Здравейте! Поради продължителен болничен не е ползван платен отпуск за 2019 г. При прекратяване на трудовия договор начислява ли се обезщетение за неползван платен отпуск и за 2019 година
Разпечатани са, дневниците са с реалните номера, като на фактурите. Имам съмнение, че при създаване на файла за НАП нещо се е получило, но не знам как да проверя
В системата на НАП се отваря само декларацията, но не и дневниците за да сравня какво е подадено
Здравейте! От НАП проверяват ф-ра за продажба за 2020 г , която при нас е с различен номер от този който търсят. Контрагент, дата,сума -всичко съвпада но не и номера на фактурата. Днес получих искане за проверка за друга ф-ра към друг контрагент - същото нещо, за същия месец.Как да проверя, какво се е случило, и дали трябва да се подаде корекция на месечната декларация по ДДС.
Подадено уведомление с новата версия за трудов договор от вчера все още не е обработено. Има ли обявено някакво забавяне на обработките или има грешка при нас?
Здравейте! Някой може ли да ми помогне с длъжностна характеристика за касиер-оператор в Изипей - 52301001
Здравейте! Какъв НКПД е тази длъжност- касиер -оператор/ обект за разплащания на Изипей/
Здравейте! На 30.08 имаме фактура за доставка на стоки за хран магазин , с която е закупено брашно /не начислено ДДС/ и други стоки. На 01.09 - има издаден протокол по ЗДДС ,основание обратно начисляване по чл 163а за сумата засягаща брашното/отново не начислено ДДС/.Доставчика е българска фирма. Как и къде се отразява този протокол в дневниците,
Благодаря! Вече всичко е наред!  :smile1:
Благодаря! В декл 6 с код К записвам сумата, с която се намалява /например минус/ -/120.00/ или новата сума на коригираните декл 1. 
След като НАП прие декл1и6 за тези договори и мислех, че вече всичко е наред, се оказа, че трябва да се коригира възнаграждението на някои от тях. в намаление. Корекция на декл 1 -да,  но декл 6 - как? Възможно ли е да подам тези декл 1 с код К без декл 6 и отделно да подам коригираща декл 6 за всички.
Здравейте! Декл 1и 6 за сезонни работници чл114а, не са приети от НАП - грешка в декл 1 за част от тях. Валидация 100. Некоректна стойност в полета 14 или 15 за вид осигурен 97. Не откривам грешка, договорите, работните дни и отсъствията са като на тези, които не са посочени като грешни. Къде може да греша
Здравейте! Моля, някой работещ на Делта про - какви са стъпките за осчетоводяване на фактури за "покупка" на хляб или брашно от  доставчик -българска фирма.
Здравейте! Собственик, управител на ЕООД и съставител на ГФО  какви документи прилага към Г2.
ГФО, декл чл13 ал4, декл чл62а т2 - достатъчно ли е?
В трудовия договор правото на платен отпуск и 20 раб дни. Няма допълнително споразумение за допълнителен платен отпуск, нито е заложено във вътрешните правила, нито в длъжностната характеристика. Опасявам се да не стигне до ИТ и да започнат някакви обяснения...
Санитар предполага физически контакт с болния, хигиениста почиства помещението и няма директен контакт с болните. Много благодаря, ще ги разнищваме нещата явно
Да, наистина трудовия договор е за "санитар", а не  "хигиенист", каквото е реалното му задължение. В този случай изглежда не може да му се откаже.
Мисля, че не може да се приложи чл2 т11 от Наредбата, но има подадена молба за ползване на допълнителен 5 дни. Това е кабинет на личен лекар и не се "обслужват" според мен заразно болни
Здравейте! Длъжността "санитар" при личен лекар има ли право на допълнителен платен отпуск?
ЕТ с  основна дейност  търговия  е регистриран ЗП  като втора дейност / оборота от ЗП е 15-20%.  Може ли да сключва еднодневни договори  чл 114а с работници в земеделската дейност , след като тя не е основна.