и земеделски производител  изключват ли се приходите от субсидии от ДФЗ/директни за Украйна, Ковид и др/, както и помощите за ел енергия за магазина му.
ТЕЛК е написал ,че може да упражнява професията но без психо-физическо натоварване, 50% инвалидност. Трудовата медицина казва, че това е абсурд
имате предвид забранените заболявания за тази професия?
имаме, но тя какво отношение има
Може ли прекарал исхемичен инсулт да работи като шофьор на товарен автомобил
Това означава ли, че датата на отписване на МПС е датата на договора?
Фирма продава МПС на частно лице. Издава ф-ра за продажба с начислен ДДС. Издава договор за продажба но с различна дата, доста след датата на фактурата. Необходимо ли е да се правят корекции на тези документи.
Здравейте! На СОЛ, който все още не е пенсионер е отпусната наследствена пенсия. Подава ли се нова окд5 декларация от датата на тази пенсия , че той продължава да се самоосигурява за осигурителен стаж необходим за личното му пенсиониране
Здравейте! Поради продължителен болничен не е ползван платен отпуск за 2019 г. При прекратяване на трудовия договор начислява ли се обезщетение за неползван платен отпуск и за 2019 година
Разпечатани са, дневниците са с реалните номера, като на фактурите. Имам съмнение, че при създаване на файла за НАП нещо се е получило, но не знам как да проверя
В системата на НАП се отваря само декларацията, но не и дневниците за да сравня какво е подадено
Здравейте! От НАП проверяват ф-ра за продажба за 2020 г , която при нас е с различен номер от този който търсят. Контрагент, дата,сума -всичко съвпада но не и номера на фактурата. Днес получих искане за проверка за друга ф-ра към друг контрагент - същото нещо, за същия месец.Как да проверя, какво се е случило, и дали трябва да се подаде корекция на месечната декларация по ДДС.
Подадено уведомление с новата версия за трудов договор от вчера все още не е обработено. Има ли обявено някакво забавяне на обработките или има грешка при нас?
Здравейте! Някой може ли да ми помогне с длъжностна характеристика за касиер-оператор в Изипей - 52301001
Здравейте! Какъв НКПД е тази длъжност- касиер -оператор/ обект за разплащания на Изипей/